Co dělat, aby se člověk stal člověkem

My lidé, jako lidské bytosti, se musíme začít rozvíjet nad svoji úroveň živočišné existence a to je možné pouze za podmínky, když se zapojíme do určitého druhu vzdělání.

Rozvíjet se jako lidské bytosti znamená učit se nacházet rovnováhu s integrálními zákony přírody působícími na náš život. Pokud se naučíme, jak se v lidské společnosti pozitivně propojit mezi sebou a jak vyměnit naše egoistické postoje za altruistické, pak se povzneseme nad úroveň živočišné existence a staneme se lidskými bytostmi v plném smyslu slova.

Nejdříve musíme zabezpečit naše životy tak, že obstaráme našemu fyzickému tělu základní živočišné potřeby: jídlo, sex a rodinu, a poté můžeme začít svůj lidský rozvoj.

Musíme se vzdělávat a zjistit, kdo a co jsme, odkud pocházíme, proč existujeme, jaký vývoj je nám předurčen, jak můžeme řídit svůj lidský vývoj, jaký by měl být náš postoj k okolní společnosti, jaký by měl být postoj společnosti k nám a jak se můžeme harmonicky rozvíjet společně – my ve vztahu ke společnosti a společnost ve vztahu k nám.

Požadavky přírody

Jsme povinni zapojit se do rozvoje, který z nás udělá lidské bytosti. Myslím si však, že nikdo nechápe, co to znamená rozvíjet v sobě lidskou bytost, a proto se nám nedaří takový proces realizovat. Jedním z projevů naší neschopnosti rozvíjet se v lidské bytosti je to, že nerozumíme mladší generaci. Stále více se od nich odpoutáváme a nevíme, co s nimi bude dál a jak je vést správným a prospěšným směrem. Necháváme všechno tak, jak se samo vyvíjí, tedy do množících se problémů a krizí.

Velmi jednoduše řečeno, musíme pochopit, co od nás příroda vyžaduje, a rozvíjet se tak, abychom se dokázali vyrovnat s požadavky přírody, které na nás klade. Pokud tyto požadavky splníme, můžeme začít tvořit harmonický a mírumilovný svět, který bude v rovnováze s přírodou.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *