Co nám připomíná 70. výroči NATO 1

70. výroči NATO nám připomíná, že všechny problémy současnosti se staly globálními

Začíná nový rok a záruku globální bezpečnosti zatím na horizontu nevidíme. Přitom dnešní svět čelí bezprecedentní směsici výzev jako je kyberbezpečnost, války, masívní migrace a nárůst nukleárních a vojenských sil.

Okázalé oslavy 70. výročí NATO, které proběhly nedávno ve Spojeném království, měly demonstrovat jednotu téměř 30 členských států a zároveň jejich schopnost poradit si s nejvíce naléhavými problémy globální bezpečnosti. Avšak jako potácející se nemocný sedmdesátník nejistého zdraví – vojenská aliance Západu ukázala, že pro četné zlomeniny již není schopná držet pohromadě.

Měli bychom tedy opustit vizi bezpečnějšího světa?

Nemůžeme ztratit naději.

Jakákoli krize a hrozba týkající se planety, na které žijeme, se nás nakonec dotkne, ať už tím nebo jiným způsobem. A proto nemůžeme jednoduše ignorovat to, co je před námi.

Avšak nemůžeme očekávat smysluplné změny od mezinárodní organizace, která prokazuje ne-schopnost a nedostatečnou účast při hledání komplexního řešení.

Správné řešení – dosažení míru a stability- se nenachází v žádné organizaci.

Nachází se v lidech, to znamená v proměně našeho přirozeného chování – místo soustředění se na vlastní prospěch pracovat pro společný prospěch nás všech, místo hledání užitku jen pro sebe hle-dat užitek pro ostatní, místo na sebe zaměřeného vnímání se konstruktivně spojovat s ostatními.

Právě tímto způsobem můžeme vidět naši společnou budoucnost jako harmonickou a bezpečnou.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *