Co nejde napodobit zde na světě?

Francouzský filozof 20. století Jacques Derrida říkal: „Pouze možnost vytvoření kopie je skutečným kritériem originality. Pouze autentická pravda může být předmětem napodobování nebo parodie.“

Je na světě něco, co se nedá napodobit?

Jediné, co na světě není možné napodobit, je stvoření „něčeho z ničeho“. To je výsada Stvořitele. Všechno ostatní se může kopírovat, protože již budeš dělat z toho, co je stvořeno z ničeho.

Je z toho v člověku nějaký vnitřní bod?

Každý člověk má svůj vlastní bod, který se vymyká jeho egoismu a dává mu příležitost vytvořit ze sebe podobu Stvořitele. V míře této podobnosti se bude nazývat „člověk“ – „Adam“. „Adam“ – od slova „podobný“ (dome).

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *