Co se můžeme naučit z vesmíru

Vesmír se kdysi dávno stlačil do jediného bodu a explodoval, což je známo jako „velký třesk“. Jeho části se rozptýlily všemi směry, dokud se mezi silami, které na ně působily, nevytvořila rovnováha.

Příroda jako celek k takové rovnováze neustále směřuje. V současné době se nacházíme v rámci procesu rozpínání, daleko od středu spojení. Někteří vědci tvrdí, že tento proces musí skončit a pak nastane jiný proces, buď spojení, nebo alespoň návrat k nějaké nové formě rovnováhy.

Ano, je to tak! Můžeme ovlivnit nebeská tělesa, aby se vrátila do svého středu, a uvidíme, do jaké míry ovlivníme nesčetné galaxie, hvězdy a planety tak, aby se staly jedním celkem.

Jak můžeme ovlivnit vesmír?

Nejprve musíme pochopit, že celý vesmír je jediná touha. Proces rozptýlení a spojení probíhá paralelně s duchovním procesem, jehož počátek vychází ze stavu, který se nazývá „společná duše“. Tehdy jsme my, lidé, prožívali své úplné spojení jako jedinou touhu. Tato touha se roztříštila na obrovské množství částí. V každém z nás je malá část této společné touhy neboli duše. Všichni jsme vyšli z této společné podstaty a smyslem našeho života je znovu spojit naše vzdálené, rozbité a rozptýlené touhy s touto jedinou touhou či duší. Poté, co my spojíme všechna naše přání k jedinému konečnému cíli, a Vyšší síla je spojí v jeden celek, začneme vidět, jak se všechny části vesmíru k sobě přibližují do jediné vzájemně se doplňující a celistvé jednoty. A když dosáhneme tohoto konečného celistvého stavu, dosáhneme pocitu dokonalosti a věčnosti.

Pocit věčnosti, který dosáhneme na konci svého vývoje, můžeme již nyní poznávat v nekonečném prostoru vesmíru. Tento jev můžeme pozorovat v astronomii, kdy se určitý prostor ve vesmíru považoval za prázdný a pak se za pomoci vyspělejší techniky zjistilo, že to, co jsme dříve považovali za prázdný prostor, se ve skutečnosti skládá ze vzdálenějších galaxií. Jinými slovy, vesmír nám ukazuje fyzický příklad nekonečna, který je paralelou duchovního stavu věčnosti. Když spojíme naše nesčetné touhy zpět do jediné touhy, potom stav věčnosti pocítíme.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *