Drahé ženy!

Využívám tuto příležitost, 8. března – svátek žen, a rád bych vám popřál vše-vše nejlepší. Správné změny ve vašich osudech, abyste byly v životě spokojeny. Aby vás těšilo, co prožíváte ve vašich rodinách – s dětmi, s příbuznými, s blízkými, a všechno, vše kolem vás bylo v míru.

Pokud by se svět vyvíjel podle přání žen, byl by úplně jiným – my to chápeme. Bohužel však ve světě musí být odhaleno zlo, které se odhaluje prostřednictvím mužů. Proto je stěžejní práce v jeho nápravě realizována skrze muže.

Ale bez žen by muži v ničem nebyli úspěšní. Proto velmi, velmi doufám, že budete mužům ve všem pomáhat, jak jen to bude možné. Aby uspěli v nápravě světa. Vaší účastí, vaším úkolem, vaší rolí v tom je pomáhat jim tak, aby se svět změnil k lepšímu. Bez vás se svět k lepšímu nezmění, bude jen padat a padat dolů. A s vámi máme naději na to, že se svět dostane z tohoto stavu pádu a začne vzestup.

Jsem velmi rád, že každý rok je stále víc a více žen, které přicházejí studovat podstatu světa, metodiku jeho nápravy. A ženy, které ji studují, právě v nich je základ té části světa, která pomůže světu se zlepšit, i síly, které pozvednou svět z jeho pádu. A samozřejmě, když se dívám na to, nakolik jsou ženy přitahovány ke kabale, cítím se šťastný a jsem si jist, že dosáhneme správného stavu světa.

A to vše právě díky vám. Přeji vám štěstí, zdraví, přeji vám všechno dobré, vše nejlepší. Přeji si, aby se vaše myšlenky, vaše touhy ztělesnily ve vašem světě. Aby vyšší síla, procházejíc skrze vás, mohla sestoupit do našeho světa, naplnit ho, a pak uvidíme, že Stvořitel řídí tento svět právě skrze ženu a přivádí svět do dobrého stavu.

Přeji v tom hodně štěstí nám všem, děkuji vám.

Michael Laitman

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *