Jak lze pocítit, že nás Stvořitel miluje?

Je láska ke Stvořiteli a pocit Jeho velikosti a důležitosti jedno a totéž?

Ne. Pocit velikosti a důležitosti je pocítění Stvořitele. A láska znamená tvůj vztah k Němu. Ne Jeho k tobě, nebo jak ty Ho vnímáš, ale jak na to ty reaguješ.

Od počátku se říká, že nás Stvořitel miluje. V čem se projevuje Jeho láska k nám?

V ničem. Záleží na člověku, jak odhaluje své spojení se silou, která ho určuje, cítí, oživuje, ovládá, vede.

V míře tvého vztahu ke Stvořiteli můžeš cítit Jeho vztah k sobě. Pokud Ho miluješ, budeš cítit, že On miluje tebe.

Někdy, když se ti v životě stane něco dobrého, máš pocit, že tě nějaká vyšší síla miluje, pomáhá ti. Může to být ono, ale to není to, k čemu bychom měli dojít.

Musíme začít milovat Stvořitele ve všech Jeho projevech a ujistit se, že jsou pro nás všechny absolutně dobré, i když se nám kdysi zdály negativní. To je, jak píší mudrci, absolutní láska.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *