Jak se zbavit úzkostných myšlenek

Úzkostných myšlenek se můžeme zbavit tím, že začneme konat dobré skutky pro druhé. Je důležité si uvědomit, že „pro druhé“ neznamená pro lidi, kteří jsou nám již přirozeně blízcí, jako je naše rodina a příbuzní.

Jsou to lidé, kterým sloužíme z vlastního donucení, „pro jiné lidi“ znamená cizí lidi, ke kterým necítíme žádný přímý vztah. Tím, že vůči nim jednáme v dobrém a usilujeme o jejich prospěch, uplatňujeme svůj intelekt a emoce nad místem, kde úzkostné myšlenky nacházejí své uplatnění: v záměru vlastního prospěchu.

Každý má potenciál dosáhnout takového stavu jednání ve prospěch druhých, a navíc je to stav povinný, k němuž je vedeno celé lidstvo.

Čím více budeme jednat a myslet na druhé a čím více se bude tento okruh zájmu o druhé rozšiřovat, až obklopí celou planetu – celé lidstvo, tím rychleji se naše úzkostné myšlenky rozptýlí. Je to proto, že naše úzkostné myšlenky vycházejí ze starosti o nás samotné a o ty, kteří jsou nám bezprostředně blízcí.

Čím více rozšiřujeme okruh naší péče a dobrých skutků, aby zahrnoval ostatní, až po celé lidstvo, tím více se naše úzkost rozpouští, protože naše starost o sebe sama je nahrazována starostí a péčí o ostatní.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *