Jaké velké tajemství bych prozradil největším světovým magnátům a miliardářům?

Slavný profesor, spisovatel a publicista Douglas Rushkoff informoval širokou veřejnost o tom, jak nejbohatší představitelé akciového trhu plánují přežít budoucí otřesy. Když osobně hovořil s miliardáři z finanční elity, zjistil, že jsou velmi pesimističtí a „při svém bohatství a síle nevěří, že mohou ovlivnit budoucnost.“

V obavách z rozsáhlých katastrof staví současní boháči bunkry, hledají nejbezpečnější místa na planetě a dokonce zvažují možnost… útěku na Mars. Přitom je neznepokojuje nějaké ojedinělé nebezpečí, nýbrž celé spektrum planetárních hrozeb v nejrůznějších sférách, ať už jde o ekonomiku, ekologii, zdraví, masovou migraci, jaderné konflikty atd.

Superboháči považují samo-izolaci za jediné „řešení“ těchto výzev. Dobře chápou, že se v případě všeobecné katastrofy peníze stanou bezcennými; spoléhají se na soukromou enklávu s osobní ochranou – podzemní autonomní komplex nebo řekněme ostrov uprostřed oceánu.

Stručně řečeno, mimořádně beznadějné scénáře. Opravdu je to všechno tak špatné?

Řekl bych to takto: schopnost vydělat velké peníze a reálné chápání velkých problémů lidstva není totéž. V rámci svého paradigmatu finanční magnáti opravdu nevidí jiné možnosti – ale to je proto, že nemyslí v dostatečně rozsáhlém měřítku.

Jak zastavit tsunami

Nerozvíjíme se prostě jen tak. Rozvíjí nás příroda. Postupně, etapově vede k rovnováze všechny svoje úrovně: neživou, rostlinnou, živočišnou a především lidskou. Ano, právě nás lidi má příroda „na mušce“, poněvadž reprezentujeme nejvyšší stupeň rozvoje. Tento stupeň má vedoucí postavení, určuje systémové parametry, a pokud je vadný, jsou vadné i ostatní.

Ve skutečnosti začala cesta k jednotě Velkým třeskem – okamžikem maximální nerovnováhy. Nyní však proces dosáhl vrchní úrovně celkového systému. Takový je přirozený průběh věcí. Je charakteristický tím, že poprvé jasně odhalujeme náš protiklad k přírodě. Příroda je jednotná, a my jsme naprosto rozděleni… Před tímto současným stavem nás kabalisté varují už po tisíce let a nabízejí i řešení.

Mezitím zůstává nezměněn obecný pohybový vektor – tendence k rovnováze všech částí. Snaha jít na druhou stranu není ani tak hloupá, jako je zbytečná. Povede ke ztrátě času, zdrojů a příležitostí. Naším úkolem je naopak „plout“ spolu s přírodou, pochopit ji a správně realizovat svůj potenciál v rámci jejího „scénáře“.

Takže nemá cenu spoléhat na spásu jedinců. Soukromé útočiště pro Soudný den bude útěkem nikam. Příroda žije podle přesných zákonů – není možné ji obelstít ani obměkčit. Můžeme pouze sami sebe předem uvést do souladu s ní. A tehdy se mraky na obzoru rozptýlí. Vždyť zhoustly z určitých důvodů: kvůli rostoucí nerovnováze mezi námi, a pokud se vypořádáme s touto velkou pohromou, bohatí nebudou potřebovat „úkryty“ na Zemi ani na Marsu.

Ano, správně cítí přibližování nějakých „tsunami“, které všechno spláchnou, avšak údaje o nich jsou nesprávně interpretovány. Problém nespočívá v nich, nýbrž v nás. A je možné jej vyřešit.

Navíc: lidstvo již dozrálo k řešení. Antagonismus, který všechny trýzní, svědčí o jednom: lidé se musí naučit koexistovat, překonávat rozpory, sblížit se, stát se jednou rodinou. Potřebujeme rozsáhlý a komplexní vzdělávací program, který by vysvětloval, co je to rovnováha v člověku a jak ji dosáhnout. Potřebujeme globální síť, která by zformovala Člověka, potvrzovala hodnoty jednoty, pozvedla nás na novou úroveň bez lží a pokrytectví.

Pro tento úkol by dnes bohatě stačily miliardy, které se dnes utrácejí na potenciální záchranu jednotlivých rodin. Jinými slovy: kdyby bohatí rozpoznali reálnou situaci, mohli by zachránit svět místo toho, aby marně zachraňovali sami sebe. Současně by si zachovali svůj společensko-ekonomický status a nemuseli by strávit celé roky, nebo dokonce zbytek svého života v „bublinách“, jejichž účinnost a bezpečnost již nyní vyvolává mnoho otázek a pochybností.
Na druhé straně: co můžeme od miliardářů očekávat? Po celý svůj život se stavěli do centra vesmíru, rozmnožovali svůj obrovský kapitál, a proto je pro ně globální přístup opravdu velmi nesnadný.

Co znamená jednota, která řeší všechny problémy?

Rovnováha v přírodě není diktována silnými; není to ani přinucení slabých, ani politický kompromis. Je to neměnný zákon interakce částí celku. Na lidské úrovni se uskutečňuje pouze společným souhlasem, kdy jsou lidé připraveni se změnit – změnit svůj postoj k ostatním.

Rovnováhu dosáhneme, když pochopíme podstatu společné touhy a sjednotíme se do jediného srdce. Originalita každého získává skutečný smysl a je realizována v jednotě. Všichni se dokáží povznášet nad rozdíly a konflikty. Každý v první řadě udržuje jednotu a posiluje ji. A všichni společně vytvoříme mnohostrannou lidskou mozaiku, síť prostoupenou neoddělitelným propojením, která nás ladí na „vyšší frekvence“ a otevírá celý svět. Svět vzájemného dávání.

Zde jsou základní příčiny událostí, které doprovázejí naše dospívání. Zde nakonec vidíme naši cestu jako celek, a ne její jednotlivé segmenty. Zde jsou podrobnosti a rysy spojeny do jediného obrazu všeobecné rovnováhy. Zde jsme v souladu s přírodou a rušíme tímto tvrdá „výchovná opatření“ z její strany. Opravdu nebude mít zapotřebí nás vychovávat, pokud to uděláme sami, budeme-li růst z vlastní vůle, bez excesů.

Pánové miliardáři, nadarmo popíráte globální řešení. Vždyť je to jediný způsob, jak spasit všechny a každého. Jak se zachránit před sebou samým. Naší stěžejní hrozbou je náš vlastní nespoutaný egoismus. Když ho překonáme, vyřešíme všechny úkoly, které nám ukládá příroda. Správná odpověď není útěk, ale studium, učení.

Učení, jak se spojit, sjednotit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *