Jaký je rozdíl mezi pomluvou a kritikou?

Pomluva je nedostatek správného zdůvodnění něčeho, co bylo řečeno. V takovém případě je nutné věc prověřit tím, že ji vznesete k veřejnému soudu. To je obecně rozdíl mezi pomluvou a kritikou.

Je velmi obtížné ověřit, s jakým úmyslem někdo mluví o jiné osobě. Sami si to nemůžeme ověřit. Proto bychom měli být velmi opatrní, dokonce se bát otevřít ústa o druhém člověku, i když si myslíme, že z naší strany jde pouze o kritiku.

Vezmeme-li si jako příklad pracovní kolektiv, lidé často diskutují o některých spolupracovnících kvůli jejich jednání nebo osobnosti. Je takové jednání pomluva, nebo ne?

V takovém případě je pomluva vyjádřením negativního názoru na někoho, kdo chybí. Pomluvou však není, pokud o spolupracovníkovi v práci diskutujeme s nadřízeným a zdůrazňujeme, že jeho vlastnosti jsou pro jeho funkci nevhodné.

Pomluva je obecný pojem, který se musí odít do konkrétních činů a nějak se projevit. V příkladu se spolupracovníkem, pokud o někom mluvíme pouze proto, že nemáme nic jiného na práci, je takový rozhovor pomluvou nebo klevetou, ale není tomu tak, pokud podáváme objektivní hodnocení jeho schopností a funkcí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *