Jaký máme jeden na druhého vliv?

Žijeme společně v jednom velkém propojeném systému. Tento systém ovlivňujeme na fyzické úrovni například i tím, jak spolu komunikujeme a mluvíme. Problémem je, že většinou na sebe působíme destruktivně, sobecky a škodíme si. Místo toho, abychom si navzájem pomáhali, byli pozitivní a užitečnou součástí systému, vytváříme druhým problémy.

Když působíme v dobrém na druhé, vrací se nám dobro zpět. Většina lidí si to neuvědomuje, ale pokud o druhých smýšlíme špatně, přitahujeme špatné k sobě. Stáváme se negativním prvkem v celém systému a tím ovlivňujeme i ostatní.

Někteří lidé mohou být i přes svou negativitu úspěšní, když se realizují, tak, že budují svůj osobní úspěch na úkor druhých, ve skutečnosti však světu škodí a přinášejí ztrátu, která se nakonec vrátí i jim. Abychom pochopili, jak to funguje, musíme začít vnímat celý systém, kterého jsme všichni součástí, i když každý je jen malinkou částí.

Pokud si připustíme myšlenku, že všichni jsme jeden celek a každý z nás je kanálem informací a pocitů, můžeme se pak dozvědět něco více o vesmíru a světě, ve kterém žijeme. Tento jev zkoumalo mnoho vědců na různých úrovních – rostlinné, materiální i zvířecí. Lidstvo se však samo ničí tím, co mu bylo dáno darem. Škodíme světu na fyzické i duchovní úrovni a ničíme to dobré, zdravé a dokonalé.

Kdybychom si uvědomili, důsledky a vliv konání každého z nás na celý systém, pak bychom mlčeli a sdíleli jen myšlenky, slova, přání a skutky, které vedou k cíli, a tím je pozitivní sjednocení nás všech, celého lidstva.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *