Jídlo pro duši

V moderní době se jídlo stalo nejen životně důležitým zdrojem živin pro přežití našeho organismu, ale proměnilo se v posedlost. Za posledních padesát let jsme začali konzumovat nespočet průmyslově zpracovaných potravin. Zároveň je nám ze všech stran podsouván nový trend takzvaných „zdravých diet“.

Existuje spousta potravin, které se vyrábějí pouze za účelem plnění něčího bankovního účtu a tím pádem i za účelem plnění nemocnic pacienty. Konzumujeme výrobky obsahující nejrůznější chemikálie a konzervační látky, které se používají v zemědělství i ve výrobě potravin. Ukazuje se, že na každém vynalezeném potravinářském produktu je možné vydělat peníze. Podnikatelé, kteří identifikují příležitost ke zvýšení zisku, propagují typy potravin a diet, které jsou údajně zdravější. Doporučují veřejnosti, co jíst, a najímají si své vlastní odborníky a vědce, kteří potvrzují prospěšnost a propagují daný produkt nebo životní styl. A odborníci dělají, co se od nich požaduje. Říkají: „Ano, toto je správný způsob stravování, toto je správný způsob života!“

Navzdory všem studiím a reklamě obvykle neexistuje žádný skutečný přínos pro to či ono jídlo. I kdybychom dokázali prodloužit svůj život z 80 na 90 let pomocí nějakého speciálního jídla, jaký užitek by nám přineslo žít dalších deset let? Konec je stejný, takže co tím člověk získá, když se zaměříme na délku života místo na jeho kvalitu?

Jednoduchá a základní péče o tělo

Každý z nás by měl jíst zdravou jednoduchou stravu a pít čistou vodu. Všechny potraviny, které dáváme do těla, by měly být co nejpřirozenější a nejjednodušší. Měli bychom jíst s mírou, jen tolik, abychom žili. To znamená, že bychom se neměli omezovat tím, že budeme držet půsty, ale jíst normálně. Hlavní věcí je nenechat se vtáhnout do „zdravé“ hysterie, aby se z ní nevytvořil kult, který nás bude odvracet od podstaty života.

Protože lidské tělo je podobné tělu jakéhokoli jiného zvířete, péče, kterou vyžaduje, je jako péče o každé zvíře, jednoduchá a základní. Pokud skutečně chceme dosáhnout celistvějšího a vyváženějšího přístupu k životu, měli bychom obrátit naši pozornost na vývoj a investice do duše. Toto jsou základní otázky, které by nás měly živit: Pro co vlastně žijeme? Kam se ubírá svět? Jaký je účel toho všeho? Jaká je naše zvláštní role v tomto životě a světě?

Odpověď na tyto zajímavé otázky najdeme pozorováním různých forem existence v přírodě. Pozorováním, jak všechny její úrovně – neživá příroda, rostliny i zvířata – spotřebovávají jen to, co potřebují, a nic víc. Vyšší moc, která řídí všechny formy existence, nejvyšší mysl jednající ve stvoření, způsobuje, že existují v dokonalé integraci, ve vzájemnosti, aniž by vynechaly nebo zanedbaly jediný detail. Musíme obdivovat propojenou, integrální přírodu. Sílu, která udržuje celý svět. Měli bychom se snažit podobat se jí ve svých interakcích.

Při hledání intelektu působícího v přírodě budeme rozvíjet naše vyšší funkce, tj. naše mentální, intelektuální a sociální schopnosti. A co je nejdůležitější, budeme rozvíjet duši. Ve snaze ztotožnit se se systémem přírodních zákonů vytvoříme zdravou a silnou společnost, která už nebude potřebovat nezdravé vztahy založené na vzájemném vykořisťování a zisku na úkor ostatních. Takto vytvoříme nejen lepší život, ale také existenci plnou mnohem hlubšího smyslu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *