K dokonalosti stačí změnit pouze jednu věc

Svět směřuje ke stavu dokonalé harmonie. Z našeho úhlu pohledu se nám naopak může zdát, že tomu tak není a od dokonalosti se stále více vzdalujeme, a to z jednoho přesného důvodu: abychom pocítili svou vzdálenost od dokonalého stavu, abychom si všichni přáli společně táhnout za jeden provaz a snažili se k dokonalému stavu přiblížit.

Dokonalost je stav, ve kterém se všichni cítí dobře, bezpečně, každý plně využívá svých možností a schopností a všichni se starají jeden o druhého.

Abychom dosáhli dokonalosti, musíme nejprve odstranit naši materialistickou soutěživost, která nás udržuje v neustálém neklidu a kvůli které si také vzájemně škodíme.

Potřebujeme se oprostit od našeho mamonu a na celém světě jednat v zájmu dobra pro všechny. To znamená, že je nutné změnit naši motivaci – jednoduše osvojit si přání konat dobro pro všechny.

Pokud se otočí současná stupnice hodnot společnosti – od úcty k úspěšným jedincům, kteří se předhánějí v množství bohatství, slávy a moci – k úctě a oceňování lidí pro dobro, které přinášejí společnosti, pak se bude každý snažit darovat druhému dobro, protože si tím získá respekt společnosti. Doufám, že takovou změnu uskutečníme spíše dříve než později, protože by se tím zmírnilo mnoho utrpení a zároveň by do světa proudila hojnost dobra.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *