Kde se nachází duchovní svět?

Kde se nachází duchovní svět?

Duchovní svět je přímo tady, jenom ty ještě nemáš duši, a proto ho nevidíš. Kdyby ses nevyvinul z kapky semene, necítil bys tento svět.

Tvé tělo se však vyvíjelo ze semínka, proto v něm cítíš tento svět. Stejné je to s duší: také má otce a matku.

Jaké existuje spojení mezi mou duší a mými příbuznými: matkou, otcem, bratry?

V celém obecném systému jediné duše jsou části, které jsou mi bližší a části, které mi jsou vzdálenější. Z toho vyplývají naše blízké nebo vzdálené vztahy v hmotném světě. Není náhoda, že se právě tito lidé a ne jiní, stanou mými rodiči. Není náhoda, že si vezmu tuto ženu a máme přesně tyto děti.

To vše vyplývá z všeobecného systému, který je již dokonalý a neměnný. Dopředu je známo, co se mnou bude. Já to jenom odhaluji, ale všechny tyto události již existují v potenciálu, jako potenciální síly.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *