Náhoda nebo determinismus?

Je původ člověka výsledkem náhodných změn v přírodě nebo výsledkem evolučního procesu?

V přírodě se nic neděje náhodou. Pokud se setkáme s něčím neočekávaným, co jsme předtím neviděli, neměli bychom to přisuzovat náhodě. Měli bychom to přičítat naší nevědomosti, neschopnosti nějaký jev zatím pochopit. Čím více přírodu objevujeme, tím více v ní vidíme jasný deterministický způsob vývoje, nekonečné souvislosti a jejich formy.

Všechny jsou postaveny na jediném zákonu maximálního užitku: v každém okamžiku být ve stavu nejmenšího energetického výdaje a v největší egoistické naplněnosti.

Přírodní zákony jsou založeny na tom, že veškerý materiál přírody je touhou těšit se. Touha přijímat potěšení se neustále rozvíjí a hledá pro sebe nové formy rozvoje.

Metodika rozvoje touhy se nachází v samotné hmotě, uvnitř samotné touhy. Její kvantitativní vývoj zároveň podmiňuje kvalitativní rozvoj neživé, vegetativní, živočišné přírody a člověka.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *