Nastává epocha ženy

Epidemie koronaviru nám ukázala, nakolik důležitý je domov, rodina, která je středem našeho života, a také role ženy, na níž to všechno závisí. Koronavirus nás dal dohromady.

Na jedné straně odhalil protiklady, které mezi námi v současnosti existují, také však ukázal všem mužům, že žena – je centrálním bodem celého našeho života. Proto je nutné se v epoše poskoronaviru postarat o vytvoření nové reality kolem ženské části, Malchut.

Ba’al HaSulam píše v knize „Or ha-Bahir“ (Zářivé světlo) toto:

„Máma, matka – ze slov‚ vychovává a pěstuje. Vždyť důležitá kapka semene přichází od otce, a matka tuto kapku vyživuje a pěstuje, rozděluje ji na části, na orgány, šlachy, maso a kůži. A veškerá tato zručná práce a rozmnožení přichází – jen od matky. Vždyť otec jí dal jen malou kapku a ona ji svým uměním vyplnila do celého člověka. A díky tomuto umění se nazývá matkou (a mámou).“

Role matky

Matka hraje skutečně unikátní úlohu. Vždyť kapka semene ve skutečnosti pochází od Stvořitele a nevyžaduje od otce velkou námahu. Ale právě matka ji rozděluje a rozmnožuje na orgány, vyživuje ji, dokud z kapky semene nevyroste člověk, který je plodem práce matčina těla.

Tak je to vytvořeno ve fyzickém těle. Ale i na stavbě duše, na které se společně účastní otec i matka, velká část práce spočívá na matce. Vše pochází z otcovské kapky, avšak rozvíjí se díky mateřské práci.

Těhotenství začíná kapkou semene otce, ale matka vyživuje zárodek, rodí, potom děťátko krmí, běhá za ním, stará se o něho do té doby, dokud se nestane dostatečně zralým pro samostatný život.

A tak všechny matky, všechny ženy světa, musí vidět v procesu, který nyní probíhá, úžasnou možnost, aby se lidstvo, jako zárodek, narodilo na novém duchovním stupni. Pokud se všechny ženy spojí dohromady, pak budou moci vychovat lidstvo, které se nyní nachází v porodních bolestech. Je to těžká práce, ale zvláště ženy mohou porodit nové lidstvo a nasměrovat ho k tomu, k čemu je předurčeno.

Etapy rozvoje lidstva

Veškerý rozvoj lidstva se dělí na dvě etapy. Až do současnosti světu vládli muži, a proto byl čas válek, problémů, konfliktů, vlády peněz a síly. Žena byla v předchozí historii lidstva, jež byla cestou násilí a válek, prakticky nepostřehnutelná.

Ale nyní přichází doba, kdy zejména matka, žena na sebe musí vzít roli vychovatelky světa, – jeho budoucí formy. Je to epocha ženy, a proto musí žena vědět, jak se spojit s ostatními ženami s cílem napravit svět. I když je to těžké, není jiné východisko – toto je nutné udělat.

Všechny ženy, všechny Malchujot, jsou povinny se spojit, a díky této jednotě porodit nové lidstvo. Ale to je možné pouze za podmínky, že se ženy budou schopné spojit nehledě na to, že se jim nechce, postavit se nad svůj egoismus, a pozvednout se nad ním vírou nad rozumem. Ženy potřebují od mužů a od celého světa podporu, aby se spojily, aby byly mezi všemi vytvořeny správné vztahy, a tím přivedou svět k nápravě.

Na materiálním stupni zejména žena vychovává a podporuje novou generaci. Podobně v duchovním světě je pouze žena schopna dát novému lidstvu sílu, porodit ho a postarat se o něj při jeho růstu.

Nikdo jiný kromě ženy tuto úlohu splnit nemůže. Jako matka rozvíjí zárodek, rodí, krmí, vychovává a formuje budoucího člověka, tak i ženy, které se spolu spojí, musí splnit svou roli matky celého lidstva.

Spojte se byť jen trochu

Obraz jediné ženy se musí stát ústřední silou na světě – tím můžeme zachránit lidstvo, porodit ho v nové formě. Poté, co se ženy spojí a dospějí k jednomu společnému, silnému názoru, mohou od mužů žádat úplně všechno a Stvořitel bude na jejich straně. Tím mohou ženy překonat všechny překážky a vytvořit správný řád rozvoje lidstva.

Ale toto je možné jedině na základě sjednocení. Veškerý problém je v tom, že mezi ženami není jednota, a proto je nikdo nepřijímá jako seriózní sílu a nerespektuje jejich požadavky. Žádat duchovní vzestup je možné pouze v tom případě, pokud máš duchovní sílu, a duchovní síla – je v jednotě.

Spojte se byť jen trochu a uvidíte, jakou máte sílu. A tehdy požádejte a dostanete vše, o co požádáte; Stvořitel to udělá. Na vaší cestě nejsou žádné překážky: jakmile se ženy začnou spojovat, Stvořitel se o vás postará.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *