Nemusíme měnit svět, ale pochopit jeho zákonitosti

Díky všem událostem, které se ve světě odehrávají, nás Stvořitel postupně přivádí na úrovni osobní i společenské k uvědomění, že se vyvíjíme nesprávným způsobem, od jednoho utrpení ke druhému. Záměrem je, abychom pochopili zákonitosti systému, ve kterém se nacházíme.

Je naivní si myslet, že tyto systémy budujeme my sami. Vidíme, že náš vesmír a veškerá realita existuje podle určitých zákonů, které zkoumají a rozkrývají fyzika, chemie, biologie, astronomie. Vše funguje podle zákonů a také my lidé se jim podřizujeme. Proč si najednou myslíme, že sami můžeme vymýšlet nové zákony podle toho, jak sami uznáme za vhodné?

Pokud si chce každý vytvářet vlastní zákony vývoje světa tak, jak mu to vyhovuje, pak z toho vzejdou jen války a konflikty mezi lidmi. Nikdo nechápe správný systém řízení světa. Při volbách se všichni překřikuji, že ví lépe, jak budovat svět. Ale svět není potřeba budovat, stačí jen pochopit, jak byl už vytvořen a jak se lépe připojit k systému, který již existuje.

Je řečeno, že „Svět funguje, jak byl nastartován“ a není třeba na něm nic měnit. Potřebujeme změnit pouze sebe tím, že se přizpůsobíme zavedenému systému uvnitř reality. To znamená, že úkolem je změnit člověka, ne změnit svět.

Co nás učí věda kabala

Abychom to pochopili, byla nám dána věda kabala. A když začneme rozkrývat, v jakém protikladu jsme vůči zákonům veškeré reality a odhalíme v sobě příčinu tohoto rozporu – svůj egoismus, pak ho můžeme napravit. Zapojíme se do systému stvoření, který celé stvoření převyšuje, jako Stvořitel. Jak je řečeno: „A budete jako bohové, kteří znají zákony dobra a zla.“

Pak obdržíme neomezené možnosti veškerého stvoření. A to nejen v našem hmotném světě, který vnímáme pěti smyslovými orgány a kde se můžeme volně pohybovat z jednoho konce reality na druhý – ale také v duchovní realitě.

Toho všeho lze dosáhnout, ale je to samozřejmě dlouhý proces, během kterého budeme muset vzdělávat sebe i své děti. Tento vzdělávací proces může trvat několik generací, dokud se celá lidská společnost nedostane do souladu s přírodou.

Neživou, rostlinnou a živočišnou přírodu není třeba napravovat, protože se vyvíjí podle přirozených instinktů. Jen my, lidé, stojíme proti přírodě, a proto škodíme sobě i celé přírodě. Naší povinností je studovat přírodní zákony a v souladu s jejich odhalováním se měnit.

Dnes si mnoho lidí klade otázky, které vycházejí z nepochopení a bolesti: proč jsou ve světě takové války a utrpení?

Teprve začínáme rozkrývat přírodní zákony a následně je začneme postupně naplňovat. Znamená to, že se budeme stále více přibližovat k jednotě, a dokonce k lásce mezi všemi lidmi, což je nejvyšší úroveň jednoty. A pak začneme chápat, jak můžeme změnit sami sebe. A v souladu s našimi změnami se začne měnit i příroda, začneme vnímat její laskavou a přátelskou tvář.

Věda kabala nás učí, jak se musíme změnit, abychom odhalili skutečné přírodní zákony.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *