Peníze by neměly být motivací pro kvalitní výuku

Nedávno jsem psal o učitelské krizi v Izraeli a způsobech jejího řešení. Jsem rád, že učitelské odbory dosáhly dohody s ministerstvem financí a že učitelé dostanou výrazně přidáno, což byl jeden z mých návrhů.

V dohodě je však jeden bod, který podle mého názoru nepřispívá ke kvalitní výuce, naopak, vytváří nesoulad v systému: učitelé obdrží finanční odměnu za kvalitu výuky. To znamená, že výkon učitele bude známkován a peníze navíc dostanou jen tehdy, když bude jejich práce ohodnocena dobrými známkami.

Pokud se stane cílem výuky vyšší finanční odměna učitele před uspokojením potřeb studentů, pak se učitelé ani výuka nestanou lepšími.

Plně souhlasím s tím, že musí být podporována kvalita výuky, že učitelé musí usilovat o to, aby byli co nejlepší, a že dobří učitelé mají být oceněni. Rovněž souhlasím s tím, aby učitelé byli známkováni. Problém vidím v druhu odměny, kterou obdrží za dobrý výkon.

Hlas studentů

Myšlenky na finanční odměnu je budou zaměstnávat během procesu výuky, místo toho, aby se plně věnovali vzdělávání, které předávají svým studentům. Dostanou se do postavení „obchodních zástupců“, kteří přemýšlí o svých odměnách za prodeje, spíše než o zákaznících, tedy studentech.

Pokud se stane cílem výuky vyšší finanční odměna učitele před uspokojením potřeb studentů, pak se učitelé ani výuka nestanou lepšími.

Podle nové smlouvy budou rozhodovat ředitelé škol, který učitel je dobrý. Podle mého názoru by měl být také vyslechnut hlas studentů. Zejména proto, že nakonec jsou to oni, kteří tráví s učitelem většinu času.

Jsou to oni, kteří z první ruky cítí, zda je učitelova výuka jasná, zda je domácí úkol odpovídající a rozumný, zda známky, které dostávají jsou spravedlivé, zda je učitel trpělivý, nebo ne, atd. Tudíž oni vědí lépe, než kdokoli jiný, jak každý učitel učí.

Dalším argumentem pro zapojení studentů do hodnocení učitelů je, že to bude efektivní vzdělávací nástroj. Studenti začnou přemýšlet o učení, o roli učitele, o učitelově práci a o sobě jako studentech. Budou moci tato témata mezi sebou prohovořit, budou rozvíjet komunikaci mezi sebou a obohacovat se vzájemně o různé úhly pohledu. Schopnost vidět i opačnou stranu věcí je jedním ze základních kamenů citové zralosti. A skvělý způsob, jak pomoci studentům ji dosáhnout, je, že dostanou možnost být v kůži učitele.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *