Postrkuje přátele k cíli

Jak odhalit skutečné vztahy v desítce? Jak začít tření srdcí a uvidět vzájemnou záruku?

Není třeba myslet ani mluvit o ničem špatném. Je třeba mezi sebou rozvíjet jen dobré stavy a maximálně se navzájem podporovat, když každý v desítce zapomíná na sebe a myslí jen na ostatní.

Do té míry, do jaké je tlačíš k cíli, k němu postupuješ i ty sám. Jedině tak můžeš postoupit, a ne jinak.

Říkám to jako učitel, protože můj osobní pokrok v kabale závisí na tom, jak úspěšně vás posunu vpřed.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *