Povznesení se nad rozdíly

Každý mezinárodní konflikt, který se v současnosti odehrává, dokazuje totéž: Agrese se nevyplácí. Stali jsme se na sobě tak závislí, že prostě neexistuje způsob, jak vychýlit rovnováhu na jednom místě, aniž by se nevychýlila v celém systému, konkrétně na celém světě.

Nadcházející roky potvrdí dvě pravdy: 1) Nejsme schopni se navzájem vystát a ani trochu nám na sobě nezáleží. 2) Nemůžeme žít bez vzájemné pomoci. Střet těchto protichůdných skutečností nás donutí uvědomit si, že jsme jako kolečka ve stroji. Každé kolečko se otáčí jiným směrem, ale teprve když se všechna kolečka otáčejí ve směru, kterým se otáčet mají, stroj funguje správně. Pokud se změní směr otáčení byť jen jednoho kolečka, stroj přestane fungovat.

Až si to uvědomíme, pochopíme, že nám nezbývá nic jiného, než obrátit boj do svého nitra. Budeme muset bojovat proti své vlastní nenávisti k druhým, místo toho, abychom bojovali proti sobě kvůli nenávisti mezi námi.

Budeme si muset uvědomit, že právě rozdíly mezi námi nám pomohou získat to, co potřebujeme od ostatních a pak si to už nebudeme muset obstarávat sami. Pokrok, zvyšující se životní úroveň, lepší zdraví, výživa, vzdělání, doprava, komunikace, profesní příležitosti a všechny další výhody, které moderní civilizace nabízí, jsou postaveny na tom, že rozdílní lidé s jedinečnými schopnostmi a odlišnými oblastmi zájmu přispívají svým dílem do globálního systému, kterým se náš svět stal.

Zdokonalit svět

Rozdíl mezi moderní civilizací a starověkými jeskynními lidmi spočívá ve stále hlubším spojení a větší spolupráci. Kdybychom byli všichni stejní a dělali totéž, byli bychom zaostalejší než naši dávní předkové, kteří právě slezli ze stromů, našli si partnera, s nímž žili v jeskyni a navzájem se chránili před predátory.

I kdybychom se sebevíce snažili, směr vývoje k rostoucí spolupráci nelze zastavit. Stejně jako se vyvíjejí organismy na základě vyšší vzájemné závislosti a složitosti svých vazeb, vyvíjí se i lidstvo cestou stále většího propojení, komunikace a náročnosti našich systémů. Jediným důvodem, proč jsou přírodní organismy úspěšné a lidská společnost selhává, je to, že my se různorodosti a jejím výhodám bráníme, zatímco příroda ji využívá.

Kdybychom si uvědomili, že pouze náš silný individualismus a sebeláska nám brání využívat naši rozmanitost, možná bychom přestali bojovat proti ostatním lidem a začali bychom bojovat proti prvku, který nás staví proti sobě: proti našemu vlastnímu egu.

Jsem přesvědčen, že pouhé uvědomění si, že náš skutečný nepřítel není mimo nás, ale v nás samotných, výrazně zdokonalí svět a my budeme sklízet výhody, které si dnes ani neumíme představit.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *