Proč vysoce inteligentní lidé obtížně chápou argumenty druhých?

Jeden student mi nedávno položil otázku týkající se výroku Jonathana Haidta: „Čím vyšší je úroveň inteligence člověka, tím větší má schopnost obhajovat své argumenty, ale o to horší má schopnost pochopit argumenty druhé strany.“

Otázka zní: Proč více inteligentní lidé nemají větší schopnost pochopit druhou stranu sporu?

Protože se neučí, jak zlepšit svůj přístup k druhým. To znamená, že je každý uzavřen ve svém vlastním myšlení a neuvědomuje si, že právě rozvoj správných mezilidských vztahů propojuje myšlenky a to pomáhá všem povznést se na vyšší úroveň. Proto jsou lidé, kteří se hodně učí, ve větším vzájemném konfliktu.

Co tedy může lidem pomoci, aby lépe porozuměli druhým?

Jde o to, aby se povznesli za hranice vlastních myšlenek a jejich přáním bylo porozumět ostatním po intelektuální i emocionální stránce. Jakmile se začlení do druhých, mohou se vrátit sami k sobě a pochopit, jak tyto dva póly spojit dohromady.

Kdybychom dokázali rozvíjet takové postoje k sobě navzájem, pak bychom byli na dobré cestě k vytvoření pozitivně propojené lidské společnosti. Nikdo by nemusel opouštět nebo měnit své vlastní názory, aby se přizpůsobil názorům někoho jiného. Naopak, mnohost názorů by nás přivedla na ještě vyšší úroveň vědomí.

Musíme si uvědomit, že jednoty dosáhneme právě nad odděleností a že na dosažené jednotě závisí naše dobrá budoucnost. Bylo by proto moudré učit nové generace takovému přístupu, jinak můžeme očekávat, že se lidstvo bude dostávat v budoucnosti do stále nepříjemnějších situací.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *