Realita přes 3D brýle?

Svět, který vidíme před námi, není vnější realitou, ale určitým druhem 3D kina. Myslíme si, že vidíme lidi, ale ve skutečnosti vidíme své vlastní vlastnosti, které jako by existují vně nás.

Jak se to přihodí, že dva odlišní lidé se podívají na třetího a vidí stejnou věc?

Evidentně nevidíme stejnou věc. Nemůžeme ani srovnat, co vidíme, a vyhodnotit, co cítí druhý člověk. My jen máme dohodu nazývat tento obraz naším světem. My dokonce můžeme o něčích vlastnostech diskutovat, a to právě proto, že naše vjemy se liší. My všichni vidíme tutéž iluzorní realitu, kterou si představujeme, takže to je, jako kdyby se každý díval skrze své 3D brýle.

Proč vidíme tutéž realitu?

Je to proto, že realita, kterou vnímáme, musí být vtisknuta do pěti smyslů: zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Existuje matrice, skrze kterou je každý schopen se dívat na svět, a to je důvod, proč vnímáme pouze určité vlastnosti. Ovšem každý je interpretuje a vnímá podle své vlastní povahy.

Může existovat pouze jedna realita – vyšší síla nazývaná Stvořitel, kterou musíme odhalit. On je pravá a jediná existující realita. Vše ostatní je iluze, včetně nás a tohoto veškerého světa, který je v kabale nazýván imaginárním světem. Mně se zdá, že existuje já a všechno, co si představuji: všechny formy a miliardy lidí, Země, naše galaxie a vesmír. Ale to vše existuje pouze v mé představivosti. Moderní technologie dokáže vyrobit brýle, které nakreslí holografický obraz a vytvoří člověku představu, že před ním stojí šálek kávy, zatímco ve skutečnosti tento šálek neexistuje. Ale i když v daném okamžiku nenosíme takové brýle, narodili jsme se s jinými brýlemi. Ty jsou umístěny uvnitř našich hlav, a proto vždy vnímáme imaginární realitu. Nemůžeme si je sundat, protože jsou do nás vloženy od narození.

To znamená, že dokonce bez nasazených 3D brýlí se i tak nacházíme uvnitř 3D iluze. Celý svět je iluzí, kterou si představujeme od okamžiku zrození.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *