Stvořitel nemění své plány

Je-li svět v tak kritickém stavu, proč by tedy Stvořitel nemohl rozdmýchat živý zájem o vědu kabalu ve velkých masách lidí a posouvat svět k nápravě?

Faktem je, že Stvořitel organizuje svět v souladu s velkým egoismem, který potřebujeme napravit. Nevybírá touhy a nevnucuje je. Systém, který vytvořil na počátku stvoření, a všechny podmínky, se rozvíjejí a realizují v průběhu celých dějin.

Stvořitel nebude revidovat a měnit akt stvoření uprostřed procesu a nebude dělat kompromisy. Jsme uvnitř systému a musíme vlastním úsilím stanovit, které síly v něm mají být větší a které menší a jak nás pomocí těchto sil dovést ke správnému spojení.

Nerušíme žádné síly. Vše zůstává: jak zlé síly, tak velký egoismus. Nic se neničí, jak bychom si přáli. Jedno existuje proti druhému, je pouze nutné zvýšit sílu dávání vzhledem k síle přijímání, sílu dobra vzhledem k síle zla. Pouze v této formě dosáhneme rovnováhy mezi těmito dvěma systémy.

A když se postupně dostanou do rovnováhy, pak mezi nimi, v jejich správné kombinaci, odhalíme sílu Stvořitele.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *