Systémový účinek našich myšlenek 3

Nikam to nevede

V Izraeli dnes končí lockdown. Tentokrát „pomalu“. Ale protože jsme stále nic nepochopili, tak tento pokus nakonec selže. Nemůžeme vstoupit do téže řeky, voda už protekla pod mostem, časy se změnily. Dobrý život je nyní možný pouze usilováním o jednotu a vzájemné dávání.

„Jednota a vzájemné dávání? Co víc!“ – čelíme faktům a odmítáme dospět. Výsledkem je, že nás otřesy vzájemně rozdělují a my už jasně vidíme: neexistuje národ Izrael, existuje jen spleť rozporů, banda cizích lidí, kteří jsou nuceni žít společně na kousku země v tom podivném stavu, který nazýváme komunitním „Status quo“. Víte, odkud pochází toto slovo? Z latinského „status quo ante bellum“ – pozice, která byla před válkou a která k ní ve skutečnosti vedla.

Ano, tento výraz vystihuje naši realitu. Podívejte se: země je rozervána, radikalismus vítězí, lide nejsou připraveni obětovat něco kvůli druhým. Ideologie, náboženství, politici, média z nás dělají nepřátele – a tím nás vedou na porážku.

Koneckonců, naše síla není ve státě, který jsme přestavěli, ale ve vnitřní jednotě, které jsme schopni. Bez ní je Izrael živou mrtvolou, stejně jako to bylo před tragédiemi ve starověku. Ne útočníci, ale především my sami jsme prolévali řeky bratrské krve kvůli naší spravedlivé, neomylné pravdě. V té době lze najít analogii ke všem naším stranám.

Nic se nezměnilo! Nikdy jsme nepochopili, že bez touhy po jednotě nemá nikdo pravdu a že nás všechny čeká mizerný, děsivý osud. Nikdy jsme si neuvědomili, že jednota není obecná shoda s mým jediným správným názorem, ale společné pozvednutí se nad sebou, nad našimi protiklady. Pokud se nepozvedneme, rozprchneme se odtud jako krysy z potápějící se lodi. Pokud nám to dovolí.

Abychom si zde zajistili normální život, musíme vytvořit rovnováhu. Postavit proti odstředivým procesům dostředivé. Jednoduše neexistuje jiné východisko a nikdy ani neexistovalo. Naše mozky nepomohou, armáda nás nezachrání. Rozklad jde vždy zevnitř ven, a pokud to nyní nezastavíme sami v sobě, pak se vše stane nesmírně komplikované a dramatické!

Náprava začíná také zevnitř. Karanténami a vakcínami ničeho nedosáhneme, pokud se nedostaneme ke kořenům, pokud nezastavíme negativitu vycházející z nás. To je náš hlavní úkol. Nežádám vás, abyste mi věřili – žádám vás, abyste to prověřili.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *