Tajemství knihy Zohar

Tajemství knihy Zohar spočívá v tom, že pokud se k ní budete vztahovat správným způsobem, budete přitahovat z Vyšších světů napravující Světlo, které napravuje.

Napravující Světlo je živá síla v přírodě, která je přitahována čtením kabalistických textů. Tato síla na nás může působit jako elixír života nebo elixír smrti, podle toho, jaký vztah máme k materiálu, který čteme.

Proč však byl výslovně zakázán právě Zohar a několik dalších kabalistických spisů, a ne kabalistické texty jako jsou Tóra, Tanach, Talmud a Mišna?

Důvodem je to, že Zohar skrývá nejmocnější a nejvyšší Světlo, a pokud nebudeme ze své vrozené egoistické povahy k textu přistupovat se záměrem napravit svůj egoismus, tedy bez touhy změnit své vnitřní naprogramování – obrátit své úsilí od prospěchu jen pro sebe k touze činit dobro druhým a přírodě, pak se náš záměr využít tuto nesmírnou sílu k vlastním zájmům změní v elixír smrti.

Elixír smrti

Co znamená, že se text mění v „elixír smrti“? Pokud používáme i obecně známou Tóru s egoistickými záměry, vynoří se v nás myšlenky na právo vlastního rozhodování, výjimečnost a velikost. Tehdy se Tóra stává elixírem smrti, protože pak působí jen na nafukování našeho ega.

Pokud však k textu přistupujeme s touhou napravit své egoistické záměry a nahradit je záměrem milovat, obdarovávat druhé a pozitivně se s nimi spojovat, stává se Světlo Zoharu elixírem života. Pomáhá nám dosáhnout duchovních nádob, tedy nového záměru lásky, odevzdávání a vzájemného propojení mezi námi a přírodou.

Proč se po období zákazu masově odhaluje kniha Zohar a obecně moudrost kabaly právě v naší době?

Protože v lidstvu vyvstala ohromná potřeba objevit smysl života. Pro kabalisty jsou slova jako „zákaz“ a „nepovolený“ synonymem pro „nemožný“. To znamená, že pokud v lidech nevznikne touha objevit smysl života a ochota změnit sama sebe, pak je nemožné, aby tito lidé přistupovali k těmto vznešeným textům přínosným a účinným způsobem.

Odhalení Knihy Zohar světu

Protože se však touhy v průběhu generací neustále vyvíjí, je dnes stále více lidí obdařeno vysoce vyvinutými touhami, které mohou tuto moudrost zpracovat způsobem, který bude rozvíjet jejich touhu po duchovnosti, a nikoli posilovat jejich egoistické touhy. Je psáno, že na konci dnů bude tato moudrost odhalena pro nápravu světa, až bude svět na tuto nápravu připraven, tedy až bude mnoho lidí připraveno vyvinout úsilí pozvednout se nad svými egoistickými zájmy do záměru lásky a odevzdání.

Proto je nám dnes dovoleno začít zkoumat prvotní záměr Zoharu jako prostředku k nápravě našich postojů k sobě navzájem a k přírodě obecně. Kabalisté naší doby, jako například velký kabalista Jehuda Ašlag (Baal HaSulam), tvrdí, že nastal čas pro rozšíření této moudrosti a odhalení Knihy Zohar světu.

Naše generace je „ generací dnů Mesiáše“. Proto nám bylo dáno osvobodit naši svatou zemi z rukou cizinců. Byli jsme také odměněni odhalením Knihy Zohar, které je počátkem naplnění verše (Jeremiáš 31): „A už nebudou učit každý svého bližního a každý svého bratra, říkajíce: ‚Poznej Hospodina‘, neboť mě poznají všichni, od nejmenšího z nich až po největšího z nich.“ (Jeremiáš 31,31)

Kabalista Jehuda Ašlag (Baal HaSulam), „Proslov k dokončení Zoharu“.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *