Tajemství ženské síly, č. 1

Charakteristickými vlastnostmi žen jsou trpělivost, citlivost, dobrosrdečnost, schopnost dělat mnoho věcí současně, měkkost a ústupnost, estetika. Pro ženu je více typická harmonie, má rozvinutější intuici. Žena je citlivější, srdečnější, má větší smysl pro rodinu.

Studie ukazují, že jsou ženy dobré vedoucí se širokým vzhledem, flexibilitou myšlení, schopností sloučit různé věci dohromady. Pomocí své intuice mohou ženy vytvořit dlouhodobější plány.

Otázka: Jaké je tajemství zvláštní síly, kterou má žena?

Odpověď: Ve skutečnosti jsou pro ženy ve srovnání s muži příznačné pozitivnější vlastnosti. Můžeme však srovnávat ženské a mužské vlastnosti? Všechny svoje charakteristické kvality žena dostává od přírody, a proto se nejedná o její zásluhu. Jsou lidé, kteří mají od přírody zvláštní sílu nebo inteligenci, mají hudební nebo výtvarné nadání, ale jsou neschopní a slabí.

Žena dostává od přírody velmi mnoho dobrých, mimořádných vlastností, ale pouze proto, že je žena. Nelze říci, že si tyto vlastnosti zasloužila, že je v sobě rozvinula sama. Kdybych si mohl podle svého přání sám přidat dobré vlastnosti, zvolil bych si více ženských kvalit než mužských.

Otázka: Podle výsledků studií je skupina, ve které jsou přítomny ženy, obvykle inteligentnější, je schopna plnit širší spektrum úkolů. Jaký je důvod?

Odpověď: Pokud jsou do mužské skupiny výzkumníků přidány ženy, stane se ze strany přírody dokonalejší. Vždyť žádné pohlaví není dokonalé samo o sobě. A skupina bude mít prospěch ze ženského rozumu a přístupu proto, že ženy mají daleko větší schopnost cítit věci než muži.

Otázka: Ženy obvykle více soucítí a mají větší empatii, jsou proto schopné silnější spolupráce?

Odpověď: Závisí to na situaci. Ženy jsou velmi silné, když je třeba se sjednotit a bojovat za svá práva. Ale jakmile zmizí společný vnější nepřítel: muži nebo stát, s nimiž je třeba bojovat, bránit se, ženy ztrácejí sílu ke sjednocení.

Žena je velmi cílevědomá a silná, když je zapotřebí spolu s ostatními ženami bojovat za svoje práva. Ale tím její možnosti, jak se spojit s ostatními, končí. Necítí, že by se mohla spojit s ostatními ženami.

Každá žena má od přírody svou vlastní sféru, kterou není připravena sdílet. A nechce se přiblížit a dotýkat se osobní sféry jiné ženy. Ženy jsou v tomto ohledu velké individualistky.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *