Vztahy budoucího světa

Dokonalá shoda? Milující rodina? Šťastné děti? Tlak dnešního světa vytváří ponurou realitu, v níž jsou úspěšné a trvalé vztahy spíše fantazií. Nemůžeme se spoléhat na zkušenosti starších, protože ti žili ve zcela jiném světě. A proto dnes musíme hledat způsoby, jak vytvářet smysluplné a trvalé partnerské vztahy. Klíčovým slovem při tomto hledání je spojení, nebo spíše vzájemná provázanost.

Protože se svět mění stále rychlejším tempem, nemá smysl srovnávat dnešní vztahy se vztahy našich rodičů, nebo třeba jen se vztahy lidí o deset či dvacet let starších než jsme my. Svět se každým rokem stále více propojuje a krize z jednoho místa se rychle šíří do zbytku světa.

Také v osobní rovině je dnes situace zcela jiná než před deseti lety. Přešli jsme od rychlého občerstvení k rychlým vztahům a zkratkovitost se stala naším trvalým životním stavem.

Abychom se vyrovnali s rostoucí nejistotou a našli směr v rodícím se chaosu, musíme pochopit, kam směřujeme. Míříme k naprosté propojenosti a vzájemné závislosti. Je to nezvratný proces. Čím více jsme propojeni, tím více jsme na sobě také závislí. Brzy si uvědomíme, že cokoli, co ubližuje druhým, škodí i mně, a já nemohu udělat vůbec nic, abych se zbavil své závislosti na světě.

Klíč k úspěšným vztahům ve světě

Abychom se úspěšně vyrovnali s naší propojenou budoucností, musíme změnit podstatu našich vztahů. Je nutné nahradit ponižující a utlačující vazby podpůrnými a všeobjímajícími. Vzhledem k tomu, že už nyní vysíláme své myšlenky, slova a činy do celého světa, mohli bychom stejně dobře vysílat pozitivní myšlenky, slova a činy a tak zdokonalovat svět pro sebe i ostatní.

Ve světě, který je propojen pozitivně, je základní jednotkou spojení rodina. Realita, ve které je lidstvo pouhou množinou izolovaných jedinců, je neudržitelná. Mezi lidmi nebudou existovat žádné vazby, a proto se společnost rozpadne stejně tak, jako se rozpadne na nejmenší prvky po své smrti každý organismus.

Rodina proto bude základní jednotkou, kde lidé pěstují pozitivní vazby. Vzhledem k tomu, že se lidé stávají stále většími individualisty, bude rodina místem, kde se lidé naučí přijímat rozmanitost, místo toho aby bojovali proti lidem s odlišnými názory. Lidé se naučí, že stejně jak spolupracují různé buňky a orgány ve prospěch existence našeho těla, tak i rozdílní lidé, kteří spolupracují v zájmu rodiny, vytvářejí úspěšnou rodinu.

Z rodiny si lidé odnesou zkušenosti do komunity, z komunity do města, z města do státu, do země a nakonec do celého světa. Klíč k úspěšným budoucím vztahům ve světě tedy nespočívá pouze v samotném spojení, ale ve spojení mezi různými lidmi se společným cílem. Jejich rozdílné vlastnosti budou zárukou úspěchu a změní vzájemnou závislost na nezbytnou, dokonce vítanou.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *