Online studium Kabaly s učiteli i dalšími žáky ve virtuální třídě od 1.9.2021

Možná jste už přečetli několik knih, shlédli videa zde v online kurzech Kabaly. Něco je vám jasnější, něco vás přitahuje s něčím naopak nesouhlasíte. Pokud máte touhu dozvědět se více, pak vás zveme ke společnému online studiu. Budeme se společně učit, odpovídat na vaše dotazy, zkrátka společně začneme postupovat s výukou Kabaly.