• Online studium Kabaly

  – Otvíráme: 10.1.2023 –
  Zanechte nám níže zcela nezávazně kontakt a my vám napíšeme až budeme otvírat. Možná i dříve vás pozveme na bezplatné úvodní hodiny a webináře Kabaly.

Drazí přátelé,
před vámi je vzdělávací kurz kabaly, který vám dává jedinečnou příležitost získat systémové znalosti o kabale. Proč je ale vůbec nutné tuto vědu studovat?“

Celá historie lidstva je neustálým hledáním způsobu, jak změnit okolní přírodu, sebe sama, společnost za účelem dosažení lepšího života. To se však dosud nikomu nepodařilo.

Důvodem je, že náš svět řídí obrovský systém sil zvaný „Vyšší svět“, který nepodléhá naším zásahům bez pečlivého studia jeho zákonů.

Kabala nám poskytuje vědecké chápání struktury tohoto systému, jak ho můžeme použít ke změně osudu – jak našeho vlastního, tak i celého lidstva.

Upřímně Vám přeji mnoho úspěchů při studiu a ještě více úspěchů při uplatňování výsledků studia ve Vašem životě.

Hodně štěstí!

Dr. Michael Laitman

 

„Poznat řízení a plán Vyššího Přání, proč stvořilo všechna tato stvoření, je předmětem vědy kabaly. Co si Stvořitel přeje od svých stvoření, jaký bude konec koloběhů světa, jejich tajemství – toto všechno studujeme jako fyziku Vyšších Sfirot.“

– RAMCHAĽ –

HARMONOGRAM KURZU

 • 1. Část: Úvod do kabaly (11 týdnů)

  1. Co je kabala?
  2. Cíl a metoda studia kabaly.
  3. Základní pojmy kabaly.
  4. Historie kabaly.
  5. Jazyk kabaly: zákon kořene a větve.
  6. Evoluce lidstva jako evoluce touhy.
  7. Jedinečnost Stvořitele.
  8. Pojmy „Bod v srdci“, tělo a duše.
  9. Vnímání reality.
  10. Svobodná volba.
  11. Kabala jako kořen všech věd: srovnávací analýza kabaly a ostatních věd (za účasti vědců).
 • 2. ČÁST: SCHÉMA VESMÍRU (11 týdnů)

  1. Záměr stvoření.
  2. Pojmy: Stvořitel, světlo, touha, záměr.
  3. Proces vytváření stvoření: sestup shora dolů.
  4. Pojmy: Cimcum (zkrácení), masach (clona), sfirot, parcufim.
  5. Systém světů.
  6. Vytváření duše „Adam Rišon“.
  7. Rozbití nádob.
  8. Proces nápravy stvoření.
  9. Vzestup stvoření zdola nahoru.
  10. Zákon podobnosti vlastností.
  11. Cesta člověka.
 • 3. ČÁST: PRAKTICKÁ KABALA (18 TÝDNŮ)

  1. Program duchovního rozvoje: Studijní rámec.
  2. Kabalistická skupina, desítka.
  3. Principy práce v kabalistické skupině.
  4. Stvořitel se odhaluje ve spojení mezi přáteli. Pojem „Sjednocení“.
  5. Záměr během studia. „Já – skupina – Stvořitel“.
  6. Vzestupy a pády.
  7. Pojem „Víra výše rozumu“.
  8. Pojem „MAN“, Kabalistická Modlitba.
  9. Vzájemná záruka.
  10. „Od lásky ke stvořením – k lásce ke Stvořiteli“.
  11. Duchovní početí.
  12. Kabala jako metodika sjednocení.
  13. Článek „Mír ve světě“.
  14. Integrální přístup kabaly.
  15. Důležitost šíření.
  16. Desetina (Maaser).
  17. Setkání přátel, jídlo, kongresy.
  18. Začlenění do světové společnosti „Bnei Baruch“.

ZPŮSOB STUDIA

 • Studium probíhá jednou týdně v programu Zoom formou webináře (90 minut).
 • Výuku provádí certifikování instruktoři Kabaly
 • Interaktivní spolupráce ve velké skupině stejně smýšlejících lidí z celého světa, z tepla vašeho domova.
 • Online podpora pro výuku prostřednictvím whatsapp skupiny
 • Vytvoření komunity studentů ve virtuální třídě.

O NÁS

Mezinárodní akademie kabaly „Bnei Baruch“ v Evropě je vzdělávacím článkem neziskové organizace, „Výzkumný institut Ašlag“, jejíž hlavním úkolem je šířit základní znalosti o systému vesmíru a lidské přirozenosti a přispívat k pozitivní změně lidstva a nalezení optimální cesty pro rozvoj civilizace.

Organizace se zabývá vzdělávacími aktivitami a vědeckým výzkumem starověkých a moderních systémů znalostí, které odhalují integrální, základní systém zákonů, které ovlivňují dění ve světě. Studium těchto zákonů umožní lidstvu najít řešení problémů globální krize.

Zakladatel Mezinárodní akademie kabaly Dr. Michael Laitman (narozený 1946), je mezinárodně uznávaný vědec a výzkumník v oblasti klasické kabaly. Jako student a osobní asistent kabalisty Rava Barucha Ašlaga – RABAŠE (1906-1991), syna a následovníka největšího kabalisty XX. století Rava Jehudy Ašlaga – Ba‘al HaSulama (1884-1954), autora komentáře „Sulam“ ke knize Zohar, Michael Laitman pokračuje v řetězci přenosu kabalistických znalostí na moderní generaci.

Náš tým v České republice a na Slovensku

Vladimir Bohm

Učitel

Zoltán Bertók Levi

Učitel

Karel Brlica

Asistent

Jirka Krejčí

Překladatel

Jan Liška

Překladatel

Hana Moosová

Překladatelka

Anna Dlouhá

Asistent

Petra Šindarová

Asistent

Zuzana Lasáková

Asistent

Reakce studentů

K dnešnímu dni náš kurz úspěšně absolvovalo více než 200 studentů Akademie kabaly z České republiky a Slovenska.

Kurzy kabaly pro mne otevřely nové vnímání světa, souvislostí v něm a smyslu života.

Katrin

S kabalou mi život začal dávat smysl. Kabala mi otevřela oči.

Jirka

Tyto kurzy Kabaly mě, jak slibují, učí jak vše vidět v širších souvislostech, inspirují mne a přináší i mnoho a mnoho dalšího, ale daly mi i něco, co jsem vůbec nečekal – úžasné přátele. Děkuji!

Honza

Má Vaše duše žízeň, ale nic ji zatím neuhasilo ? Kabala je jako kapky deště, které dopadají na vyprahnutou poušť.

Martina

Kurzy Kabaly mě osobně učí Lásce k lidem. Dřív jsem viděla Stvořitele v přírodě – zvířatech, rostlinách… Lidi pro mě byli Zloduši, kteří tyto nádherné výtvory jen ničili. Proto mi dal Stvořitel tuto cestu, abych se naučila Lásce k lidem. A podařilo se Mu to. Miluji své přátele, začínám milovat lidi.

Jaroslava

NAŠE OFICIÁLNÍ KANÁLY NA SOC. SÍTÍCH