Základy Kabaly

Kurz založený na autentických materiálech

V tomto kurzu si osvojíte hlubší pochopení Kabaly. Dostanete nástroje, které vám mohou pomoci rozvíjet nový přístup k životu a získat jedinečný pohled, který Vám pomůže najít smysl v událostech v dnešním světě. V protikladu se spoustou mylných představ o Kabale, o nichž jste možná běžně slyšeli, je studium Kabaly otevřeno každému bez ohledu na věk, rasu, pohlaví či kulturní a náboženské prostředí.