Příspěvky

Den lidských práv postrádá nejdůležitější právo

Každý rok v prosinci se v médiích hodně mluví o lidských právech, protože mezinárodní společenství si 10.prosince připomíná Den lidských práv, den, kdy Valné shromáždění OSN v roce 1948 přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv. Read more