Příspěvky

Žena 21. století, č. 3

Duchovní válka za mír

Pouze ženy, jež se spolu spojí, mohou změnit situaci ve světě a obnovit v něm pořádek. Ale bohužel se ženy neprojevují dostatečně aktivně. Každá země má zákony, které umožňují ženám požadovat přístup k vedení, aby mohly řádně organizovat život v zemích.

Ženy obvykle bojují za svá vlastní práva, za rovnost, a to je jako rodinná šarvátka v kuchyni. Já však hovořím o duchovní válce. Žena musí pochopit, že toto je teď nejdůležitější, a musí k tomu přimět, zavázat celý svět, stejně jako matka podněcuje své děti, aby studovaly, uklízely po sobě, chodily do školy, myly se. Roli žen je třeba vidět takto – jako matky lidstva.

Celý svět očekává, že žena začne správně plnit svou roli a přiměje všechny, aby si uvědomili a pochopili duchovní cíl světa. Spojíme-li se navzájem ve správné formě, pak umožníme Vyššímu světlu, Vyšší síle přírody, aby do nás vstoupila a začala s námi pracovat. V tom spočívá role ženy, role matky.

Ukazuje se, že je nutné, aby boj nebyl veden za práva samotných žen, ale za jejich možnost ovlivňovat společnost. Ženám chybí znalosti, spojení, organizace. Pokud se chtějí pozvednout, budou se muset hodně učit a v souladu s tím se správně spojit, seznámit se se svou misí a s patřičnou moudrostí a citem své poslání realizovat.

Neexistuje žádné jiné východisko stejně jako u dítěte, které se nechce učit.

Pro ženu to není snadné, vždyť si v průběhu historie zvykla zůstávat ve stínu. Zde pomůže pouze správné vzdělání. Je třeba začít menšími rolemi a z nich se již rozvine seriózní organizace.

Žena je povinna znát program a účel stvoření, etapy, po kterých se pozvedáváme, i to, jak je možné toho dosáhnout. A kromě toho se ženy, které dnes začínají studovat, připravují na to, aby se staly vůdčími osobnostmi společnosti a lidstva.

Musíte mít na paměti, že plníte zvláštní misi a jste povinny být s každým dnem neústupnějšími, vytrvalejšími a připravenými udělat vše pro záchranu lidstva před obtížnými zkouškami, kterým budeme čelit, pokud tuto mimořádnou etapu nezrealizujeme správně.

Jsem si jist, že to dokážete a jsem připraven všem pomoci, jak jen budu schopen.

Přeji vám mnoho úspěchů!

Žena 21. století, č. 1
Žena 21. století, č. 2

Absolutní láska aneb jak najít spřízněnou duši

Poznámka: Hovoříme o tom, že člověk pociťuje lásku k druhému. Nyní již chápeme, že z hlediska vědy – je to prostě takový chemický proces, který probíhá v lidském organismu.

Odpověď: Ale nakonec – všechno jsou chemické procesy.

Otázka: A co je to láska z pohledu kabaly?

Odpověď: To je jednoduše jiná úroveň.

Ale ve výsledku se v nás zrealizuje ve stejných fyzikálních a chemických procesech. Ale pouze v kabale se to lze naučit od jejího vyššího zdroje, z něhož se v nás projevuje. Ve skutečnosti se projevuje to, co se nazývá opravdu správně spřízněností duší.

Otázka: Je to láska?

Odpověď: Ano. Blízkost duší.

To jest nakolik naše duše, naše duchovní složky, k sobě navzájem mají blízko ve společném systému všech duší na světě. V souladu s tím se přitahujeme, podle toho nacházíme jeden druhého.

Zdá se nám, že je to náhoda, že jde o jakési okolnosti – nic takového, náhody na světě nejsou! To vyšší kořen nás přivádí k určitému vzájemnému sblížení, a také nás zavazuje k tomu, abychom si věnovali pozornost a sblížili se. No a na jaké úrovni se sblížit, jakým způsobem se sblížit – to již také závisí na vlastnostech našich duchovních kořenů.

Otázka: A jak k tomuto duchovnímu sbližování dochází?

Odpověď: Člověk to neví. V našem světě to neví.

„Očucháváme se“ navzájem, jak se říká. Poznáváme jeden druhého, zdá se nám, že se k sobě tak nějak hodíme, ne, ano. Nám se zdá, že nás k tomu vedou okolnosti, a všichni říkají: „Jste si tak podobní, blízcí“ – a tak dále.

Toto všechno je svět loutek, svět hry. Ve skutečnosti však vše přesně určují duchovní síly, duchovní kořeny.

Otázka: Jak získat tohoto duchovního partnera?

Odpověď: Lidé toho nejsou schopni. Lidé to nechápou. Učíme se to ve vědě kabale a chápeme, jakým způsobem to funguje. Ale v našem světě to zatím nemůžeme realizovat.

Otázka: Láska je spřízněnost duší?

Odpověď: Láska je přitažlivost spřízněných duší. Ale to je duchovní, ideální.

Otázka: Co je spřízněná duše?

Odpověď: Spřízněné duše – jsou ty, které jsou spolu velmi blízce spojeny v duchovním světě. Existuje společná duše. V ní je mnoho-mnoho-mnoho, miliardy a miliardy jednotlivých duší. A tyto jednotlivé duše spolu existují ve všech možných kombinacích.

Tato jejich kombinatorika – určuje sbližování, separaci, pohyb, včetně fyzického, obecně, celý tento Brownův pohyb mezi námi v našem světě.

Otázka: Pojmem „moje druhá polovina“ se míní spřízněná duše?

Odpověď: To je ideální případ.

Otázka: Co je utrpení z lásky?

Odpověď: Utrpení z lásky v našem světě je čistě egoistické strádání z toho, že potřebuji naplnění a nemohu jej najít.

Otázka: A v duchovním smyslu?

Odpověď: Kde je ta druhá polovina, která mě naplní?

Je to stejné jako: kde je můj oběd, který chci sníst, na který mám nárok? Úplně totéž, absolutně. A stejné je to se sexem i se všemi ostatními potěšeními.

Otázka: Jaký by měl být princip vztahů v lásce z hlediska kabaly?

Odpověď: Je to vzájemné porozumění, směřování ke společnému cíli, ve kterém se spojujeme do jednoho celku. Ale pouze ve společném cíli.

Otázka: Může být tento cíl jakýkoliv?

Odpověď: Ne. Duchovní cíl!

Jaký – jakýkoliv? Duchovní cíl. Duchovním cílem je spojení našich duší. Spojení naších duší…

Jak napsal Chaucer (je to velký anglický básník): „Dosáhnout splynutí duší ve spletení našich těl.“ To znamená, že se tomu smál – co že to chceme.

Otázka: Co říká kabala, co je „utrpení z lásky“?

Odpověď: Utrpení z lásky je, když chci najít svou polovinu a také všechny ostatní duše na světě, kvůli tomu, abychom sjednocením mezi námi v duchovní jednotě mezi námi, dosáhli stavu, kdy vše předávám druhým a skrze ně, skrze všechny dávám Stvořiteli.

Tomu se říká pravá láska. Věčná.

Otázka: A dochází mezi těmito spřízněnými dušemi K rozchodům, nesrovnalostem ve vztazích? Proč se to stává, pokud se to stává?

Odpověď: Nezpozoroval jsem v našem světě takové důsledky. Stále se nacházíme ve stavu, kdy je náš svět – rozbitým světem a teprve se začíná přibližovat k duchovnímu světu, k napravenému světu.

Věřím, že se do něho určitě dostaneme, ale kdy – je otázka. Dosáhneme takového stavu, kdy budeme paralelně vykonávat činy v našem světě, na základě duchovních činů. A pak se zamilujeme do duše a sjednotíme „duši k duši“, jak se říká.

A všechno pak bude koexistovat tímto způsobem. V tomto případě rozcházení – nepředstavuji si, že je to možné.

Otázka: Pak nebude rozcházení?

Odpověď: Ne. To je věčná láska!

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 19. 3. 2020