Příspěvky

Co znamenají symboly svátku Roš ha-Šana?

V čem tkví význam symbolů Nového roku: jablka s medem, granátového jablka a rybí hlavy.

Hlava ryby symbolizuje naši touhu být hlavou, nikoli ocasem. Koneckonců, chceme sami řídit svůj život a nedovolit, aby nás táhl směrem k sobeckým ziskům a spojením.

Read more

Co představuje žena v duchovním?

V duchovním představuje žena touhu. Nic jiného. Člověk, ve kterém jsou odpovídajícím způsobem propojeny určité typy přání, vytváří obraz zvaný žena. Stejné je to s muži a se vším ostatním.

Read more