Příspěvky

Jak lze pocítit, že nás Stvořitel miluje?

Je láska ke Stvořiteli a pocit Jeho velikosti a důležitosti jedno a totéž? Read more