Příspěvky

Kabala odhaluje tajemství lidské existence

Mystické a tajné učení kabaly vyrostlo podle názoru nezasvěcených běžných lidí z poznání, že text Tóry (první část Bible – „Mojžíšův Pentateuch“) je kódem, který je možné interpretovat na různých úrovních.

Read more