Příspěvky

Porozumět smyslu války

Jak se nezbláznit ze zpráv o válce, když automaticky zvyšují míru úzkosti a jsou vnímány jako signál potenciálního nebezpečí? Read more