Příspěvky

Nový rok nám prináša nové obzory

Ako začať Nový rok (Roš ha-Šana)?

Rok by ste mali začať s uvedomením si, že máte pred sebou príležitosť vyrovnať sa Stvoriteľovi, t. j. správať sa k Nemu tak, ako sa on správa k vám. Read more

Co znamenají symboly svátku Roš ha-Šana?

V čem tkví význam symbolů Nového roku: jablka s medem, granátového jablka a rybí hlavy.

Hlava ryby symbolizuje naši touhu být hlavou, nikoli ocasem. Koneckonců, chceme sami řídit svůj život a nedovolit, aby nás táhl směrem k sobeckým ziskům a spojením.

Read more