Příspěvky

Naše hračky, ale ne naše hra

Vrchol „koronavirové povodně“ je za námi, hladina obav opadla, voda se vrátila mezi pevné břehy. Uvědomujeme si však, co se přes nás ve skutečnosti přehnalo? A jak se připravit na věci příští?

„Nikdy nepromarněte dobrou krizi.“ (Winston Churchill)
Read more

Koronavirus: Nová možnost pro lidstvo

Vše, čemu nyní neporozumíme díky viru, se k nám vrátí jako bumerang. Jsme uvězněni ve čtyřech stěnách, ale konečně jsme osvobozeni od každodenního shonu. A to je jen začátek osvobození z otroctví.
Read more

Absolutní láska aneb jak najít spřízněnou duši

Poznámka: Hovoříme o tom, že člověk pociťuje lásku k druhému. Nyní již chápeme, že z hlediska vědy – je to prostě takový chemický proces, který probíhá v lidském organismu.

Odpověď: Ale nakonec – všechno jsou chemické procesy.

Otázka: A co je to láska z pohledu kabaly?

Odpověď: To je jednoduše jiná úroveň.

Ale ve výsledku se v nás zrealizuje ve stejných fyzikálních a chemických procesech. Ale pouze v kabale se to lze naučit od jejího vyššího zdroje, z něhož se v nás projevuje. Ve skutečnosti se projevuje to, co se nazývá opravdu správně spřízněností duší.

Otázka: Je to láska?

Odpověď: Ano. Blízkost duší.

To jest nakolik naše duše, naše duchovní složky, k sobě navzájem mají blízko ve společném systému všech duší na světě. V souladu s tím se přitahujeme, podle toho nacházíme jeden druhého.

Zdá se nám, že je to náhoda, že jde o jakési okolnosti – nic takového, náhody na světě nejsou! To vyšší kořen nás přivádí k určitému vzájemnému sblížení, a také nás zavazuje k tomu, abychom si věnovali pozornost a sblížili se. No a na jaké úrovni se sblížit, jakým způsobem se sblížit – to již také závisí na vlastnostech našich duchovních kořenů.

Otázka: A jak k tomuto duchovnímu sbližování dochází?

Odpověď: Člověk to neví. V našem světě to neví.

„Očucháváme se“ navzájem, jak se říká. Poznáváme jeden druhého, zdá se nám, že se k sobě tak nějak hodíme, ne, ano. Nám se zdá, že nás k tomu vedou okolnosti, a všichni říkají: „Jste si tak podobní, blízcí“ – a tak dále.

Toto všechno je svět loutek, svět hry. Ve skutečnosti však vše přesně určují duchovní síly, duchovní kořeny.

Otázka: Jak získat tohoto duchovního partnera?

Odpověď: Lidé toho nejsou schopni. Lidé to nechápou. Učíme se to ve vědě kabale a chápeme, jakým způsobem to funguje. Ale v našem světě to zatím nemůžeme realizovat.

Otázka: Láska je spřízněnost duší?

Odpověď: Láska je přitažlivost spřízněných duší. Ale to je duchovní, ideální.

Otázka: Co je spřízněná duše?

Odpověď: Spřízněné duše – jsou ty, které jsou spolu velmi blízce spojeny v duchovním světě. Existuje společná duše. V ní je mnoho-mnoho-mnoho, miliardy a miliardy jednotlivých duší. A tyto jednotlivé duše spolu existují ve všech možných kombinacích.

Tato jejich kombinatorika – určuje sbližování, separaci, pohyb, včetně fyzického, obecně, celý tento Brownův pohyb mezi námi v našem světě.

Otázka: Pojmem „moje druhá polovina“ se míní spřízněná duše?

Odpověď: To je ideální případ.

Otázka: Co je utrpení z lásky?

Odpověď: Utrpení z lásky v našem světě je čistě egoistické strádání z toho, že potřebuji naplnění a nemohu jej najít.

Otázka: A v duchovním smyslu?

Odpověď: Kde je ta druhá polovina, která mě naplní?

Je to stejné jako: kde je můj oběd, který chci sníst, na který mám nárok? Úplně totéž, absolutně. A stejné je to se sexem i se všemi ostatními potěšeními.

Otázka: Jaký by měl být princip vztahů v lásce z hlediska kabaly?

Odpověď: Je to vzájemné porozumění, směřování ke společnému cíli, ve kterém se spojujeme do jednoho celku. Ale pouze ve společném cíli.

Otázka: Může být tento cíl jakýkoliv?

Odpověď: Ne. Duchovní cíl!

Jaký – jakýkoliv? Duchovní cíl. Duchovním cílem je spojení našich duší. Spojení naších duší…

Jak napsal Chaucer (je to velký anglický básník): „Dosáhnout splynutí duší ve spletení našich těl.“ To znamená, že se tomu smál – co že to chceme.

Otázka: Co říká kabala, co je „utrpení z lásky“?

Odpověď: Utrpení z lásky je, když chci najít svou polovinu a také všechny ostatní duše na světě, kvůli tomu, abychom sjednocením mezi námi v duchovní jednotě mezi námi, dosáhli stavu, kdy vše předávám druhým a skrze ně, skrze všechny dávám Stvořiteli.

Tomu se říká pravá láska. Věčná.

Otázka: A dochází mezi těmito spřízněnými dušemi K rozchodům, nesrovnalostem ve vztazích? Proč se to stává, pokud se to stává?

Odpověď: Nezpozoroval jsem v našem světě takové důsledky. Stále se nacházíme ve stavu, kdy je náš svět – rozbitým světem a teprve se začíná přibližovat k duchovnímu světu, k napravenému světu.

Věřím, že se do něho určitě dostaneme, ale kdy – je otázka. Dosáhneme takového stavu, kdy budeme paralelně vykonávat činy v našem světě, na základě duchovních činů. A pak se zamilujeme do duše a sjednotíme „duši k duši“, jak se říká.

A všechno pak bude koexistovat tímto způsobem. V tomto případě rozcházení – nepředstavuji si, že je to možné.

Otázka: Pak nebude rozcházení?

Odpověď: Ne. To je věčná láska!

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 19. 3. 2020

Mým studentům, přátelům a čtenářům

Žijeme v mimořádné době. Vznikla skrytá spojení, která nás všechny spojují do jednoho celku a vyžadují naši pozornost. V takovém čase jsme všichni odpovědní; jsme odpovědní jeden za druhého. To, co každý z nás dělá, co říká a co si myslí, má vliv na každého člověka i na celou planetu.

Read more

Ľudské zoologické záhrady

Jav, akým sú ľudské zoologické záhrady, bol známy už v 18. a 19. storočí, keď boli domorodci z Afriky a z vnútrozemských oblastí Ameriky privádzaní do Európy a Ameriky a „civilizovaná“ európska alebo americká spoločnosť prišla pozorovať týchto „divokých barbarov“.

Read more

Otroci 21. století

Do vědecko-technické revoluce v 19. století pracovali lidé šestnáct až osmnáct hodin denně, a to proto, aby se vůbec uživili. Byla by bez této revoluce reálná představa, že by mohli pracovat pouze dvě až tři hodiny a měli vše?

Read more

Přineslo naše pracovní vytížení prospěch?

Nyní prožíváme velmi zajímavý okamžik, kdy se téměř celý svět snaží vrátit ke starému životu. Lidé doufají, že všechno bude jako předtím a že se život nějak zlepší.

Read more

Všechny vědy zkoumají Stvořitele

Mezi vědou kabalou a filozofií existuje velmi dávné spojení. Filozofie je jakoby základem všech věd. Read more

Tikun Olam a klam sociální spravedlivosti

Kolem svátku Šavu’ot (dosl. týdny, Svátek týdnů) se my Židé vždy zabýváme konceptem Tikun Olam (hebr. náprava světa). Převládá pochopení, že výraz Tikun Olam hovoří o závazku Židů prosazovat sociální spravedlnost, vést etický život a podporovat rovnoprávnost znevýhodněných skupin a menšin. Toto všechno jsou ctihodné cíle a právo na rovnost je dáno každé lidské bytosti. Nicméně postavením nápravy světa na těchto principech dochází k tomu, že svět nebude nikdy napraven, a níže vysvětlím proč.

Read more

Cestování jiného rozměru

Otázka: Říkáme, že cestování, móda a současné potěšení již nejsou zapotřebí. A co dáme lidem na oplátku? Co jim řekneme? Z čeho se budou těšit?

Read more