Příspěvky

Systémový účinek našich myšlenek 1

Všechno na světě je založeno na rovnováze, na boji a jednotě protikladů. Read more