Příspěvky

Co nejde napodobit zde na světě?

Francouzský filozof 20. století Jacques Derrida říkal: „Pouze možnost vytvoření kopie je skutečným kritériem originality. Pouze autentická pravda může být předmětem napodobování nebo parodie.“ Read more