Příspěvky

Role technologie v mezilidských vztazích

Řekl jsem, že je potřeba přivést obyvatele měst k určitému stupni integrace, protože příroda nás k tomu vede. Integrace je, když se velmi odlišní lidé do jisté míry propojí. Read more