Daug kas girdėjo, kad kabala yra slaptasis mokslas. Būtent uždarumas, paslapties šydas davė pretekstą apie ją sukurti daugybę legendų, falsifikacijų, profanacijų, gandų, nemokšiškų svarstymų bei išvadų.

Tik XX amžiaus pabaigoje kabalos mokslas ėmė sklisti pasaulyje.

Ir todėl, kreipdamasis į skaitytojus, norėčiau sugriauti per šimtmečius susiformavusius mitus apie senąjį ir šiuolaikinį kabalos mokslą, skirtą visiems žmonėms.

Kabalos mokslas niekaip nesusijęs su religija, nebent tiek, kiek galima susieti su religija, sakykime, fiziką, chemiją ar matematiką, bet ne daugiau.

Kabala – ne religija, ir tai lengva suprasti kad ir iš fakto, jog nė vienas religingas žmogus jos nežino ir nesupranta joje nė žodžio.

Gilius pasaulėdaros pagrindus, jos dėsnius, pasaulio pažinimo metodiką, kelius, kaip pasiekti kūrimo tikslą, – visa tai kabala pirmiausia slėpė nuo religingų masių, nes reikėjo sulaukti laikų, kai žmonija išsivystys iki tokio lygmens, jog galės priimti kabalistines žinias ir teisingai jomis naudotis.

Kabala – mokslas valdyti likimą, žinojimas, perduotas visai žmonijai, visoms pasaulio tautoms.

Kabala – mokslas apie tai, kas paslėpta nuo žmogaus akių, nuo mūsų penkių juslių. Joje yra naudojamos tik dvasinės sąvokos, t. y. tos, kurios aiškina, kas vyksta virš mūsų pasaulio, ko nejaučia penki mūsų jutimo organai, kas yra už jų jutimo ribų, vadinamajame „aukštesniajame pasaulyje”.

Tačiau, kad įvardintų aukštesniojo pasaulio objektus, jėgas bei veiksmus, kabala pasitelkia žemiškąją kalbą. Tai būtina, nes mes neturime žodžių „nežemiškoms” sąvokoms išreikšti.

Iš kiekvieno aukštesniojo pasaulio objekto („aukštesnysis pasaulis” – ta energijos ir informacijos erdvė, iš kurios kyla valdymas) į mūsų pasaulį nusileidžia jėga ir sukuria mūsų pasaulio objektą („mūsų pasaulis” – žmogaus matoma ir jaučiama materiali visata). Kabalistas, esantis abiejuose pasauliuose, mato šį ryšį ir aprašo aukštesnįjį pasaulį, naudodamas mūsų pasaulio pavadinimus.

Tačiau tam, kuris nesuvokia abiejų pasaulių, atrodo, kad kabalistas aprašo žemiškuosius veiksmus, nors kabala kalba tik apie aukštesnįjį pasaulį.

Žinomų žodžių (sąvokų) naudojimas sukelia nesusipratimų, klaidingų vaizdinių. Todėl kabala draudžia įsivaizduoti kokį nors ryšį tarp mūsų pasaulio objektų ir jų dvasinių šaknų. Tai kabaloje laikoma pačia grubiausia klaida.

Todėl kabalos studijavimas tiek daug metų, net iki mūsų laikų, buvo uždraustas: žmogaus išsivystymo lygis buvo nepakankamas, kad galėtų atsikratyti tokių vaizdinių kaip įvairiausios dvasios, raganos, angelai ten, kur kalbama apie valdančiąsias jėgas.

Tiktai XX amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje pradėta plačiai skleisti kabalos mokslą. Kodėl? Todėl, kad žmonės pakilo aukščiau primityvaus gamtos jėgų (kaip į žmogų panašių būtybių, undinių, kentaurų ir kt.) supratimo lygmens.

Žmonės pasirengę įsivaizduoti aukštesnįjį pasaulį kaip jėgų ir jų laukų pasaulį, kaip esantį aukščiau materijos. Šiomis jėgų, minčių pasaulio sąvokomis ir operuoja kabalos mokslas.

 

Su linkėjimais sėkmingai atverti aukštesnįjį pasaulį

Michaelis Laitmanas

Elektroninę knyga “Kas yra kabala?” galite parsisiųsti čia

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *