Dr. Michaelis Laitmanas

Apie Bnei Baruch

Bnei Baruch yra įvairialypis visuomeninis judėjimas, vienijantis tūkstančius kabalos studentų visame pasaulyje. Studijų medžiaga yra pagrįsta autentiškais kabalos šaltiniais, kurie buvo perduodami iš kartos į kartą. Šiuo metu ši studijų medžiaga yra pateikiama daugiau nei 25 kalbomis, o kiekvienas studentas gali pasirinkti sau tinkamą mokymosi būdą ir intensyvumą pagal asmenines sąlygas ir gebėjimus.

Bnei Baruch yra pelno nesiekianti pasaulinė organizacija, užsiimanti kabalos išminties sklaida ir mokymu. Siekdama išlaikyti savo nepriklausomybę ir ketinimų grynumą, organizacija niekaip nėra remiama, finansuojama ar kitaip susijusi su jokiomis vyriausybėmis ar kitomis politinėmis institucijomis.

Apie Michaelį Laitmaną

Michaelis Laitmanas, gimė Baltarusijoje 1946, gyvena Izraelyje jau apie 40 metų, filosofijos mokslų daktaras, biokibernetikas, mokslininkas kabalistas, ontologijos ir pažinimo teorijos profesorius – 1991 m. įsteigė asociaciją „Bnei Baruch”, pratęsdamas savo mokytojo Barucho Ašlago / Rabašo (Rav Baruchui Shalom HaLevi Ashlag / The Rabash) darbą.

Michaelis Laitmanas po savo mokytojo mirties visą savo gyvenimą paskyrė kabalos platinimui Izraelyje ir visame pasaulyje

Istorija ir kilmė

Dr. M. Laitmanas pavadino savo grupę „Bnei Baruch” (hebr. – „Barucho sūnūs”), šį pavadinimą skirdamas savo Mokytojo, šalia kurio praleido paskutiniuosius dvylika jo gyvenimo metų (nuo 1979 m. iki 1991 m.), atminimui. Dr. M. Laitmanas buvo pagrindinis Barucho Ašlago mokinys, asmeninis padėjėjas ir pripažintas Rabašo mokymo metodo įpėdinis.

Rabašas – garsiausio 20-ojo amžiaus kabalisto Jehudžio Ašlago pirmagimis sūnus ir įpėdinis. Jehudis Ašlagas yra žinomas kaip autoritetingiausių ir išsamiausių garsiosios knygos „Zohar“ komentarų „Sulam“, pirmąsyk kabalos istorijoje atskleidusių visą dvasinio kilimo metodą, autorius. Be kita ko, knyga „Sulam“ tapo ir Jehudžio Ašlago pseudonimo – Baal HaSulam (hebr. – „laiptų šeimininkas”) – priežastimi.

Dabartiniai „Bnei Baruch” studijų metodai remiasi šių iškilių dvasinių lyderių paliktais darbais.