Entries by rutadeksne

Nelygybė – blogis ar džiaugsmas?

Klausimas: Kodėl žmogus nelygybę visuomet jautė kaip blogį? Atsakymas: Nes santykiai tarp žmonių yra egoistiniai. O kai jie tampa altruistiniai, tai nelygybė tarp mūsų suteikia mums galimybę tarpusavyje gauti ar duoti neproporcingai. Tai leidžia kiekvienam pajausti davimą ir gavimą, kas iš principo neturi reikšmės, ir tik išreiškia mūsų vidinis polinkius. Kitaip tariant, ateities visuomenėje žmogus […]

Nepraleisti pasimatymo su Kūrėju

Žmogus turi padaryti viską, kas tik įmanoma, kad tik nepraleistų pamokos. Juk ateini ne šiaip į pamoką, o į pasimatymą su Kūrėju, kai susijungi su draugais. Ir net jeigu nejauti tos vienybės, tačiau Kūrėjas žino apie ją ir supranta, matydamas jus vieningus ir rūpindamasis jumis. O jeigu neatėjai į pamoką ir nepaisai galimybės susijungti su […]

Priklausyti nuo visos žmonijos

Klausimas: Gamtoje yra dėsnis: visuma ir detalė lygios. Šis dėsnis pasireiškia ir materialiame lygmenyje santykiuose tarp žmonių. Kaip patikrinti, kad nuo mano ryšio su visu pasauliu priklauso kitų žmonių tobulėjimas? Atsakymas: Tai priklauso nuo to, kiek anuliuoji save aukštesniosios valdančios jėgos atžvilgiu. Toks įsisąmoninimas rodo ėjimą pirmyn, nes anuliuodamas save imi valdyti pasaulį. Klausimas: O ką rodo iš […]

Brangus sielos daigelis

Protas neįpareigoja mūsų dirbti dėl davimo. Pastebime, kad esame visiškai nepasirengę to prašyti, nesame pasirengę duoti ir vienytis. Šį siekį dar reikia išauginti savyje, juk iš pradžių esame tiesiog egoistai ir tuo niekuo nesiskiriame nuo gyvūnų. Jei norime savyje atskleisti tašką širdyje – dievišką dalelę iš viršaus, davimo daigelį, tai privalome dėti daug jėgų ir vieni kitiems […]

Meilės atgimimas

Klausimas: Šiandien žmonėms vis sunkiau užmegzti intymius santykius su priešinga lytimi. Be to, kalbame ne tik apie asmeninį, kasdieninį gyvenimą, – reikia tokio ryšio, kuris suteiktų naują impulsą ir leistų laisvai kontaktuoti su visais žmonėmis. Kalbame ne apie kosmetinius pataisymus, o apie kūrimą nuo nulio, nuo paties pirmojo, pagrindinio etapo, kai du žmonės susitinka ir tarp […]

Kas yra „meilė Kūrėjui“?

Klausimas. Ką reiškia „mylėti Kūrėją“? Atsakymas. „Mylėti Kūrėją“ kabalos požiūriu reiškia pasiekti davimo artiui savybę tokiu lygiu, kai iš tikrųjų matai tobulumą šios savybės, kuri pakelia tave į aukščiausią tavo troškimų pripildymo lygį. Net kalbėdami apie dvasinį pripildymą, apie dvasinę meilę, mes vis tiek kalbame apie tai, kas vyksta noruose, nes mūsų prigimtis yra vien noras mėgautis. Bet […]

Virš prasivėrusios tuštumos

Depresija, viena iš dabartinių žmonijos problemų, atsirado XVII-XVIII a. sandūroje kaip lengvas apmaudas, būdingas aristokratijai. Žmonės dykaduoniavo, nežinojo, kuo užsiimti. Šiame fone paslapčiomis ėmė kilti klausimas apie gyvenimo prasmę: tarsi visko yra ir kartu – nieko. Kad atitrauktų žmones nuo šių minčių ir nuslopintų augančią tuštumą, visuomenė ėmė skatinti romanus, seksą, smulkius karus. Paskui prasidėjo […]

Materialusis ir dvasinis augimas

Klausimas. Ar materialusis augimas yra dvasinio augimo pasekmė? Atsakymas. Jokiu būdu. Materialusis augimas žmogui skirtas tam, kad jis pasiektų būseną, kai supras, kad tai nesuteikia jam malonumo, neatskleidžia nei tiesos, nei gyvenimo prasmės. Jis žmogui rodo, kad visomis savo jėgomis reikia siekti vidinio gamtos tikslo, o ne naudoti ją savo gyvūniniam pasitenkinimui. Juk mes daugiau nieko neveikiame, […]

Kas yra sėkmė?

Klausimas: Kuo sėkmė skiriasi nuo likimo? Atsakymas: Iš principo žmonės kartais painioja šiuos du parametrus. Sėkmė – tai, kas mums neatrodė kaip tikėtina ir staiga nutiko. Negalvojau, kad išlošiu loterijoje, ir staiga laimėjau, arba atsitiktinai išlaikiau egzaminą, nors visiškai nesiruošiau, arba gavau ypatingą darbą ir galėjau jį atlikti. Ir taip toliau. Kitaip tariant, mes iš […]

Kai nėra gyvenimo tikslo

Klausimas: Žmogus – tai indas, kuriam gyvastį teikia tam tikros energijos šaltinis. Kodėl šiandien jaunimui taip reikia energetinių gėrimų? Jie tarsi jaučia, kad trūksta gyvybiškumo. Kodėl tokiame jauname amžiuje žmonėms trūksta gyvenimo dvasios? Atsakymas: Mat jie neturi ko siekti. Esmė ne gyvenimo energija. Ją gauname iš tikslo. Kai priešais save matau didžiulį, didų tikslą, manyje […]