Entries by rutadeksne

Tegu Šviesa mus sujungia

Klausimas: Kaip galime paspartinti dvasinį darbą, kad padidintume teigiamą rezultatą? Atsakymas: Neturime kitos galimybės – tik dar labiau susivienyti, kad Šviesa tarp mūsų sujungtų visus atstumus, kuriuos norime panaikinti. Ji ateis ir tai atliks, o mes privalome jos prašyti: „Leisk man būti su mano draugais it viena visuma“. Tokiu atveju, jeigu atstumai tarp mūsų nusitrina, […]

Kur baigiasi psichologija ir prasideda kabala

Klausimas: Kabalistas geriau nei psichologas supranta žmones? Atsakymas: Kabalistas geriau nei psichologas supranta žmonių esmę. Tačiau, iš kitos pusės, galbūt psichologas gali išspręsti nedideles konkrečias žmogaus problemas geriau nei kabalistas. Klausimas: Kokiu atveju rekomenduotumėte kreiptis į psichologą? Atsakymas: Rekomenduočiau kreiptis į psichologą bet kuriam žmogui, kuris nestudijuoja kabalos, jei jis jaučia kokius nors sunkumus bendraudamas […]

Tyrimo objektas – žmogus

Šiuolaikinių mokslų problema ta, kad pasiekėme slenkstį, kai savo jutimo organuose galime jausti, papildyti, ko nors imtis. Todėl visi mokslininkai kalba, kad mokslas pasiekė savo galą. Kabala sako, kad savo penkiomis juslėmis praktiškai pasiekėme maksimalias ribas, už jų jau negalime nieko matyti. Mums nereikia išrasti naujų prietaisų, kurie vos šiek tiek išplečia mūsų organų suvokimo […]

Labai paprastai apie dvasinį pasaulį

Manęs dažnai klausia: kas yra dvasinis pasaulis, kaip jį įsivaizduoti? Tai labai paprasta. Šis pasaulis – tai mūsų vidinis pojūtis, kuriam esant, mums atrodo, kad kažkas vyksta viduje. Tačiau iš tiesų visa, kas vyksta, pradedant didžiule Visata su visomis žvaigždėmis ir tuo, kas vyksta ant Žemės rutulio (negyvoji gamta, augalija, gyvūnija, žmonės ) – visa […]

Besaikio vartojimo epochos pabaiga

Klausimas. Mes matome didžiules pastangas, kurias deda, tarkime, Amerika bandydama sureguliuoti padėtį Artimuosiuose Rytuose, arba ekonomistų pastangas (pinigų spausdinimą), nukreiptas į dabartinės sistemos stabilizavimą. Vis dėlto tai turbūt niekaip nesusiję su paties žmogaus pasikeitimu? Atsakymas. Nesusiję, nes jie nesupranta, ką reikia daryti. Jie nežino gamtos programos, nežino apie integralią sistemą, taigi visos jų pastangos veda ir ves […]

Ketinimas, nešantis sėkmę

Klausimas. Jeigu noriu išmokti teisingo ketinimo, kad veikčiau realybę, turiu pasikeisti savo protu ar jausmais? Atsakymas. Protas formuoja jausmus, o pasikeitimai, kurie vyksta tavyje – jausminiai. Pradėsi atpažinti aukštesniąją jėgą ir suprasi, kaip ji formuoja visus tavo veiksmus, taip tu turi elgtis su Ja – nepaisydamas savo pojūčių Jos veiksmus matyti kaip gerus ir kuriančius gėrį. Ne […]

Pasaulinės sielos uždegimo sistema

Anksčiau buvo automobilių, kurie labai sunkiai užsivesdavo. Pasuki raktą, o starteris vis treška ir gęsta, kol variklis pagaliau pradeda veikti. Taip ir žmogus turi save užvesti. Kiekvieną kartą užvesdami save, gauname iš viršaus šviesą, kuri mus veikia ir pradeda kreipti sielą į davimo savybę. Iš pradžių būtinybė susivienyti mums – tušti žodžiai, juk širdžiai neįsakysi. Ir […]

Milijardai žmonių – siela viena

Kiekvienas iš mūsų gauna pradinį norą atskleisti Kūrėją, ir šis noras vadinamas ,,tašku širdyje“. Tačiau šis taškas pats nieko nesugeba įveikti, negali atlikti jokio veiksmo. Viskas, ką galime padaryti nuo pat pradžių – kuo labiau anuliuoti savo egoizmą, kad užmegztume ryšį su draugais. Laukiame, kad Kūrėjas užmegztų šį ryšį tarp mūsų. Ir kai tik pajuntu esąs […]

Maksimalaus bendravimo link

Klausimas: Dabar internetas yra neišsenkantis bendravimo šaltinis. Vis dažniau kuriamos virtualios bendruomenės, kuriose neribojama kalba ir kurioms būdingas anonimiškumas, savanoriškumas, bendri tikslai bei interesai. Kaip manote, kokia šių pokyčių tendencija? Kur mus stumia gamta? Atsakymas: Gamta mus stumia į teisingą tarpusavio bendravimą. Kas yra teisingas bendravimas, dar nežinome, bet pamažu išsiaiškinsime. Dar keleri metai ir […]

Šventykla iš taškų širdyje

Kiekvienas žmogus turi tašką širdyje. Vienų žmonių taškas širdyje pabunda labiau, ir tuomet jie ima domėtis kabalos mokslu ir galiausiai ateina mokytis, kad pagal šią metodiką išvystytų savo tašką širdyje ir iš jo pastatytų Šventyklą, kitaip tariant, dvasinį indą (kli), parcufą iš dešimties sfirų, kuriame jie galės atskleisti Kūrėją. Todėl Kūrėjas įdeda žmogui tašką širdyje […]