Klausiame dr. Michaelio Laitmano: Ką praktiškai daryti su žiniomis, kad visi žmonės – tai mano sielos dalis? Imti juos maitinti, lepinti, mylėti? Bet pats taip nejaučiu, tik žinau tai iš to, ką girdėjau.

Laitmanas. Žinių nereikia taikyti praktiškai. Jokių! Tik skleisti mintį apie tai, kad, jei būsime tinkamai tarpusavyje susijungę, mums viskas bus gerai. Kol kas daugiau nieko nereikia.
O toliau reikia mokytis, kaip tai atlikti, ką reiškia būti tinkamai susijusiems tarpusavyje, reikia išmokti iš gamtos gauti jos gausą, pripildymą, atskleisti savyje naujus suvokimo organus, matyti gamtą kaip didžiulę aukštesniąją jėgą, kuri pasirengusi užpildyti, vesti savo vidun.

 

www.laitman.lt

Kuo naudingas mums egoizmas ir kaip jį naudoti gėriui?
Anot kabalos, egoizmas naudingas tuo, kad tai yra vienintelė mumyse esanti energija. Tai, kas mus stumia pirmyn, augina mus. Tai, kas per visą evoliuciją kėlė mus iš gyvūninio lygmens į tai, kur esame šiandien.
Nūnai esame tokiame konvergencijos taške, kai apskritai keičiamės. Pradedame suprasti, kad ankstesnis egoizmo pavidalas atgyveno. Nebegalime daugiau su juo dirbti, štai jis ir rodo mums dabartinę krizę.
Tai buvusio egoizmo krizė, kai juo naudojomės ir atrodė, kad viskas gerai, viskas normalu ir galime tai tęsti iki begalybės. Bet staiga atskleidėme, kad jis užsivėrė, uždarė mus į vieną bendrą sistemą – ir tapome visiškai tarpusavyje priklausomi.
Ir jei taip, kaip gi galime panaudoti savo egoizmą? Palaipsniui tampame it viena šeima, kur visi tarpusavyje priklausomi, ir jau turiu išnaudoti savo egoizmą, atsižvelgdamas į savo priklausomybę nuo kitų. Vadinasi, turiu jį naudoti kitaip, kitokiu pavidalu, kitaip tariant, integraliai – atsižvelgdamas į visų kitų egoizmą.
Pasirodo, turime naudotis mūsų bendru egoizmu: sudėti jį kartu ir pakilti aukščiau jo, kad mūsų bendrystė, ryšys, palaikymas būtų aukščiau nei mūsų asmeninis egoizmas – padaryti jį bendrą, visuomeninį, grupinį.
Kitaip tariant, mūsų grupėje turi būti kažkoks bendras tikslas ir šį bendrą tikslą turime pasiekti, pasistūmėdami kiekvienas su savo individualiu egoizmu. Tada visuomet būsime susitelkę į bendrą tikslą, bendrą ryšį ir galiausiai savo sėkmės dydį pradėsime matuoti mūsų bendru vienybės dydžiu. Tai labai svarbu. Todėl egoizmas nėra anuliuojamas, o tiesiog naudojamas taip, kaip šiandien jis ir atsiskleidžia žmonijoje – integraliai.

Jausti pasimetimą, painiavą – labai gera būsena. Reikia tik ištyrinti galvą ir širdį nuo visos šios painiavos, kad būtų švarus kli, kitaip tariant, išsilaisvinti nuo ankstesniojo bagažo. Ir tai geras ženklas, žymintis perėjimą į naują būseną, į naują pakopą.
Matome tam daug pavyzdžių savo gyvenime: negaliu rašyti ant jau prirašyto popieriaus – man reikia švaraus lapo. Negaliu pilti gėrimo į purviną stiklinę, kurioje neaišku, kas buvo. Juk tai sugadins visą gėrimo, kurio dabar noriu paragauti, skonį. Mums reikia švarių indų.
Todėl reikia kasryt priešais pamoką priprastinti išvalyti savo indą, nelaukiant, kol jis išsivalys pats savaime. Ir tuomet švariame inde galėsiu patikrinti save, ką į jį gaunu, kuo jį užpildau.
Kitaip sakant, reikia būti jautriam tikrinant savo dvasinį kli ir jo užpildymą. Todėl parašyta: „Tegu tau kiekviena diena bus kaip nauja.“ Tai reiškia, kad kasdien privalau jaustis visiškai atsinaujinęs.
Galbūt vakar būta tam tikrų suvokimų, kai supratau daug ką iš to, kas anksčiau buvo neaišku. Tai nesvarbu, juk visa liko praeityje. O jeigu dirbu su tuo, kas jau praeityje, tai yra klipa. Man reikia pasistengti išeiti iš vakarykštės būsenos, net jei tai atnešė man suvokimą ir pojūčius, malonų pripildymą protui ir širdžiai. Tačiau aš noriu, jog visa tai būtų tuščia, ir kasdiena būtų man kaip nauja, kad viską pradėčiau iš naujo.
Todėl, jei ateiname į pamoką ne tuščiomis, o su ankstesniuoju bagažu, tai šitai nėra gerai. Nesvarbu, koks jis buvo: geras ar blogas – dieną reikia pradėti nuo švaraus lapo.
Net jeigu stoviu dykumos viduryje, nežinodamas, kur pasukti ir ką daryti, nesuprasdamas, kam atėjau į pamoką – tai yra gerai, kad pradedu nuo nulio. Tai reiškia, kad tinkamai imu dirbti, kaip iš naujo.
Būtent taip reikia mokytis „Šamati“ straipsnius, suprantant, kad neįmanoma pradėti darbo tyrai ir tinkamai, jei tempi praeities naštą. Pradėk nuo nulio, tarsi ką tik gimęs kūdikis!

Iš pokalbio su dr. Michaeliu Laitmanu

Klausimas. Danija jau 40 metų patenka tarp laimingiausių pasaulio šalių, ir joje, beje, auklėjami laimingi vaikai. Danai taiko principą, vadinamą „hygge“ – „jaukumas“. Jis reiškia jaukumą ne tik namuose, bet ir žmonių santykiuose.
Pavyzdžiui, jie sako: „Kai įeini į „hygge“ erdvę, savo stresą, negatyvą palieki už šeimos rato“. Tai pagrindinis principas, reiškiantis bendrą mūsų laiką, o ne mano laiką su tavimi.
Tarkime, kad vienas tėvų grįždamas namo jaučia, jog darbe ar kur nors kitur susierzino, jis turi šiek tiek pastovėti už durų arba 10 minučių pasėdėti automobilyje ir tik pasikeitus būsenai įeiti į namus, nes įeina į „hygge“, į šį vidinį jaukumą.
Visi susiburia viename kambaryje bent porai valandų ir dainuoja. Danai daug dainuoja. Visa šeima: močiutės, seneliai, vaikai. Sakoma, kad tai ir užaugina laimingus vaikus.
Kaip manote, ar šis principas gali būti taikomas visam pasauliui? Ar toks šiltas jaukumas gali staiga tapti nauju žmonijos auklėjimu? Ar galima imti tai ir pritaikyti?
Atsakymas. Šaunūs danų, lietuvių vaikinai: ramūs, santūrūs, lėti. Toks jų charakteris.
Perimti galima, gal tai kam nors padės. Gerai, jei jie gali taip nusiraminti. Dar gali nueiti į klubą, pažaisti bridžą, o vakare grįžti namo. „Oi! Jau aštuonios vakaro, turime eiti miegoti.“
Klausimas. O po to?
Atsakymas. Po to tas pats. Svarbiausia – nieko nepažeisti.
Komentaras. Bet sakoma, kad jie išauklėja laimingus vaikus.
Atsakymas. Žinoma, tai laimingi žmonės. Svarbiausia – grafikas, kurio laikotės, ir nieko daugiau! Žinote, svarbiausias dalykas armijoje yra įstatai. Laikaisi kariuomenės įstatų ir laimingai gyveni Danijos karalystėje.
Komentaras. Vadinasi, sakote, kad „hygge“ – tai įstatai, kuriuos tauta sukūrė per šimtmečius. Bet, kaip suprantu, kalbate šiek tiek ironiškai, nes kitiems tai tiesiog neįmanoma.
Atsakymas. Neįsivaizduoju, manau, kad šiandien ir Danijoje ne visi sugeba tai padaryti. Bet kiekviena tauta turi savo charakterį. Vienokį šiaurinės tautos, kitokį – pietinės. Afrika visiškai kitokia nei Azija. Pažvelkime į meksikiečius ir pietų amerikiečius: „Jei nevyksta karnavalas ir nešaudoma į orą, tai apie ką kalbėti?!“
Klausimas. Ar kabalos požiūriu tai ir vadinama laimingų vaikų auklėjimu?
Atsakymas. Nežinau, ar tai laimė.
Laimė yra tada, kai žmogus turi realų tikslą, kuriuo niekaip ir niekada negali nusivilti, nes jis teisingas, amžinas, tobulas, ir žmogus tikslingai jo siekia. Nepaisant visada kylančių klausimų, nes šie klausimai yra skirti tam, kad jis nuolat kreiptų save į šį tikslą. Ir tada viskas bus gerai.
Klausimas. Bet jūs kalbate kaip kabalistas. Ar paprastas žmogus taip pat galvoja?
Atsakymas. Ir paprastas žmogus mūsų laikais jau turėtų tai žinoti.
Klausimas. Bet šis jaukumas nėra tikslas?
Atsakymas. Gamta mūsų tokių nesukūrė, todėl neleis mums likti tokiems.
Komentaras. Nors jie tokie jau gana seniai.
Atsakymas. Tai jų charakteris. Nesiruošiu nieko kritikuoti, juo labiau šaipytis. Jokiu būdu. Juk suprantu prigimtį.
Gamta sukūrė mus tokius, kad kiekvienas pagal savo charakterį, savo egoizmą tinkamai jį realizuotume. Kol kas danai vis dar yra šioje būsenoje. Jei gali, tegul tęsia. Kai negalės – prisijungs prie likusios besijaudinančios žmonijos.
Klausimas. Manote, kad jie negalės ilgai išlaikyti šios būsenos, ypač dabar, mūsų laikais?
Atsakymas. Ne. Bet net ir jungdamiesi prie žmonijos, jie, žinoma, prisijungs ne tokiu dideliu greičiu, kaip visi. Jie bus tarsi variklyje, o ten, kaip ir visur, yra taktai. Arba sukiesi šimtą taktų per minutę, arba dirbi kartą per minutę.
Klausimas. Ar jums labiau prie širdies neramus, viduje nejaukus, judrus žmogus? Jums artimesnis egoistiškas žmogus?
Atsakymas. Toks gali greičiau įvykdyti savo programą ir pasiekti aukštesnįjį tikslą. Tačiau kiti seka paskui jį, todėl jų vaidmuo ne menkesnis. Mes tiesiog esame sukurti skirtingi ir todėl turime skirtingai elgtis.
Klausimas. Vadinasi, negalėsime to perimti?
Atsakymas. Ne, jokiu būdu negalima perimti. Kiekvienas turi dirbti pagal savo prigimtį.
Klausimas. O kaip žmogus gali suprasti, kad tai jo prigimtis?
Atsakymas. Jis pajus vidinį komfortą. Jaučiu vidinį komfortą tada, kai sukuosi didžiuliu greičiu, arba tada, kai, prieš įeidamas į namus, pusvalandį automobilyje ramiai ruošiuosi svarbiam susitikimui su savo žmona, kuri mane pasitinka ir kviečia į namus. O aš su ja sveikinuosi ir įeinu, tarsi ką tik susipažinęs.
Komentaras. Įdomu, sakote, kad kiekvienas eina savo keliu.
Atsakymas. Žinoma!
Klausimas. Nuo ko tai priklauso?
Atsakymas. Savo prigimtimi esame tokie skirtingi tam, kad mūsų būsimojoje sąjungoje sukurtume vieną bendrą universalią konstrukciją, vadinamą „Žmogumi“ – Adomu.
Klausimas. Tada kiekvienas turės savo vietą? Kiekviena tauta?
Atsakymas. Žinoma! Tarkime, aš sukuosi didžiuliu greičiu, kiti – lėčiau, treti – dar mažesniu greičiu, lygiai kaip mūsų organizme yra sistemų, kurios įjungiamos milžinišku greičiu, su dideliu taktu, o kitos su vis mažesniu ir mažesniu… Galima palyginti nagus – rankų nagai paauga milimetrą per savaitę, o kojų – milimetrą per mėnesį.
Kiekvieno tempas kitoks, nors atrodytų, kad tai tas pats audinys ir vienas organizmas.
Klausimas. Ar visi turi vieną tikslą?
Atsakymas. Visų tikslas vienas, tik kas žino šį tikslą? Jei žinotume, kad visi turime vieną tikslą, sutartume vienas su kitu. Pradėtume kartu ieškoti kelio šiam tikslui pasiekti.
O šiaip jaučiame, kad kiekvieno tikslas kitoks. Egoizmas mus atskiria, neleidžia pajausti, kad kartu turime judėti vieno tikslo link.
Klausimas. Bet ar vis dėlto galime tai pasiekti? Ar mus atves į tą patį tikslą, ar ne?
Atsakymas. Aš manau, kad jis turėtų paaiškėti iš vidaus.
Klausimas. Koks tas tikslas?
Atsakymas. Tikslas labai paprastas: atskleisti gyvenimo prasmę.
Klausimas. O kokia ji?
Atsakymas. Gyvenimo prasmė yra žinoti jo prasmę.
Kai jaučiu gyvenimo prasmę, jaučiuosi visiškai pripildytas. Žinau, kodėl egzistuoju, žinau, kas man vadovauja, į ką kreipiuosi, ką darau kiekvieną savo egzistavimo momentą, kurlink einu. Prieš mane atsiveria vis nauji horizontai.
Jaučiuosi kaip vaikas, atvykęs į Disneilendą. Ir visa tai neįtikėtina! Visa tai yra pasaka! Taip žmogus turėtų jaustis, atskleisdamas Kūrėjo planą.
Klausimas. Ar kiekvienas turi savo gyvenimo prasmę?
Atsakymas. Kiekvienas tuo mėgausis individualiai, nes mes visi taip sukurti. Tačiau žmogus mėgausis tuo, kad nuolat palaiko ryšį su kitais. Šio dvasinio Disneilendo atskleidimas kyla iš to, kad atskleidžiame vis integralesnius mūsų tarpusavio ryšius. Ir jie atsiskleis kaip Aukštesniojo pasaulio suvokimas. Tai rimtas nuotykis.
Klausimas. Jūs jau padarėte išvadą, kad žmogaus tikslas – suvokti Aukštesnįjį pasaulį. Ką tai reiškia – suvokti Aukštesnįjį pasaulį?
Atsakymas. Tai reiškia suvokti visiškai skirtingų gamtos jėgų sąveikos harmoniją. Matome, kaip jungiasi visos problemos, veiksmai, mintys, siekiai – viskas, kas tik įmanoma, visų laikų ir visi dalykai kartu, pasirodo, sudaro harmoningą sistemą ir jie yra būtini vienas kitam – šios harmonijos atskleidimas ir yra kūrimo tikslo, Kūrėjo sumanymo atskleidimas.
Klausimas. Jūs visada kalbate apie harmoningų santykių tarp žmonių atskleidimą – kad visi esame harmoningai susieti. Ar ir tai čia patenka?
Atsakymas. Žinoma! Tai ir yra aukščiausias visos šios harmonijos lygmuo. Atrasti šią harmoniją – žmogaus gyvenimo tikslas.

Klausimas dr. M. Laitmanui: Žmonės, siekę dvasinio vystymosi, stengėsi atsiskirti, pasitraukti iš įprastos aplinkos, likti vienumoje su savo mintimis ir ieškojimais. Istorijoje nemažai tokių gyvenimo prasmės ir tiesos ieškojimo vienumoje pavyzdžių: Baal Šem Tovas, pranašas Elijas, Šimonas Bar Jochajus, Buda ir t. t. Kodėl atsiskyrimas siejamas su dvasiniu vystymusi?

Laitmanas: Dvasinis vystymasis – vidinis žmogaus, panirusio į save, procesas. Jam reikia vienumos tam, kad kiti netrukdytų, kad galėtų gilintis į save, imtų save jausti, kalbėti su savimi.
Todėl daugelyje metodikų įprasta atsiskirti. Netgi mokslininkai bei rašytojai išeina kūrybinių atostogų ir užsisklendžia, kad galėtų rašyti naujas knygas.
Suprantama, kad jei žmogus nori į ką nors koncentruotis, turi būti pats su savimi, jo neturi blaškyti išorinis pasaulis. Todėl tokia naudinga vienuma, ji pasitelkiama visose svarbiose gyvenimo veiklose, ypač siekiant ką nors sukurti, sukonstruoti, atskleisti. Tai būdinga ne tik dvasinei, bet ir materialiai veiklai.
O dvasiniam augimui, žinoma, reikia dar didesnės vidinės vienumos ir vidinių jėgų koncentracijos. Žmogus turi save pajausti, pasitikrinti, ištirti: kas aš, dėl ko sukurtas, kokiam tikslui, kas ir kaip mane valdo, esu laisvas ar ne, kaip tapti nepriklausomam?
Tai amžinieji klausimai, kilę gerokai prieš mūsų kartą. Žmonės šiuos klausimus užduoda ir ieško atsakymų jau tūkstančius metų. Be kabalos mokslo yra daugybė metodikų, bandančių atsakyti į kai kuriuos klausimus. Bet rezultatų kol kas nematyti: nė viena iš šių metodikų dar negali pateikti žmonijai sprendimo – atsakymo į klausimą apie gyvenimo prasmę ir tikslą.

Klausimas. Kas yra dvasinis vystymasis, kurio siekia žmonės?

Laitmanas: Žmogus nori žinoti, dėl ko jis gyvena, kas jį valdo, ar įmanoma pakeisti savo likimą, ar jis turi pasirinkimo laisvę? Jis nori žinoti, kuo baigsis visas šis sunkus gyvenimas šiame pasaulyje, apie kurį sakoma: „Ne savo noru gimei, ne savo noru gyveni, ne savo noru miršti“.
Kodėl apskritai mums kyla tokių klausimų, juk gyvūnai neklausia, dėl ko gyvena? Tik žmogų kankina šie klausimai. Vadinasi, esame patys nelaimingiausi ir menkiausi padarai, nes gyvename žinodami, kad tai neturi jokios prasmės, bet vis tiek gyvename. Mūsų padėtis žymiai blogesnė nei bet kurio gyvūno.

www.laitman.lt

Kodėl gamta nuo mūsų slepia informaciją apie ateitį?
Anot kabalos, tokia informacija visai nereikalinga, juk kalbame tik apie gyvūninį kūną. Taigi, žmogus nė neįtaria apie artėjančias gamtos katastrofas: cunamius, viesulus, kuriuos gyvūnai jaučia prieš 2-4 dienas.
Gyvūnai nujaučia įvykius, nuo kurių priklauso jų gyvybė. Žmogui tai nežinoma, juk jis turi priemonių, apsaugančių nuo gamtos smūgių.
Be to, žmogui neduota galimybė gauti šią informaciją. Jam atrodo, kad jis atskleidžia gamtą, vis daugiau apie ją sužino ir mokosi nuo jos apsiginti. Bet matome, kad koks bebūtų protingas, žmogus negeba numatyti gresiančių ekologinių katastrofų, o juk patys jas ir sukeliame.

Todėl niekada tiksliai nežinosime, kokia bėda mus ištiks. Net jeigu apie ją sužinotume iš anksto, tai nepalengvintų mūsų situacijos. Neteisingai, egoistiškai elgdamiesi visuomenės atžvilgiu, vis tiek negalėsime apsiginti ir išvengti smūgio.
Todėl tik studijuojantys kabalos mokslą žmonės gali pakilti virš aklo, kitaip tariant, nulemto likimo ir jį pakeisti. Netgi pradedantis studijuoti, kol kas nieko nesuprantantis ir nežinantis, jau pradeda keisti savo likimą – ir ne tik savo, bet ir viso pasaulio. Juk visi esame susiję ir gyvename integraliame pasaulyje, kuris visas yra lyg mažas kaimas.

Šiandien tai aiškėja kiekvienam, bet pasaulis ir anksčiau toks buvo, tik nebuvo taip akivaizdu. Todėl keisdamas savo likimą žmogus keičia visos žmonijos ir, apskritai, visos kūrinijos likimą.
Ir atvirkščiai, tam, kad pakeistų savo asmeninį likimą, žmogus privalo pakeisti visos žmonijos ir viso pasaulio likimą. Kitaip jis negalės paveikti savęs, nes jis – integralios sistemos dalis.

Kas yra „davimas“?
Kabaloje davimu vadinama veiksmų tvarka, kai tu iš pradžių visiškai anuliuoji savo norus ir nuomonę, įsiskverbi į kito žmogaus norus, o po to pasitelki visas savo galimybes, kad įgyvendintum / pripildytum jo norus.
Tarkime, kad tu nori pirkti naują „iPhone“, o mama nesupranta, kam leisti tiek pinigų eiliniam „žaisliukui“. Įrodinėji jai, koks nuostabus tas telefonas, kiek jame galimybių: internetas, vaizdo, fotofunkcijos…
Iš esmės, tu reikalauji, kad ji įsiskverbtų į tavo norus, pajaustų, kaip tu gėriesi naujuoju „žaisliuku“. Tu nori, kad tavo noras gauti šį naują telefoną būtų joje, kad ji užsidegtų juo ir panorėtų padovanoti jį savo mylimam sūnui. Tai vadinama „meile artimui“.
Taip ir aš turiu pajusti draugo norą, pajausti, kad turiu pripildyti jį visomis savo galimybėmis pirmiau, negu pripildau savo norus. Mano asmeninių norų manyje tarsi nėra!

Ar kančios yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, kad ir kaip veržtumės geriau gyventi? Kas yra kančia ir kodėl mes kenčiame?
Kabalos mokslas nagrinėja viską, pradedant nuo kūrinio pagrindų, kurie gamtoje yra du.
Pirmasis – tai Šviesa, meilės jėga, davimas, susivienijimas, kuri vadinama Aukštesniąja jėga, Kūrėju, kas reiškia „ateik ir pamatyk“ („bo“-„re“), nes mes turime ją atskleisti. Ši jėga sukūrė kūrinį – norą mėgautis, prisipildymo trūkumą.
Aukštesnioji Šviesa augina norą ir suformuoja jį kaip poreikį pasitenkinti įvairiais dalykais. Visi kūriniai, įskaitant mus pačius – tai įvairūs norai. Žmogaus norus galima skirstyti į 6 rūšis: maistas, seksas, šeima, pinigai, garbė, žinios. Kiekvienas žmogus natūraliai jaučia poreikį gauti malonumą, prisipildyti iš visų šių dalykų, tik skirtingomis proporcijomis.
Jei žmogui stinga šių pripildymų, tai jis jaučia kančią, tuštumą, net iki skausmo, kurį sunku ištverti.
Maistas, seksas, šeima – tai mūsų kūno norai, gamtos instinktai, būdingi visiems gyvūnams. O pinigai, garbė, žinios, kitaip tariant valdžios, šlovės, padėties visuomenėje, mokslo siekis – tai grynai žmogiškieji norai.
Kančių priežastis – tai šių norų pripildymo trūkumas. Kai Šviesa nepripildo noro, jis pradeda kentėti. Kančia gali būti maža ir didelė, ilgalaikė ir momentinė, bendra ir asmeninė ir t. t.
Kabalos mokslas teigia, kad jis turi metodą, kaip atsikratyti kančių. Neatsitiktinai jo toks pavadinimas „kabalos mokslas“, o tai reiškia „išminties gavimas“, juk jis moko, kaip pripildyti norus.
Viena vertus, tai labai aktuali tema, kita vertus, ši išmintis paslėpta. Jei žmonės žinotų, kad egzistuoja metodika, leidžianti pripildyti mūsų norus ir tapti absoliučiai laimingais, atsikratyti visų kančių, nuo mažiausių iki didžiausių, net pasaulinio masto, atrodytų, kas gali būti geriau?
Ir iš tikrųjų, nieko nėra geriau. Jei pasinaudosime kabalos mokslu, tai galėsime pripildyti visus savo norus, visą sukurtą kūrinio medžiagą, ir jausime joje tik malonumą ir amžiną pripildymą, o tai yra vadinama amžinu gyvenimu.
Ir priešingai, visi kiti keliai ir bandymai išvengti kančių ir prisipildyti neišvengiamai žlugs.

Visi jaučia, kad pasaulį ištiko visuotinė krizė. Anksčiau buvo bandoma tai nutylėti, bet po 2008 m. finansų griūties teko pripažinti, kad krizė egzistuoja. O dabar, po visų Europos įvykių, bendrosios ES rinkos ir imigrantų problemų, po Amerikos prezidento rinkimų, smarkiai pakoregavusių kursą, mūsų pasaulis pradeda jausti, kad jame vyksta labai rimtų pokyčių.
Prie viso to dar prisideda revoliuciniai technikos, technologijų pokyčiai, visuotinis atšilimas, daugybė bedarbių, neįprastų reiškinių gamtoje ir visuomenėje, šeimų irimas, staigus narkotikų vartojimo augimas, neviltis ir labiausiai paplitusi liga – depresija.
Todėl dabartinę pasaulio būklę neabejotinai galima pavadinti kritiška.
Be to, egzistuoja naujo pasaulinio karo grėsmė ir daug kitų problemų. Kyla klausimas – kaip išvesti žmoniją iš šios krizės į geresnę būklę? Apie tai mąsto kiekvienas normalus žmogus, norintis gyventi gerai, saugiai ir auginti vaikus, žinodamas, kad jų ateitis bus geresnė.
Dabartiniame pasaulyje neturime daug vilčių dėl geros ateities – nei sau, nei savo vaikams. Todėl žmonės instinktyviai vengia kurti šeimas ir prisiimti atsakomybę. Ar galima ką nors pakeisti, kad bendra padėtis pagerėtų? – Pasaulis to reikalauja, ir visose šalyse auga vidinė įtampa.
Susidaro įspūdis, kad žmonija išklydo iš kelio, gal net seniai, bet tik dabar tai suprato. Tarsi ilgai važiavęs žmogus staiga suvokia, kad nuklydo į kitą pusę ir nebežino, kaip rasti teisingą kelią. Net nežinia, kaip patekti į tą tašką, nuo kurio išklydo iš kelio.
Tai iš mūsų reikalauja itin rimto požiūrio, nes neaišku, kur atsidūrėme, ir svarbiausia dabar nepridaryti dar daugiau klaidų. Juk į žmonijos rankas patekusios jėgos yra labai galingos ir pavojingos. Vienintelis kelias iš krizės – naujų, altruistinių visuomenės ir žmonijos vertybių formavimas.
Tai reiškia, kad neįmanoma rasti sprendimo jokiame kitame lygmenyje ar plane, tik integraliajame švietime, kuris būtinas žmonėms. Neturime galių pakeisti gamtos suteiktų sąlygų, bet viskas priklauso nuo mūsų tarpusavio santykių: šeimoje, tautoje, šalyje, tarp visų partijų ir srovių, taip pat tarp šalių ir apskritai visame pasaulyje.
O žmonių santykius galima ištaisyti tik auklėjant. Taip, kaip matydami besipešančius vaikus visi supranta, kad jiems trūksta auklėjimo. Beprasmiška juos barti ir bausti – niekas nepadės, tik auklėjimas. Gavę daugiau žaislų, jie tik dar labiau susipeš. O jei į jų rankas pateks pavojingi žaislai: lazdos ir akmenys, tai jie gali sužeisti vienas kitą.
Taigi, žmonijai reikia tik vieno – auklėjimo, o ne naujų technologijų. Žmogaus auklėjimas – pati jautriausia ir efektyviausia pokyčių sritis.
Pasaulyje visko yra apsčiai, nėro jokio maisto produktų stygiaus. Užuot išmetus trečdalį maisto produktų, jais būtų galima pamaitinti visus badaujančiuosius ir dar liktų. Lygiai taip pat nėra drabužių trūkumo.
Visa problema – tik netinkami mūsų tarpusavio santykiai, dėl kurių negalime taip sutvarkyti gyvenimo, kad visiems būtų gerai. Nestinga nei energijos šaltinių, nei išteklių, reikalingų žmonėms. Tai kodėl gi jų negauna visi? Todėl, kad mes nesirūpiname kiekvienu!
Juk kiekvienas jaučiasi užtikrintas tada, kai jam geriau nei kitiems. Jei per mėnesį uždirbu tūkstantį, o tu tik aštuonis šimtus, tai aš jaučiuosi gerai. Man būtina vertinti save, lyginant su kitu, ir mano egoizmui gera, kai kitas turi mažiau.
Todėl žmonijai reikia išmokti rūpintis kiekvienu. Tam reikia dviejų dalykų: pirma – įstatymų, neleidžiančių kenkti kitiems, antra – auklėjimo, priverčiančio žmogų veikti kitų labui.

Kabalos mokslas įteikia žmogui begalinio malonumo patentą. Juk kūrinijos priežastis – suteikti kūriniams nesibaigiantį malonumą, kaip pasakyta: „Kūrėjas sukūrė pasaulį, kad jo kūriniai mėgautųsi.“ Tačiau pirmiausiai reikia atlikti darbą, o po to mėgautis.
Iš tiesų, kai tik žmogus susipažįsta su šiuo mokslu, jis iš karto turi suprasti, kad tai ne tik mokslas, bet ir priemonė gauti malonumą.
Tai skamba egoistiškai. Tačiau žmogus, savo egoizmo padedamas, gali prisikasti iki aukso grynuolių, kurie yra jo viduje: jo siela, o joje – Kūrėjas ir, galų gale, amžinas malonumas, amžinas gyvenimas, egzistavimas be jokių rėmų.
Tačiau tai yra įmanoma, tik jei žmogus turi tikrai gero, sveiko egoizmo ir visada siekia šio tikslo, nė už ką jo nemeta.
Iš pradžių žmogus nesupranta, koks egoizmas slepiasi jame ir ką reiškia su juo dirbti, kas yra Aukštesnioji šviesa ir kaip reikia ją pritraukti sau, kad ji padalintų jį į egoistą ir altruistą, į davimą ir gavimą. Tai nėra lengva.
Viskas priklauso nuo žmogaus atkaklumo. Jei jo noras tikrai rimtas, tai žmogus pasieks tikslą.