Mūsų kursai ir renginiai

KABALOS MOKSLO PAGRINDAI

3 PAKOPŲ STUDIJOS
Pamokas veda Kabalos akademijos dėstytojai, studijos vyksta virtualiose grupėse.
Kurso metu gausite atsakymus į šiuos klausimus:

– Kas mes esame? Iš kur? Kas mūsų laukia?

– Kodėl žmonės kenčia, ar tai yra prasminga?

– Kodėl neturėtume slopinti ar gėdytis bet kokių savo norų?

– Kaip susikurti socialinę aplinką, leidžiančią atrasti savo laisvę?

– Kaip atrasti vieną meilės jėgą, veikiančią kiekvienoje gyvenimo situacijoje?

– Kaip susiję Kūrimo sumanymas ir evoliucija?