Zēnu un meiteņu audzināšana

Jautājums: Vai atšķiras zēnu un meiteņu audzināšana?

Atbilde: Zēnu un meiteņu izglītība var būt kopīga, taču audzināšanai jānotiek atsevišķi, tāpēc ka tu audzini vīrieti un sievieti. Tās ir dažādas sistēmas.

Kopš seniem laikiem visās pasaules valstīs audzināšana notika atsevišķi, jo cilvēki saprata, ka tādi jēdzieni kā draugs, mīlestība, draudzība, tuvināšanās un attālināšanās, sievietes un vīrieši uztver absolūti savādāk.

Sieviete nesapratīs, kā vīrietis iztēlojas draudzību, tuvināšanos, atbalstu. Viņai ir absolūti cita uztveres sistēma.

Pret šo jautājumu ir jāattiecas ļoti nopietni. Kā pret divām absolūti dažādām sistēmām, mums ir nepieciešami dažādi metodikas apraksti – vīriešiem un sievietēm.

No nodarbības krievu valodā, 08.01.2017.

Avots krievu valodā

Vientulība miljonu pūlī 2

Integrālās izglītības metodika ļauj cilvēkam attīstīt savu iekšējo individualitāti. Neviens neiejaucas viņa iekšējā pasaulē.

Taču reizē ar to cilvēks zina, ka sajust pasauli un realitāti daudz augstākā un plašākā aspektā virs noslēgtības un individualitātes, iespējams tikai saistoties ar citiem.

Un tad viņš sajūt pasauli, kas ir paralēla mūsu pasaulei. Mēs visi esam individuālisti, kā iesistas naglas, taču tas nevienam netraucē, tāpēc ka virs mums mēs veidojam mūs saistošu slāni.

Jautājums: Vai tad cilvēks jutīsies vientuļš?

Atbilde: Cilvēks nejutīsies vientuļš, jo izteiks savu individualitāti saiknē ar citiem. Šie divi slāņi: personīgais, individuālais un kopīgais, integrālais eksistēs paralēli, viens otru atbalstot.

Katra cilvēka individualitāte izpaudīsies arvien spilgtāk, taču tas nenovedīs pie negatīvām sekām un vientulības. Ja katrs ir radīts ar savām individuālām īpašībām, tad spilgti izteikta individualitāte nāk tikai par labu, nevis par sliktu.

Divi vissvarīgākie audzināšanas posmi ir individualitātes un savstarpējās saiknes attīstība, kura ir jāveido virs individualitātes. Kā tiek teikt „Visus noziegumus pārklās mīlestība”. Dotajā gadījumā cilvēks izmanto savu individualitāti ar mērķi pareizi savienoties ar citiem.

No dabas mēs esam tādējādi veidoti, ka, ja es izmantoju savas individualitātes īpašības dēļ saiknes ar citiem un viņus papildinu, un viņi dara tieši to pašu attiecībā uz mani, tad mēs savienojamies, nevis mehāniski kā zobrati, bet gan radām pilnīgu sistēmu.

Šādā sistēmā pareizi savienojoties, mēs sākam just to, kurš mūs virza – dabas augstāko spēku. Un tad mēs sākam mijiedarboties un virzīties atbilstoši šim spēkam, tas ir, ar to saliedējamies.

Jautājums: Kāpēc mūsdienās cilvēkos pēkšņi rodas slimīga vientulības sajūta? Ko nozīmē šis cilvēces evolūcijas etaps, jo agrāk tā nebija?

Atbilde: Mēs esam beiguši savu „lineāro” evolūciju, tagad mums tā jāpapildina ar „apaļo”, integrālo attīstību. Neskatoties uz individuālismu un katra unikālumu, mums nepieciešams atrast, kādā veidā pareizi izmantot savas īpašās īpašības dēļ labvēlīgas savstarpējās savienošanās un lai veidotu pilnīgu sistēmu. Tieši tāds ir radīšanas programmas noslēdzošais fināls.

No 846. sarunas par jauno dzīvi, 04.04.2017.

Avots krievu valodā

Kabalista ilgais ceļš

Rabašs stāstīja, ka viņa tēvs Bāls Sulams reiz aizbrauca pie sava skolotāja uz Pursavu, nelielu ciemu pie Varšavas. Gaidot skolotāju viņa kabinetā, Bāls Sulams piegāja pie plaukta ar grāmatām un īpaši neizvēloties paņēma vienu no grāmatām. Šī grāmata bija ARI „Dzīvības koks”.

Pēc tam viņš stāstīja: „Es to atvēru un izbrīnījos! Šajā grāmatā tika stāstīts par to, ko es visu dzīvi vēlējos zināt!” Tiklīdz Bāla Sulama skolotājs ienāca istabā un to ieraudzīja, viņš iesaucās: „Noliec vietā!” Taču Bāls Sulams jau paspēja iegaumēt, kas tā ir par grāmatu, nekavējoties to sameklēja un sāka mācīties.

Pēc vairākiem gadiem Bāls Sulams saprata, ka viņam tur vairs nav ko mācīties, ne no sava skolotāja, ne vispār Polijā.

Taču, kā sacīja Rabašs, Bāls Sulams nezināja, ka viņam būs nepieciešami vēl 20 gadi, lai uzsāktu savu garīgo ceļu. Rabašs toreiz samazināja, tie nav 20 gadi, bet vairāk.

Replika: Iztēlojieties, kā to ir dzirdēt iesācējiem!

Atbilde: Nepieciešams zināt patiesību. Tāpēc, ka mēs runājam par dvēseles pārveidošanu, par dvēseļu pārdzimšanas riņķojumu, par to, ka nonākam lejup mūsu pasaulē uz 70 – 80 gadiem, lai šajā laikā sevi pārveidotu un paceltos nākamā garīgā līmenī.

Tāpēc šeit nav ko slēpt. Gluži pretēji, tev tiek dota iespēja un to nepieciešams izmantot. Tu līdz savas dzīves noslēgumam neesi brīvs, tu šajā sistēmā iekļaujies. Kādēļ tu esi dzimis, kādēļ eksistē? Tikai tādēļ.

Kabalas zinātne par to vien vēsta. Nevajag mānīties, samazināt tās dižumu, tāpēc ka tā stāsta par cilvēka mērķi šajā pasaulē, šajā dzīvē. Un tam, kurš vēlas ar to nodarboties ir jāsaprot, uz ko viņš iziet. Citādāk atnākot uz kabalu un no tās taisa visādas mistikas. Lai gan šodien tam praktiski vairs nav vietas.

Bāls Sulams savu grāmatu lappusēs tieši un ļoti daudz par to raksta. „Desmit Sefirot Mācības priekšvārdā”, savās vēstulēs un rakstos viņš atklāti runā par to, par ko pirms viņa neviens nekad nerunāja.

Taču, kurš apgūst viņa grāmatas? Cilvēki, kuriem patiešām tas ir nepieciešams. Ja cilvēks ir atnācis pie mums mācīties, viņam ir jāsaprot, ka tā ir mūžīga saikne, viņam ir jāizpilda sava misija.

Saprotams, ka cilvēks var aiziet un līdz dzīves beigām nodarboties ar pasaulīgām lietām – ja izdosies. Taču kopumā no tā neaiziesi. Runa ir par sistēmu, kurā mums visiem negribot ir jāpiedalās.

Jautājums: Būtībā nav izslēgts, ka cilvēks var meklēt arī citu skolotāju?

Atbilde: Jā. Ja viņš patiešām meklē dzīves jēgu, tad viņam ir jāmeklē.

Jautājums: Taču kaut kādā brīdī viņam ir skaidri jāizlemj: „Šeit!” – jāieķeras ar zobiem un jāturas?

Atbilde: To nepieciešams izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai patiešām ieķertos, citādāk žēl laika.

Jautājums: Kādā veidā cilvēks, atverot grāmatu un pēc vienas, divām rindām, saprot: „Viss! Šeit ir atbilde!”?

Atbilde: Pirms tam, kad es atradu savu skolotāju, es vairākus gadus lasīju tādus Bāla Sulama darbus kā „Desmit Sefirot Mācības priekšvārds” un „Ievads kabalas zinātnē”.

Taču, kad es atradu Rabašu un viņš mani nosēdināja blakus savam studentam Ilelam, kurš man sāka skaidrot „Ievadu kabalas zinātnē”, es biju pārsteigts.

Pirms tam man trūka vairāku vārdu skaidrojuma un tieši šie vārdi bija atslēga tam, lai saprastu visu tekstu. Ja tev tas ir, tad tu virzies tālāk, bet, ja nav, tad pārlec pāri un teksts tev šķiet virspusējs, parasts.

No nodarbības krievu valodā, 16.10.2017.

Avots krievu valodā

Pretestība kabalas zinātnei 2

Kabalas zinātne un paši kabalisti vēstures gaitā piedzīvo īpašu attīstību, tāpēc ka vēlmei gūt baudu, egoismam nepieciešams sniegt iespēju augt un parādīt visu savu materiālā progresa nevajadzīgumu.

Un ikreiz kabalas zinātnei ir sevi jāpiemēro, lai atbilstu tiem cilvēkiem, kuros tā atklājas, tas ir, Izraēlas tautai – grupai, kuru sapulcināja Ābrams.

Mēs redzam, ka eksistē tikai ierobežots periods, Mozus laikos, kad kabalas zinātne bija pieejama „tautas izmantošanai”, proti, atklāta Izraēlas tautā. Un tas tautā izraisīja neskaitāmas izskaidrošanās un karus, visa veida strīdus.

Taču, pēc nonākšanas Izraēlas zemē, kad Mozus tautu pamet un viņa spiediens zūd, Izraēlas tauta no sava garīgā līmeņa sāk nolaisties. Tad materiālajā pasaulē parādās reliģija un uzvedības noteikumi, kuri kopē kabalas garīgos likumus matērijā. Cilvēki sāk radīt „elkus”, „svētos”.

Tauta arvien vairāk slīgst materiālās tradīcijās, un atbilstoši tam kabalas zinātne no tās izzūd un kļūst slēpta. Taču pēc Otrā Tempļa sagrāves, kad no brāļu mīlestības tauta krīt beziemesla naidā, kabala pilnībā nonāk apslēptībā.

Nepieciešams saprast, ka, izņemot kabalas zinātni, neviens mīlestību pret tuvāko nemācīja. Lai gan šis princips: „Mīli savu tuvāko kā sevi pašu” ir vispārējs Toras likums, taču pati „Tora” – kabalas zinātne, gaismas zinātne Izraēlas tautā vairs nepastāv. Sanāk, ka tauta atrodas apvienošanās zinātnes un mīlestības trimdā. Zūd sapratne, kas ir augstākais spēks, Izraēlas tauta, tās misija un attīstības mērķis.

Šodien mēs atrodamies šo īstenās trimdas dienu noslēgumā, uz atbrīvošanās sliekšņa. Katrā paaudzē atklājās kabalisti, kuri šim laikam vai nākamajai paaudzei bija piemēroti. Atbilstoši tam nepieciešams saprast gan kabalistu darbības, gan pretošanos viņiem, – tas viss ir attīstības sekas.

Cietsirdīgi spēki cēlās pret kabalas zinātni. Taču arī starp reliģioziem cilvēkiem pastāvēja sašķeltība: no vienas puses hasīdi, no otras – viņu pretinieki „metnagdim” un dadzi citi virzieni un frakcijas. Un arī kabalisti dalījās tajos, kuri vairāk attiecās pie labās vai kreisās līnijas, atbilstoši cilvēka dabai.

Līdz ARI laikam, kabalisti turējās pie Ramaka skolas, pēc tam saņēma ARI metodikas izplatīšanu. Nākamais svarīgais kabalas attīstības posms sākas ar Bālu Sulamu, jo ir liela atšķirība, kas bija līdz viņam un kas pēc viņa. Taču pēc tam kabala attīstījās, pateicieties Rabašam (ravam Baruham Ašlagam). Bāls Sulams un Rabašs sagatavoja kabalas metodiku mūsu paaudzei.

Ikreiz kabalas metodika pilnveidojas un atbilstoši tam parādās tās pretinieki, iebilstot pret to, ka it kā tiek radīta „jauna Tora”, „jauna reliģija”. Tāpēc, ka cilvēki nesaprot, uz ko pamatojas kabalistu darbības: kādām īpašībām un kādas platformas.

Ļoti svarīgi ir izzināt, kādas pretenzijas kabalai tiek izvirzītas, lai saprastu, kādai pretestībai nepieciešams pretoties un kādā veidā šos it kā ļaunos spēkus pārvērst labos un noderīgos. Tāpēc, ka tam mums ir jāpalīdz apzināties vispārējo procesu, caur kuru Radītājs ved radījumu, lai viņu vēlmes novestu līdz absolūtai labošanai.

No nodarbības „Pretestība kabalas zinātnei”, 24.09.2017.

Avots krievu valodā

Pretestība kabalas zinātnei

Jautājums: Ko jūs varat atbildēt kabalas pretiniekiem, kuri apgalvo, ka ir nepieļaujami mācīt kabalu masām, jo pastāv risks, ka tās jēdzieni tiks materializēti, vai gluži pretēji, iespējama „lidināšanās mākoņos” un fantazēšana?

Atbilde: Patiešām tāds risks pastāv, ja kabalu apgūstam pēc nepareizas metodikas. Taču mūsu metodika ir ļoti tuva tautai, tāpēc ka būtībā mēs mācām apvienošanos un mīlestību pret tuvāko kā pret sevi pašu. Kurš var protestēt pret šādu metodiku?

Kabalas zinātne ir īstenā Tora, tāpēc ka tikai tā vēsta par īstenību, tas ir, par to, kas Torai cilvēkam ir jāiemāca: mīlēt savu tuvāko. Nav lielāka baušļa kā mīlestība pret tuvāko, tāpēc ka tas noved pie mīlestības pret Radītāju. Tieši to mēs apmācām, un tajā nav nekādas mistikas. Un pat garīgais ir „materiāls”, jo mēs apgūstam, kādā veidā cilvēkam jāuzvedas šeit un tagad mūsu pasaulē.

Jautājums: Pastāv iebildumi, ka kabalā ir milzīgs spēks, gluži kā atomenerģija, un, ja tam apmācīt cilvēkus, kuri vēl nav gatavi, tad viņi šo spēku var izmantot par sliktu sev un citiem?

Atbilde: Kabalisti negroza pasauli pēc savas vēlmes, kā apgalvo kabalas pretinieki. Viņi neko nepārvalda, bet tikai apmāca cilvēkus, kādā veidā nonākt pie labvēlīgas apvienošanās un pat pie mīlestības. Kabalas mērķis ir iemācīt cilvēku mīlēt, tāpēc ka ar labām savstarpējām saiknēm mēs labojam pasauli.

Kabalas zinātne ir ļoti praktiska metodika. Šī zinātne ir absolūti nepieciešama – īpaši Izraēlas tautai, pateicoties antisemītismam, naidam un spiedienam, kā arī visai cilvēcei. Apgūstot kabalu nav iespējams nodarīt kaitējumu. Tikai tas, kurš nezina dabas likumus, spēj apgalvot pretējo. Tas ir līdzīgi tam, kad baida bērnu ar lāci, lai viņš neietu uz ielas. Šīm apsūdzībām nav nekādas jēgas.

Visas problēmas, kas saistītas ar kabalu parādās tāpēc, ka to apmāca nepareizi, cilvēki, kuri no šīs zinātnes neko nesaprot un izplata savu metodiku. Telavivā ir ļoti liels daudzums kiosku, kuros tirgo grāmatas, kuras pretendē uz to, ka tās, it kā nāk no kabalas.

No nodarbības „Pretestība kabalas zinātnei”, 24.09.2017.

Avots krievu valodā

Visdižākais stāvoklis

Es tos ievedīšu tanī zemē, ko Es esmu ar zvērestu apsolījis viņu tēviem, – zemē, kur piens un medus tek; un, kad tie ēdīs un paēdīs, un uzbarosies, tad tie pievērsīsies citiem dieviem un tiem kalpos, bet Mani atmetīs un lauzīs Manu derību. [Tora, Devarim, Vaelah, 31:20]

Pēc tam, kad cilvēks ir realizējis to pakāpienu, uz kura atrodas, viņā no jauna parādās egoisms. Cilvēku atkal velk uz visām pusēm un viņš nekādi nespēj cīnīties pret egoismu. Egoisms viņu svaida, kā vien vēlas pa dažādām vēlmēm, nolūkiem, it kā viņu cieši turētu aiz auss un cilvēks plivinās kā pa gaisu. Viņš ir gatavs uz visu un viņam nav svarīgi. Tā ir Izraēlas zeme vai Ēģipte.

Cilvēks ir gatavs pat „pārdot” visu garīgo, tāpēc ka katru reizi, kad viņš paceļas nākamajā līmenī, lai paceltos vēl augstāk, iepriekšējam līmenim sevi ir absolūti jāanulē.

Un tas notiek sekojošā veidā: tas Radītāja izzināšanas līmenis, kurš tev jau ir, mīlestība pret Viņu, labums, īstenība negaidot zaudē savu nozīmi, tevī rodas vēlme to visu „pārdot”, nodot Radītāju. Dēļ kā? Dēļ kaut kādas nelielas egoistiskas baudas.

Taču, tā kā tas attiecas uz nākamo, daudz augstāku līmeni, tad šeit no jauna sākas cīņa, darbs. Un šādi katru reizi. Cilvēku nepārtraukti vajā pretrunas. Tāpēc pats galvenais ir saprast, ka viss nāk no Radītāja gan labais, gan sliktais un tikai šajos stāvokļos atklājas, ka to visu dara Viņš.

Proti, tevī nav ne domu, ne vēlmju, ne nodomu, ne spriedumu, ne lēmumu – nekas! Tev galvenais ir sevi noturēt un sajust: „Ko Viņš manī dara?” Pat nepretoties un ne uz ko sevi nenoskaņot, bet vienkārši aizturot elpu, censties sajust Viņa darbu sevī. Un viss. Vairāk nekas nav vajadzīgs.

No tā sākas viss garīgais darbs un turpmāk šim slēgtajam stāvoklim nepieciešams pievienot ļoti daudz spēka, lai tajā spētu atrasties. Taču tas vienmēr norit virs visām pārdomām, virs visiem atklājumiem, virs visām gudrajām domām.

Tu esi kā auglis mātes miesās, vai mazs bērns uz viņas krūtīm. Tev atliek tikai just: „Ko Viņš manī dara?” Tas ir visdižākais stāvoklis.

No TV raidījuma Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 25.01.2017.

Avots krievu valodā

Zinātne par jūtām

Jautājums: Kas pēc kabalas viedokļa ir jūtas?

Atbilde: Jūtas ir sajūtas, kuras sajūtam savā vēlmē.

Vēlme ir visas matērijas materiāls, bet šīs vēlmes sajūtas mēs dēvējam par jūtām. Tāpēc, ka viss Universs ir viena diferencēta, integrāla vēlme, viss, kas tajā eksistē, ir jūtas.

Runa nav vienkārši par Universu, bet gan par visām pasaulēm, par visu milzīgo pasaules telpu. Tajā eksistē divu veidu jūtas: naids un mīlestība, un starp tām atrodamies mēs.

Tāpēc nepieciešams skatīties, kādā veidā mēs šīs jūtas diferencējam, pamatojoties uz ko veicam secinājumus: šīs ir jūtas pret kurām es attiecos ar naidu vai mīlestību, vai pašas jūtas tiek dēvētas par „naidu” un „mīlestību”, vai arī es diktēju kādas tās būs atbilstoši vienām vai otrām sajūtām? Proti, tā ir zinātne par jūtām.

No nodarbības krievu valodā, 13.08.2017.

Avots krievu valodā

Ravs Ābrams Īzaks Koens Kuks (1865–1935)

No Starptautiskās Kabalas akadēmijas izdevuma
Laimes meklējumos“, OTRĀ DAĻA. Dižie kabalisti.

“Klausieties mani, manas tautas dēli. Jūtot ar visu sirdi, no dvēseles dziļuma es saku jums: jūsos visa mana dzīve”. (A.Kuks, “Hadarav”)

Ābrams Īzaks Koens Kuks, pirmais galvenais Izraēlas rabīns, ir viena no spilgtākajām personībām visas ebreju tautas vēsturē. Nenovērtējams ir viņa ieguldījums nacionālajā ideju krātuvē, likumdošanā un kultūrā. Ievērojams garīgais līderis, spožs domātājs, lielisks dzejnieks, viņš ierindojams starp ievērojamākajiem pedējo paaudžu gudrajiem.

Tomēr pirmām kārtām, Ābrams Kuks bija dižens kabalists, kurš veltīja visu savu dzīvi kopības idejas izskaidrošanai. No augstas garīgās izpratnes pakāpes viņš aicināja visu ebreju tautu apvienoties nevis materiālos centienos, bet gan mūsu savstarpējās garīgās sasaistes atjaunošanā.

Izraēlas tautas iekšējā atdzimšana, dabiski nozīmējoša visu tās atsevišķo daļu apvienošanos, Kukam bija obligāts nosacījums valsts tapšanā. Ne reizi vien viņš atkārtoja, ka Izraēlas zemes atdzimšana notiks tikai pateicoties iekšējais saiknes izveidei starp mums. Un īstenot to var tikai ar kabalas zinātnes palīdzību.

Savā grāmatā “Orot Kodeš” viņš rakstīja: “Kabalas zinātne nes mums atbrīvošanos. Ar tās palīdzību Izraēlas tauta atgriezīsies savā zemē”.

Pamosties un apvienoties

1903.gadā, kad ravs Kuks atbrauca uz Palestīnu, valsts ebreji bija ļoti škirti. Katrs centās nosargāt tikai to, ko bija atvedis sev līdzi no valsts, no kuras bija ieradies un ne ar vienu negribēja būt pazīstams. Ābrams Kuks nevarēja smierināties ar šo vispārējo sadrumstalotību un veltīja sevi gandrīz neizpildāmai misijai: apvienot tautu vienā domā, vienā vēlmē.

Viss mūsu darbs ir vērsts tikai uz visu Izraēla tautas kopienu apvienošanu un mūsu paaudzē esošās sķelšanās pārvarēšanu.

– Ā, Kuks “Igrot”

Ar savu garīgo izpratni viņš redzēja, ka atgriežoties Izraēlas zemē, mēs esam atgriezušies no ārējās trimdas, lai arī iekšējā trimda joprojām šķir mūs un ir visu mūsu likstu sakne. Dižais kabalists aicināja mūs atgriezties savā sākotnē, tajā garīgajā līmenī, kurā mes atradāmies līdz Pirmā Tempļa sagrūšanai, un dzīvot mīlestībā un kopībā.

Ne reizi vien viņš norādīja, ka ebreju tautas spēks ir mūsu apvienībā un, ka vienotība un garīgums būtībā ir vienoti jēdzieni. Tikai vienotībā mēs atkal pacelsimies uz garīgo līmeni un dzīvosim savā zemē mierā.

Mīlestība un pasaule

Ābrams Kuks mīlēja ebreju tautu un pasauli kopumā. Mīlēja patiesi un bez ierunām, kā māte mīl savu dēlu. Visiem spēkiem viņš centās ar šo mīlestību  mūs apvienot , jo zināja, ka tikai tā atnesīs patiesu laimi un vienlīdzību starp mums.

Varētu savākt visu cilvēci kopā, lai es varētu visus apskaut.

– Ā.Kuks, “Hadarav”

Viņš apgalvoja, ka mīlestība – tā ir garīga īpašība, kuru var iegūt tikai ar kabalas zinātnes metodikas palīdzību: “Kabala māca mums pasaules vienotību un to, kā iet šo gaišo ceļu bez traucēkļiem” (Ā.Kuks, “Orot Kodeš”)

Pats galvenais – apgūt slēpto zinātni

Ābrams Kuks ieņēma dažādus sabiedriskos amatus, taču vienmēr atkārtoja, ka vēlās tikai vienu: apgūt slēpto gudrību – kabalas zinātni, visu pamatu pamatu: “Es jūtu milzīgu baudījumu no slēpto zināšanu gūšanas. Mans galvenais mērķis ir to atklāšana. Visas pārējās manu spēju pielietošanas lietas ir sekundāras attiecībā pret manu būtību.” (A. Kuks, “Arpilej toar”)

Kuks centās mūs piesaistīt kabalas zinātnes noslēpumiem un vairākkārtēji kritizēja tos, kas pretojās tās izplatīšanai masās. Viņš zināja, ka tikai Visuma noslēpumu atklāšana novedīs tautu vienotībā un laimē: “Mūsu dzīvē mums nepieciešams tikai viens – apslēpto noslēpumu atklāšana. Pateicoties tam, mēs izzināsim sevi, savu slēpto būtību” (A.Kuks, “Raksti”)

Ir tuva tā diena, kad visi uzzinās un atzīs, ka Izraēlas un visas pasaules glābšana ir atkarīga tikai no kabalas, slēptās gaismas zinātnes, kas izskaidro Toras noslēpumus saprotamā valodā – atklāšanas

– Ā. Kuks “Igrot”

No Ābrama Kuka un Bāla Sulama laikiem ir pagājušas desmitgades, tomēr šodien viņu padomi mums ir aktuāli un nepieciešmi, kā vēl nekad. Jo divu dižo kabalistu darbos ir aprakstīts vienīgais iespējamais ceļš vienotības, drošības un miera sasniegšanai kā mūsu valstī, tā arī visā pasaulē.

Par laimi, mēs vēl joprojām varam mainīt mūsu likteni uz labu. Mums priekšā ir pagaidām vēl neizzināts ceļš. Un viss, kas mums ir jāizdara – plaši jāatver sirdis un saprāts, lai padarīto to par savas dzīves ceļu.

Neiedzīvoties uz otra rēķina

Ja tu aizdod naudu kādam, kas ir no Manas tautas un kas pie tevis ir nabags, tad nekļūsti kā kāds rāvējs un neņem no tā sev augļus. (Tora, Iziešana, Mišpatim, 22:24)

Cilvēkam nav jāiedzīvojas uz citu rēķina. Visam ir jānotiek precīzi un līdzsvaroti, atbilstoši tam, cik daudz katrs var dot citam un paņemt no viņa, jo rezultātā visiem ir jānonāk pie absolūti pilnīgas savienošanās un vienam otrs jāpapildina.

Tāpēc visi likumi, kuros tiek sacīts par attiecībām starp cilvēkiem, pamatojas uz savienošanos vienotā garīgā veselumā, kas nozīmē harmoniski vienam otru papildināt. Pieņemsim, tu strādā pie manis par dārznieku, bet es pie tevis par galdnieku, tas ir, jābūt absolūti vienlīdzīgai kompensācijai. Tieši tā arī sacīts: „Ejiet un pelniet viens no otra”, – proti, abpusēji. Tāpēc mēs visi esam radīti ar atšķirīgām īpašībām.

Tādā veidā es nevaru iedzīvoties uz tava rēķina, bet tu uz mana, mēs varam tikai mainīties ar sava darba augļiem. No tā, protams, seko visi pārējie pamatlikumi, pie kuriem nākotnē nonāksim mēs un visa cilvēce. Tie ir absolūtas vienlīdzības, vienlīdzīgas labklājības un atalgojuma, viena dzīves līmeņa likumi, kad starp cilvēkiem nepastāv absolūti nekādi pārsvari: bagāts, nabags vai veiksmīgs, neveiksmīgs utt.

Replika: Taču frāze „…kas ir no Manas tautas” var izraisīt negatīvu attieksmi pret ebrejiem.

Atbilde: Runa iet par garīgajām īpašībām, garīgajiem likumiem.

Tora runā ne par cilvēku savstarpējām attiecībām, bet tikai par to, kā cilvēki ar savstarpējo sakaru palīdzību tiecas sasniegt līdzību ar Radītāju, veido tādu kopīgu savstarpējo īpašību, kas līdzinās Radītāja atdeves īpašībai un šajā iekšējā īpašībā Viņu atklāj. Tāpēc arī sacīts: „Mana tauta”, kur ar tautu tiek domāts jebkurš cilvēks, kas tiecas uz šo mērķi, neatkarīgi no savas izcelsmes.

 

Mīti par kabalu

Kas tik nav pasniegts ar kabalas vārdu – maģiskie rituāli, kurus atklāj tikai augsti izglītotiem un patiesi ticīgiem vīriešu kārtas jūdiem, kuri sasnieguši 40 gadu vecumu, zīlēšana ar kārtīm un kafijas biezumos, žonglēšana ar cipariem (gematrija, numeroloģija), kamejas un amuleti, sarkani dzīpari un elpošanas vingrinājumi, rituālu dejas.

Apskatīsim visizplatītākos stereotipus, kuri neļauj cilvēkiem tuvoties kabalas zinātnei.

1.mīts. Ar kabalu nevar nodarboties līdz 40 gadu vecumam

Atbilde: Kopš izcilā kabalista ARI laikiem nekādu ierobežojumu mācīties kabalu nepastāv. Ar to var nodarboties visi, pat sievietes un bērni. Visi aizliegumi eksistēja tikai līdz XVI gadsimtam. Tos noteica paši kabalisti. Aizsargājot tos, kuru dvēseles vēl nav sasniegušas atbilstošu attīstības līmeni, kabalisti pieņēma par skolniekiem tikai tos, kas izgājuši stingru atlasi.

Šodien miljoniem cilvēku sāk izjust vajadzību pēc kabalas un apturēt šo procesu ir neiespējami. Tiekšanās pie Radītāja ir radījuma dabā un šobrīd tas ļoti skaidri izpaužas. Visu nosaka tikai vēlēšanās. Ja cilvēks vēlas, tas nozīmē, ka viņš ir nobriedis tam un nekādi aizliegumi uz viņu nedarbojas.

Vispār kabalā jēdzieni „nedrīkst” un „aizliegts” nozīmē „neiespējami”. Tāpēc aizliegums mācīties kabalu patiesībā izskatās šādi: „Nevar nodarboties ar kabalu, tāpēc ka nav vēlēšanās”.

2.mīts. Kabala ir mistiska jūdaisma mācība, kuru parasti sasaista ar okultajām zināšanām

Atbilde: „Kabala” tulkojumā no ebreju valodas nozīmē „saņemšana”, proti, īpašu zināšanu iegūšana, kas pieejamas katram cilvēkam. Kādreiz šī zinātne tiešām bija slepena. Tā radās Divupes teritorijā pirms četriem tūkstošiem gadu Bābeles periodā. Kabalas pamatlicējs, haldiešu pilsētas Ūras iedzīvotājs Ābrams, atklāja iespēju apgūt to Visuma daļu, kura nav pieejama cilvēkam izmantojot piecus dabiskos maņu orgānus. Viņš apguva šo zinātni un, savācis domubiedru grupu, nodeva tiem savu pieredzi, kā apgūt no mums apslēpto pasaules daļu. No tā laika šī slepenā gudrība pāriet no paaudzes paaudzē, pateicoties ļoti nelielam, ierobežotam sekotāju skaitam.

Tā vienmēr tika nodota mutiski no skolotāja skolniekam. Visos laikos, līdz pat mūsu gadsimtam, kabalistu loks bija ļoti šaurs. Šobrīd kabala, gluži pretēji, tiek arvien plašāk izplatīta, jo cilvēcei rodas vēlēšanās to iepazīt, mācīties, pielietot tās zināšanas, jo mums tās var būt ļoti lietderīgas, it sevišķi šobrīd, kad pasaule nonākusi pie vispārējas krīzes.

3.mīts. Kabalā, tāpat kā citās reliģijās, ir nepieciešama ticība

Atbilde: Kabala ir pilnīgi pretēja ticībai, tai nav nekādas saistības ne ar reliģiju, ne ar jebkāda cita veida ticējumiem – tā ir tīrs eksperiments.

Cilvēks apgūst apkārtējo realitāti, apstrādājot informāciju, kas nonāk smadzenēs ar piecu maņu orgānu palīdzību, un izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, kas paplašina šo orgānu iespēju diapazonu. Lai pētītu mūsu pasauli, kura ar tradicionālām metodēm mums neatklājas, nepieciešams attīstīt sevī sesto maņu orgānu.

Ar šo papildu sensoru cilvēks sāk sajust slēpto pasaules daļu un attiecīgi izpēta to saskaņā ar tiem likumiem un noteikumiem, kādi pieņemti jebkurā akadēmiskajā zinātnē. Lai rezultāts būtu pēc iespējas ticamāks, kabalisti izmanto daudzkārtēju eksperimentu atkārtošanu un zināšanu nodošanas veidu no viena pētnieka citam. Vienīgais, kas atšķir zinātnieku kabalistu no citu zinātņu pārstāvjiem, ir tas, ka viņam pirms nodarbošanās ar meklējumiem ir sevī jāattīsta sestais maņu orgāns.

4.mīts. Kabalas zināšanu izmantošana palīdz biznesā

Atbilde: Studējot autentisko kabalu no tiem avotiem, kas pasaulē eksistē jau tūkstošiem gadu, jūs nesaņemsiet recepti, kā gūt panākumus ikdienas dzīvē, ja izmantosiet savas egoistiskās īpašības un vēlmes.

Kabala cilvēkam nesola nekādas pievilcīgas perspektīvas viņa egoistiskajai ikdienas eksistencei, kur viņš vēlas veiksmīgi iekārtoties darbā, iegūstot „ienesīgu” amatu, izdevīgāk apprecēties, ātrāk kļūt bagātam, sākt valdīt. Tā negarantē arī stipru veselību. Vārdu sakot, jūsu kabalas nodarbības nesniegs jums egoistisku piepildījumu.

Ir skaidri jāsaprot, ka pasaulē brīnumu nav. Kabala gaida, kad cilvēce aptvers, ka tai nav nekādu iekšēju līdzekļu, lai brīnumainā veidā paveiktu sev ko neticamu un burvīgu.

Ja jūs tiešām vēlēsieties izprast dzīves jēgu, zināt, kā pareizi rīkoties, tad tiksiet atalgots ar mūžību un pilnību. Jums viss tas būs, bet tikai, ja jūs nejautāsiet: „Kā es varu vairāk izraut no šīs pasaules?”, un sāksiet domāt augstākā līmenī: „Ko es tai varu dot?”. Cilvēce nonāks līdz tādam stāvoklim, lai gan pašlaik tas šķiet fantastiski un neiespējami, un tieši egoisms mūs pie tā aizvedīs.

5.mīts. Kabala paredz cilvēces nākotni

Atbilde: Kabala apliecina, ka, ja mēs neuzsāksim pildīt labošanas programmu, mums būs jāsaskaras ar trešā un ceturtā pasaules kodolkara iespējamību, kā rezultātā paliks tikai daži miljoni cilvēku, taču viņi jebkurā gadījumā izpildīs radījuma programmu. Šie cilvēki iekļaus sevī visas dvēseles. Nav svarīgs mūsu ķermeņu skaits, bet svarīga ir dvēseļu kvalitāte, kurām jāsasniedz augstākais eksistences līmenis, ko ieprogrammējusi daba, un tā ir absolūti labvēlīga. Tomēr ceļš uz šo mērķi ir atkarīgs tikai no pašu cilvēku gribas. Un šobrīd ir tieši tas attīstības posms, kad cilvēce ir sasniegusi tādu attīstības līmeni, kad var un vajag izdarīt izvēli – virzīties uz priekšu, mērojot labu vai cietsirdīgu ceļu.

Neviens kabalists nevar iepriekš izskaitļot to ceļu, kā norisināsies cilvēces attīstība, jo to nosaka tās brīvā griba. Kabalisti runā par attīstības variantiem, kuri var rasties to vai citu cilvēka darbību rezultātā, kas ietekmē dabu. Taču ceļa izvēle nav zināma un to prognozēt ir neiespējami, tas atkarīgs tikai no mūsu brīvās izvēles.

6.mīts. Kabalā ir rituālu darbības un ceremonijas

Atbilde: Nekādu rituālu darbību, ceremoniju vai ārējas mehāniskas prakses kabalā nav. Tāpēc, ja jūs novērojat ko līdzīgu, tad var apgalvot, ka patiesas kabalas tajā nav. Tas attiecas arī uz patvaļīgu žonglēšanu ar vārdu skaitliskajām nozīmēm, sefirot bildēm un Taro kārtīm. Jebkurš attēls ir ne vairāk kā palīgmateriāls.

Kabala nozīmē, ka katrs cilvēks personīgi sasniedz Radītāju.

Tāpēc, ja jums vēlas pārdot kamejas, īpašus amuletus – tas kalpo tikai tam, lai pārdevējs bagātinātos. Protams, ja jūs kā indiāņu aborigēns ticat amuleta spēkam, tad tas jums var palīdzēt tīri psiholoģiski. Kabalā, tāpat kā citās akadēmiskajās zinību sistēmās, nav nekādas mistikas. Kabala ir zinātne. Tā ir dabaszinātne, kas pēta Visumu, nevis tikai mūsu pasauli, kā to dara citas zinātnes.

Izaugsme iespējama tikai ar vēlēšanos labot savus nolūkus, nevis uzlabot mehāniskas darbības.

7.mīts. Kabala piešķir īpašu nozīmi amuletiem, svētajam ūdenim un sarkaniem dzīpariem kā dzīves uzlabošanas līdzeklim

Atbilde: Kabala nemāca cilvēkam neko par to, kas notiek mūsu materiālajā pasaulē, un tāpēc tā nav pielietojama kā bagātināšanās, goda vai slavas iegūšanas līdzeklis. Kabala mums dota, lai izvilktu cilvēku no šīs pasaules izjūtām uz garīgās pasaules izjūtām (realitāte, ko izjūt ar papildu maņu orgānu – dvēseli). Tāpēc visas tās metodikas, kuras pielieto cilvēks, lai veiksmīgi eksistētu šajā pasaulē, nav patiesā kabala.

Kabalas definīciju mēs atrodam Bāla Sulama rakstā „Kabalas zinātnes būtība”. Būdams neapšaubāma autoritāte šajā jomā, viņš raksta tā: „ Kabalas zinātne ir Augstāko spēku nonākšanas lejup cēloņu un seku kārtība, kas pakļaujas pastāvīgiem un absolūtiem likumiem, kas ir savstarpēji saistīti un virzīti uz Augstākā pārvaldošā spēka (Radītāja) atklāšanu cilvēkam šajā pasaulē.”.

Par to, ka amuleti un buršanās aizliegta, norādījis jau ARI. Tos nedrīkst lietot, tāpēc ka ar tiem cilvēki tiek maldināti. Cilvēkam šķiet, ka šiem priekšmetiem piemīt kādi pārdabiski spēki, taču patiesībā viss efekts ir no to psiholoģiskās iedarbības uz cilvēku.

Cilvēks tiecas pēc drošības sajūtas, pārliecības. Daudz māņticību apvij visu to, kas saistīts ar veiksmi, kur nevar iepriekš paredzēt rezultātu. Tādos gadījumos cilvēks izmanto visas metodes, lai pārvarētu savu psiholoģisko pārliecības trūkumu. Tas viņam palīdz pārvarēt grūtības, un šajā ziņā viņa darbības ir absolūti attaisnojamas. Taču vajag saprast, ka spēks cilvēkā rodas ne jau no pārdabisko amuletu spēka, bet gan no viņa ticības tam, ka amuletā ir šis spēks.

Kabalisti kategoriski aizliedz šāda veida darbības, jo tās rada nepareizu priekšstatu par garīgumu: cilvēks sāk garīgo pasauli iztēloties kā slepenus spēkus šīs pasaules materiālajos priekšmetos, īpašās burtu sakarībās, kodos un burvju vārdos. Mums ir jāizaug no tā un jāsaprot, ka šajā gadījumā ārstē pārliecinātības sajūta nevis Augstākais spēks.

Kādu svētību izteikt, kad sienat sarkano dzīparu? Jūs varat teikt, piemēram: „Es vēlos, lai mana ticība sarkanajam dzīparam palīdzētu man psiholoģiski pārvarēt visas nedienas”. Un tajā pat laikā nesaistīt šo dzīparu ar Radītāju. Ar Radītāju jūs var saistīt tikai jūsu tiekšanās pēc līdzības Viņam, bet ne jūsu tieksme labāk iekārtoties šajā pasaulē, izvairīties no ciešanām, kuras arī jums sūta Radītājs, lai jūs tās neiznīcinātu, bet no tām tiektos pie Viņa.

Uzskatot, ka dzīparos, gaisā, zemē ir svētums, mēs nonivelējam garīgo līdz materiālajam līmenim un tieši to dēvē par elku pielūgšanu. Psiholoģiskam atbalstam cilvēce rada sev visvisādus rituālus. Tas ir pamatoti, taču jāsaprot, ka tam nav nekādas saistības ar garīgo, ka nekādos amuletos un kamejās nav svētuma.

Svētums ir atdeves īpašība. Visa mūsu pasaule ir egoistiska, un minēto metožu loma ir psiholoģiski apmierināt cilvēka vajadzības. Ja mēs egoistiski iegādājamies amuletus un sarkanos dzīparus, lai labāk iekārtotos šajā pasaulē, mēs neiegūstam neko no Augstākā, neko, izņemot iekšēju egoistisku atbalstu.

Augstākā pasaule ir pasaule, kas eksistē saskaņā ar atdeves likumiem, pasaule, kurā pastāv un darbojas tikai spēki un jūtas bez materiāla ietērpa. Augstākā pasaule atklājas cilvēkam tikai tad, ja viņš studē no oriģinālajiem avotiem. Bāls Sulams rakstā „Priekšvārds Desmit Sefirot mācībai”, 155.p., raksta, ka mācību laikā no oriģinālajiem avotiem („Zoar Grāmata” un ARI sacerējumi ar viņa komentāriem) un atbilstoši cilvēka tieksmei izzināt savu pilnīgāko stāvokli, uz viņu iedarbojas labošanas gaisma. Ja cilvēks mācās no neoriģinālajiem kabalas tekstiem, tad nekādi taisnprātīgi nolūki nemainīs viņa dabu.

8.mīts. Kabala izmanto meditācijas tehniku

Atbilde: Meditācija un citas līdzīgas tehnikas uzspiež cilvēkam noteiktu domāšanas un koncentrācijas veidu, stilu un taktiku. Līdz ar to tas viņu ierobežo jaunā meklējumos. Cilvēkam ir jākoncentrējas uz kaut ko noteiktu, stingri norobežotu un jāatslēdzas no pasaules. Tas ir pilnīgi pretēji kabalai. Saskaņā ar kabalu cilvēkam jābūt cieši saistītam ar šo pasauli – jāstrādā, jābūt ģimenei, jādzīvo sabiedriska dzīve.

Ierobežojot skolnieka domas, liekot viņam koncentrēties uz noteiktu abstraktu tēlu, meditatīvo tehniku, autori liedz iespēju iziet ārpus parastās domāšanas. Meditējot, cilvēks riskē zaudēt iespēju atgriezties pie parastās, dabiskās domāšanas. Meditācija nogalina cilvēkā iespēju ieiet Augstākās pasaules izjūtā, sajust Radītāju.

Kabala saka, ka tikai cilvēka iekšējo meklējumu pilnīga brīvība ir priekšnoteikums izveidot saikni ar to, kas atrodas aiz pasaules robežām. Augstākā pasaule atrodas ārpus mūsu dabas, ārpus smadzenēm. Turpretī meditatīvie vingrinājumi ierobežo cilvēku, jo darbojas tikai viņa smadzenes. Līdz ar to iespēja ienākt Augstākajā pasaulē ir ierobežota. Lai ienāktu Augstākajā pasaulē, nav nepieciešamas īpašas domas. Tās atnāks pašas un tikai saistībā ar pašpilnveidi, sava egoisma izlabošanu.

9.mīts. Nodarbībām ar kabalu nepieciešams askētisms, ierobežojumi baudas gūšanā

Atbilde: Garīgā augšupeja notiek nevis samazinot vēlmi, bet to palielinot. Sākot apgūt kabalu, cilvēks turpina dzīvot parastu dzīvi, nekādi neierobežojot sevi. Tāpēc, ka cilvēka vēlmes nosaka viņa rīcību. Ja viņa vēlmes arvien vairāk tieksies uz augstāko, atbilstoši tam mainīsies viņa rīcība.

Labošana ir Augstākā spēka iedarbības process uz cilvēku un nevis vardarbīgi ierobežojumi. Tādējādi kabalas metodika atšķiras no visām citām. Tajā izmanto Radītāja spēku, kas darbojas no iekšienes, un nevis ārējas piespiedu darbības. Tāpēc turpmāk, saņemot arvien lielāku spēku no augšienes, cilvēks var saņemt arī liekāku vēlmi. Un tad viņš jau spēj to izlabot un izmantot pareizi.

Nav iespējams dzīvot, nesaņemot baudu, jo mūsu būtība ir vēlme baudīt. Un radījuma mērķis ir sasniegt pilnīgu baudu. Baudīšanā nav nekā apkaunojoša. Labošana, korekcija ir nepieciešama tikai baudas pielietojumam (nolūkam), bet ne pašai vēlmei.

10.mīts. Kabala – jūdaisma reliģijas daļa

Atbilde: Visizplatītākie maldi ir kabalas identificēšana kā reliģiju. Izskatīsim, ar ko kabala atšķiras no reliģijas.

Reliģija uzskata, ka Radītājs maina savu attieksmi pret cilvēku atkarībā no cilvēka rīcības.

Ja es būšu labs, Radītājs attieksies pret mani labi, proti, Viņš mainīs savu attieksmi. Tādējādi reliģija liek cilvēkam meklēt Radītāja ietekmēšanas metodes: sniegt žēlastības dāvanas, likt svecītes, nav svarīgi, ko, jo katrā reliģijā ir savi rituāli. Sabiedrībā rodas vesela hierarhiska sistēma – viens labāk spēj pierunāt Radītāju, otrs atrodas Viņam tuvāk, trešie zina, kā Viņam prasīt, pie kā ir vērts vērsties kā pie starpnieka un lūgt: „Palūdz par mani”.

Ļaudīm ir vajadzīga šī psiholoģiskā palīdzība, viņi ir gatavi par to maksāt. Cilvēks sliktā situācijā tic visam. „Radi man kādu brīnumu, pagriez manī kādu skrūvīti, izdari tā, lai es pēkšņi attaptos citā stāvoklī.” Kaut kas tāds nav iespējams un nekad nebūs, jo mums ir darīšana ar precīziem Universa likumiem. Šie likumi ir aprakstīti kabalistiskajās grāmatās.

Kabalas zinātne apgalvo, ka Augstākais spēks ir nemainīgs. Radītājs nemaina savu attieksmi pret cilvēku – Viņš ir labs, labu Dodošs.

Kabalisti mums iesaka: „Pārstājiet nodarboties ar muļķībām – Radītājs ir nemainīgs. Pasauli jūs attēlojat paši, ar saviem maņu orgāniem. Mainiet sevi un jūs redzēsiet, ka pasaule mainās pati no sevis, it kā būtu mainījusies Radītāja attieksme pret jums – nē, vienkārši jūs jutīsiet Viņu savādāk.” Gluži kā slikts bērns, kurš labojies un vecāku to pašu attieksmi sajūt kā labu.

Kabalas zinātne runā par to, ka mums apkārt eksistē vienota nemainīga Augstākā gaisma, kas atrodas absolūtā miera stāvoklī un iedarbojas uz mums. Iedarbība, kuru mēs izjūtam, attiecībā pret mums ir veidota tā, ka iedarbojas uz mums kā absolūta Labestība.

Lai saprastu patieso kabalista attieksmi pret Radītāju, kā piemēru minēsim kabalistisko lūgšanu grāmatu, kurā nav parastu vārdu, kas pauž cilvēka jūtas, bet gan atsevišķi burti: vairākkārt „alef”, vairākkārt „bet” un tā tālāk – viss, kas uzrakstīts lūgšanu grāmatā, apzīmē garīgas darbības, kuras, sevi labojot, ir cilvēkam jāveic. Un tad viņš saņem sevī Augstāko gaismu.

Kabalā jēdzieni „sods” un „atalgojums” par kādu darbību attiecībā pret Augstāko spēku nepastāv. Nekādu rituālu, ārēju darbību kabala sevī neietver! Jebkurš sfēru, pasauļu, gematriju atspoguļojums ir tikai palīgmateriāls. Kabala nozīmē, ka katrs cilvēks individuāli sajūt Radītāju. Nekādas mistikas kabalā nav, tā ir zinātne par Visumu. Studējot šo gudrību, cilvēkam rodas iespēja atbildēt uz jautājumu par savas eksistences cēloni un mērķi, noteikt savu vietu dzīvē, izpētīt un izvēlēties labāko iespējamo risinājumu un mainīt savu stāvokli uz labāku.

Avots krievu valodā