Posts

Izvēlies pats: nomirt vai piedzimt

Mēs visi esam ieslēgti šajā pasaulē, gluži kā vienā zemūdenē, no kuras nav izejas: vai nu mēs viens otru nogalināsim, vai arī katrs anulēs savu egoismu, un tad zemūdene paplašināsies un pārvērtīsies jaunā pasaulē.

Iesākumā šī vieta šķiet biedējoša, tumša, šaura. Taču, ja atceļ savu egoismu, Malhut un atbilstoši tam palielināt Binu, tad šī tumšā, nospiedošā vieta pārvērtīsies mātes klēpī.

Un pēc tam tā vēl vairāk paplašinās, pārvēršoties veselā pasaulē. Tāpēc, ka mēs Malhut pievienojam Binas īpašībām, no kā Bina neizmērāmi paplašinās, aptverot visu realitāti. Mēs sākam radoši izmantot Malhut un Binas spēkus, novedot Malhut līdz līdzībai ar Binu. Malhut, kura kļūst līdzīga Binai, atdevi palielina „620” reizes.

Ciešā, nospiedošā vietā es atklāju sev pretēju varu, kura no manis pieprasa pieliekties, anulēt savu egoismu. Taču es to nespēju izdarīt, kliedzu, lūdzos, tomēr rezultātā tam rodu spēkus. Un šajā sevis anulēšanā attiecībā uz atdeves spēku es redzu, cik šis spēks ir labestīgs.

Līdz tam es šī spēka labestību neredzēju. Man šķita, ka atdevē nav nekā laba un ka labi ir tikai saņemt. Taču dēļ bezizejas, nokļūstot ciešā, tumšā, šausmīgā vietā, gluži kā dzīvs aprakts zemē, es izlemju mainīties, lai pārietu jaunā pasaulē.

Tāpēc, ka kaps ir tas pats, kas mātes klēpis. Es to uztveru kā kapu, līdz atrodu tur Binas spēku un identificēju sevi ar viņu. Un tad tas pārvēršas par mātes klēpi.

Man šajā kapā ir desmit minūtes, līdz es bez gaisa nosmakšu. Vienīgā izeja – pēc iespējas ātrāk atrast Binas spēku un pārvērst kapu mātes klēpī. Nepieciešams pielikt visas pūles, lai atrastu, ka „nav neviena cita, izņemot Radītāju”, kurš mani šajā stāvoklī noveda un tajā slēpjas. Man ar Viņu ir jānodibina saikne, lai sāktu izmantot atdeves vēlmi un tādējādi attīstīties jaunajā pasaulē.

No nodarbības, no grāmatas „Desmit Sefirot Mācība”, 03.09.2018.

Avots: www.laitman.lv

Depresija – dzīves jēgas trūkuma slimība

Jautājums: Viens no mūsu klausītājiem raksta, ka viņa bērnam nav interesanti dzīvot un viņš apgalvo, ka vēlas nomirt.

Atbilde: Šodien mūsu pasaulē cilvēki sāk tiekties uz kaut ko citu, daudz augstāku nekā mūsu ikdienas dzīve. Īpaši tas ir vērojams bērnos. Iepriekš tāda problēma, kā bērnu depresija nebija. Šodien tā cilvēkiem parādās jau kopš mazotnes!

Cita lieta attiecībā uz pieaugušiem cilvēkiem un tad vēl jāņem vērā, ka aptuveni pirms 100 gadiem depresijas nebija. Tā parādījās kā kaut kāds splīns aiz garlaicības augstākās aristokrātijas aprindās.

Taču visā savā pilnībā tā izpaudās tikai mūsdienās. Turklāt šī slimību, tas ir, dzīves jēgas trūkums ir skārusi lielu cilvēku daudzumu.

Tādā veidā notiek virzība uz priekšu. Daba speciāli mūsos izraisa šādas sajūtas.

Jautājums: Cik daudz gadu nepieciešams, lai mēs sasniegtu stāvokli, kad spēsim palūkoties uz savu ķermeni kā uz kaut ko svešu, piemēram, kā uz sunīti sev līdzās?

Atbilde: Šāds stāvoklis nav atkarīgs no ieguldītā laika, ņemot vērā, ka sākot ar 21.gs., kad mūsu pasaulē ienāca kabalas zinātne, cilvēki nepārtraukti iekšēji attīstas. Tāpēc tagad nav iespējams noteikt, cik daudz laika katram būs nepieciešams. Iespējams, cilvēkam, kurš ir atnācis mācīties tagad būs nepieciešami vairāki gadi, bet tam, kurš atnāks pēc pieciem vai desmit gadiem, pietiks ar dažiem mēnešiem.

Šodien cilvēki piedzimst ar citiem garīgās enerģijas uzkrājumiem. Viņi mēneša laikā spēj uztvert tik pat daudz cik mēs vairāku gadu garumā.

No nodarbības krievu valodā, 20.09.2015.

Avots krievu valodā

Iespēja izvēlēties likteni

Jautājums: Ja visa cilvēka dzīve, no sākuma līdz galam, ir absolūti ieprogrammēta, tad kāpēc katru mirkli viņam tiek dota sajūta, ka cilvēks pats izvēlas savu nākamo soli: ar ko precēties, kur dzīvot, ko darīt?

Atbilde: Citādāk cilvēks nespētu izdzīvot, viņš sevi nonāvētu, ja zinātu, ka dzīvo kā dzīvnieks, kuru nepārtraukti vada. Kas tad viņam dzīvē atliktu, tikai meklēt kādā veidā patīkamāk pavadīt katru mirkli un mazāk ciest? Kāda jēga no tādas dzīves un kam tas ir nepieciešams?

Jautājums: Sanāk, ka no manis speciāli slēpj, ka mana dzīve, visās tās detaļās, ir absolūti izplānota, lai es būtu ieinteresēts turpināt eksistēt, it kā es pats kaut ko izvēlos. Taču patiesībā, no manis nekas nav atkarīgs. Vai dzīvniekiem ir šādas sajūtas?

Atbilde: Nē. Dzīvnieki nejautājot, instinktīvi pilda dabas pavēles, gluži kā bioloģiska mašīna. Taču cilvēks spēj jautāt: „Kādēļ es dzīvoju? Kāpēc šādi eksistēju? Vai es spēju izmainīt savu likteni vai nē?”

Tas ir cilvēka sākums, kas viņu atdala no dzīvnieka. Viņš sāk pacelties virs savas dzīvnieciskās eksistences uz daudz augstāku pakāpienu. Cilvēks vairs nevēlas dzīvot, lai piepildītu savas vajadzības kā dzīvnieks, bet meklē daudz augstāku mērķi.

Jautājums: Ko nozīmē kļūt par programmas pozitīvu elementu, saņemot iespēju ietekmēt savu likteni?

Atbilde: Mums ir atļauts iekļauties dzīves programmā, tikai ar nosacījumu, ka mēs tai pievienosim pozitīvo spēku, tas ir, pacelsim šo programmu no dzīvnieciskā līmeņa uz cilvēcisko, veicot „upgrade”. Ja es savu dzīvi izmantoju, lai pozitīvi ietekmētu mūs vadošo vispārējo programmu, kuru dēvē par „augstāko spēku”, tad es saņemu iespēju to darīt.

Tad es pozitīvi ietekmēju gan savu, gan visu citu likteni un visu programmu kopumā. Es varu izmainīt dzīves filmu un kļūstu par augstākā spēka partneri, kurš visu šo programmu vada.

No 886. sarunas par jauno dzīvi, 25.07.2017.

Avots krievu valodā

Kabalista ilgais ceļš

Rabašs stāstīja, ka viņa tēvs Bāls Sulams reiz aizbrauca pie sava skolotāja uz Pursavu, nelielu ciemu pie Varšavas. Gaidot skolotāju viņa kabinetā, Bāls Sulams piegāja pie plaukta ar grāmatām un īpaši neizvēloties paņēma vienu no grāmatām. Šī grāmata bija ARI „Dzīvības koks”.

Pēc tam viņš stāstīja: „Es to atvēru un izbrīnījos! Šajā grāmatā tika stāstīts par to, ko es visu dzīvi vēlējos zināt!” Tiklīdz Bāla Sulama skolotājs ienāca istabā un to ieraudzīja, viņš iesaucās: „Noliec vietā!” Taču Bāls Sulams jau paspēja iegaumēt, kas tā ir par grāmatu, nekavējoties to sameklēja un sāka mācīties.

Pēc vairākiem gadiem Bāls Sulams saprata, ka viņam tur vairs nav ko mācīties, ne no sava skolotāja, ne vispār Polijā.

Taču, kā sacīja Rabašs, Bāls Sulams nezināja, ka viņam būs nepieciešami vēl 20 gadi, lai uzsāktu savu garīgo ceļu. Rabašs toreiz samazināja, tie nav 20 gadi, bet vairāk.

Replika: Iztēlojieties, kā to ir dzirdēt iesācējiem!

Atbilde: Nepieciešams zināt patiesību. Tāpēc, ka mēs runājam par dvēseles pārveidošanu, par dvēseļu pārdzimšanas riņķojumu, par to, ka nonākam lejup mūsu pasaulē uz 70 – 80 gadiem, lai šajā laikā sevi pārveidotu un paceltos nākamā garīgā līmenī.

Tāpēc šeit nav ko slēpt. Gluži pretēji, tev tiek dota iespēja un to nepieciešams izmantot. Tu līdz savas dzīves noslēgumam neesi brīvs, tu šajā sistēmā iekļaujies. Kādēļ tu esi dzimis, kādēļ eksistē? Tikai tādēļ.

Kabalas zinātne par to vien vēsta. Nevajag mānīties, samazināt tās dižumu, tāpēc ka tā stāsta par cilvēka mērķi šajā pasaulē, šajā dzīvē. Un tam, kurš vēlas ar to nodarboties ir jāsaprot, uz ko viņš iziet. Citādāk atnākot uz kabalu un no tās taisa visādas mistikas. Lai gan šodien tam praktiski vairs nav vietas.

Bāls Sulams savu grāmatu lappusēs tieši un ļoti daudz par to raksta. „Desmit Sefirot Mācības priekšvārdā”, savās vēstulēs un rakstos viņš atklāti runā par to, par ko pirms viņa neviens nekad nerunāja.

Taču, kurš apgūst viņa grāmatas? Cilvēki, kuriem patiešām tas ir nepieciešams. Ja cilvēks ir atnācis pie mums mācīties, viņam ir jāsaprot, ka tā ir mūžīga saikne, viņam ir jāizpilda sava misija.

Saprotams, ka cilvēks var aiziet un līdz dzīves beigām nodarboties ar pasaulīgām lietām – ja izdosies. Taču kopumā no tā neaiziesi. Runa ir par sistēmu, kurā mums visiem negribot ir jāpiedalās.

Jautājums: Būtībā nav izslēgts, ka cilvēks var meklēt arī citu skolotāju?

Atbilde: Jā. Ja viņš patiešām meklē dzīves jēgu, tad viņam ir jāmeklē.

Jautājums: Taču kaut kādā brīdī viņam ir skaidri jāizlemj: „Šeit!” – jāieķeras ar zobiem un jāturas?

Atbilde: To nepieciešams izdarīt pēc iespējas ātrāk, lai patiešām ieķertos, citādāk žēl laika.

Jautājums: Kādā veidā cilvēks, atverot grāmatu un pēc vienas, divām rindām, saprot: „Viss! Šeit ir atbilde!”?

Atbilde: Pirms tam, kad es atradu savu skolotāju, es vairākus gadus lasīju tādus Bāla Sulama darbus kā „Desmit Sefirot Mācības priekšvārds” un „Ievads kabalas zinātnē”.

Taču, kad es atradu Rabašu un viņš mani nosēdināja blakus savam studentam Ilelam, kurš man sāka skaidrot „Ievadu kabalas zinātnē”, es biju pārsteigts.

Pirms tam man trūka vairāku vārdu skaidrojuma un tieši šie vārdi bija atslēga tam, lai saprastu visu tekstu. Ja tev tas ir, tad tu virzies tālāk, bet, ja nav, tad pārlec pāri un teksts tev šķiet virspusējs, parasts.

No nodarbības krievu valodā, 16.10.2017.

Avots krievu valodā