Posts

Mani apkārtējie šodien – esmu es rīt

Jautājums: Runā, ka mana apkārtējā sabiedrība šodien – esmu es rīt. Vai jūs piekrītat šādam apgalvojumam?

Atbilde: Protams. Mēs redzam kā apkārtējie mūs ietekmē.

Cilvēks piedzimst pavisam mazs, bezpalīdzīgs, nepieradināts dzīvnieks. Pakāpeniski no vecāku ietekmes, pēc tam no daudz plašāka loka, viņš iziet audzināšanas iestādes, skolas, pagalmu, ielu utt.

Viņš skatās daudz pārraides pa televizoru, datoru un rezultātā kļūst tāds, kādu mēs viņu redzam sabiedrībā. Ja viņš šo ietekmi no sabiedrības nesaņemtu, viņš vispār nebūtu derīgs dzīvei mūsu pasaulē.

No TV raidījuma „Post koronavīrusa laikmets”, 07.05.2020.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 12. daļa

No daudzām metodikām izvēlēties vienu

Jautājums: Saskaņā ar kabalas principu, grupā ieteicams runāt par garīgiem terminiem no pirmavotiem. Piemēram, ja mēs lasām „Desmit sefirot mācību” vai „Zoar Grāmatu”, varam kontaktēties viens ar otru izmantojot terminus no šiem tekstiem?

Atbilde: Jā, tas nav aizliegts.

Replika: Ir vēl tāds princips, ka svarīgi uz kabalas apgūšanas laiku abstrahēties no citām garīgām praksēm un metodēm.

Atbilde: Dabiski. Lai tu izprastu noteiktu metodiku, tev taču ir nepieciešams tajā iedziļināties. Nedrīkst taisīt maisījumu no visām iespējamām metodikām un pieejām – un to ir ļoti daudz.

Ir austrumu un rietumu mācības, ir zinātniskās un psiholoģiskās, ir pēc Bāla Sulama un pēc rava Kuka. Izsenis pazīstama AGRA metodika, Bāla Šem Tova metodika utt. Proti, ir ļoti daudz dažādu ceļu pie Radītāja. Lai gūtu panākumus, nepieciešams nodarboties ar kādu vienu novirzienu.

Pateicoties tam, ka es atradu savu Skolotāju un biju Rabaša skolnieks un palīgs pēdējos 12 viņa dzīves gadus, es sekoju šim principam un cenšos pie tā turēties.

Rabašs ir Bāla Sulama vecākais dēls, tāpēc mēs apgūstam visus Bāla Sulama materiālus un cenšamies, cik iespējams, tos realizēt. Bāls Sulams rakstīja, ka mēs atrodamies tādā paaudzē, kad kabalai jāiziet pasaulē un jāvēršas ne tikai pie Izraēlas tautas, bet arī pie pasaules tautām. Tādā veidā mēs darbojamies.

Jautājums: Taču kam jūsu skolotājs rakstīja rakstus par principiem darbam grupā?

Atbilde: Viņš tos rakstīja saviem skolniekiem un tiem, kuri nāks pēc viņiem nākamajā paaudzē. Bāls Sulams un Rabašs izdarīja to, ko savā laikā ARI un Bāls Šem Tovs. ARI attīstīja kabalas gudrību, Bāls Šem Tovs – praktisko kabalu.

Gluži to pašu izdarīja Bāls Sulams, pamatā veltot uzmanību kabalas gudrībai un to aprakstot pēc ARI. Taču Rabašs turpināja attīstīt praktisko kabalu. Es nespēju iztēloties, ko vēl var izdarīt pēc viņiem, kur kabalā ir vieta, kur varētu ieiet un kaut ko papildināt.

Uzrakstīto grāmatu daudzums tikai atšķaida kabalas gudrību. Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Mums varbūt palicis tikai adaptēt viņu darbus iesācējiem, iztulkot citās valodās un pietuvināt tautām pasaules izlabošanas metodiku.

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 11. daļa

Lai nenodarītu ļaunu ne sev, ne biedram

Jautājums: Kabalā teikts, ka grupā nedrīkst apspriest biedru garīgos stāvokļus, tikai viņu ārējās darbības. Kāpēc?

Atbilde: Mēs nekad „nelienam” viens otrā, necenšamies apspriest, kādi nolūki vai augstākās pasaules atklāšanas virsotnes ir katrā no biedriem. Mēs ar to nenodarbojamies, un mums pat nav tiesību tajā iedziļināties.

Jautājums: Tas ir, es nevaru sacīt biedram: „Tu šodien esi kritumā”?

Atbilde: Nē, tu tikai vari kaut kādā veidā atbalstīt viņu.

Jautājums: Bet, ja es redzu kādas ārējas biedra darbības, vai es varu tās apspriest, kritizēt?

Atbilde: Biedru ārējās darbības mēs varam apspriest ar mērķi, lai kopumā pareizi iedarbotos uz viņiem un uz grupu. Taču ļoti uzmanīgi, ar mīlestību pret biedriem.

Replika: Viens no kabalas principiem skan: nepieļaut vieglprātību grupā attiecībā uz mērķa svarīgumu.

Atbilde: Tas ir ļoti svarīgi. Grupā nedrīkst būt nekāda patvaļīga esība, kas pieļauj vieglprātību. Mums ir jāpastāv tikai tāpēc, lai, kā to nosaka kabalas zinātne, nodarbotos ar Radītāja izprašanu. Turklāt nekādiem citiem mērķiem vai darbībām nav jābūt pieņemamiem grupas iekšienē.

Mūsu mērķis atklāt Radītāju, precīzāk, Viņa atdeves īpašību, ir tik pretējs visai sabiedrībai, ka, ja mēs kaut kādā veidā kultivējam tā svarīgumu un kāds pēkšņi ienes grupā šaubas, tas var ļoti stipri tai kaitēt.

Tāpēc aizliegts runāt par individuāliem stāvokļiem, kurus cilvēks atklāj garīgajā ceļā, lai neienestu traucējumus citos cilvēkos. Es nestāstu par šiem stāvokļiem biedram, taču vispārējās frāzēs tikai atgādinu par augstāko mērķi.

Jautājums: Bet kā tas viņam var kaitēt?

Atbilde: Ar to mēs ienesam viens otrā kļūdas.

Jautājums: Taču, ja es runāju par kādiem cildeniem garīgiem stāvokļiem?

Atbilde: Par tādiem tu vari runāt. Vislabāk ņemt piemērus no grāmatas. Taču par saviem stāvokļiem – nē. Tāpēc, ka biedrs vēl nav izlabots, viņš sāks apskaust un tas tev kaitēs.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 10. daļa

Ar ko kabalas principi atšķiras no psiholoģijas?

Replika: Kā darba principi kabalas grupā atšķiras no psiholoģijas? Tas taču ir ļoti līdzīgi. Pieņemsim, es uzskatu jūs par gudru cilvēku un, lai kaut ko saņemtu no jums, man, dabiski, nepieciešams jūs paaugstināt. Ja es uzskatīšu, ka esmu gudrāks par jums, es neko nesaņemšu. Vai tad tā nav psiholoģija?

Atbilde: Tā nav psiholoģija tāpēc, ka mūsu kustībā uz grupu, uz vienotību, uz apvienošanos mēs, pēc kabalistu noteiktas metodes, cenšamies piesaistīt augstāko spēku, dēvētu Radītājs. Tādā veidā mēs paceļamies virs psiholoģijas.

Mums nav darīšanas ar cilvēka psiholoģiskām īpašībām, bet vēlamies, lai uz šīm īpašībām un uz pašu cilvēku sāktu iedarboties augstākais spēks, augstākā gaisma.

Jautājums: Piemēram, ir princips paaugstināt biedru. Un es cenšos pazemināt sevi. Vai tad tā nav psiholoģija?

Atbilde: Tās visas ir psiholoģiskas darbības, bet, cenšoties pazemināt sevi, es iekļaujos biedros un tādā veidā mēs izveidojam sistēmu, kura ir līdzīga augstākajai gaismai. Viss ir atkarīgs no mūsu nodoma: uz ko mēs tiecamies, kādēļ mēs to darām.

Replika: Iznāk, ka psiholoģijā sevis pazemināšana un kāda cita paaugstināšana notiek, lai, pieņemsim, pats labāk justos. Taču šeit – tādēļ, lai atklātu Radītāju. Tas ir, atšķirība ir tikai mērķī, kaut arī ārējie paņēmieni līdzīgi.

Atbilde: Dabiski. Mērķis nosaka visu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 9. daļa

Kabalas grupas princips: īpaša attieksme pret biedriem

Replika: Viens no principiem grupas darbā ir saudzīga attieksme pret katra biedra individualitāti.

Atbilde: Nepieciešams katram dot iespēju izpaust savas spējas, viņam tajā palīdzēt, lai, noskaidrojot visu biedru iespējas, mēs nonāktu pie maksimālas kopīgās vēlmes, nodoma, centienu attīstības.

Replika: Nākamais princips: nepārtraukti paaugstināt biedrus un just sava egoisma zemiskumu.

Atbilde: Tas ir, man kā egoistam nepārtraukti nepieciešams pazemināt sevi attiecībā pret grupu, izturēties pret biedriem ar pastiprinātu vēlmi viņiem palīdzēt, visā viņus atbalstīt.

Man ir divi spēki: pozitīvais un negatīvais – maksimāli celt pozitīvo un maksimāli pazemināt negatīvo.

Replika: Vēl viens princips: censties redzēt biedrus izlabotākā stāvoklī, nekā to parāda mans egoisms.

Atbilde: Man jācenšas redzēt biedros vairāk izlabotus cilvēkus, nekā es pats. Tad man būs vēlme doties pie viņiem, tuvināties viņiem, pazemināt sevi attiecībā pret viņiem. Sajūsmināšanās par viņiem dos man spēku virzīties uz priekšu.

Jautājums: Nākamais princips: sevis anulēšana attiecībā pret biedriem. Šeit vispār nav saprotams, ko tieši nepieciešams darīt?

Atbilde: Tas viss cilvēkā rodas dabiski. Kad viņš strādā grupā, gribot vai negribot viņš sāk justies arvien zemāks un zemāks par citiem. Citos biedros viņš redz labo un spēkus, bet pats sevī – nē.

Turklāt šeit tiek runāts nevis par to, ka šādi notiek, bet ka viņš pats var anulēties attiecībā pret biedriem. Tas ir, attiecībā pret biedriem pazemināt sevi mākslīgi. Redzēt sevi daudz zemāku, daudz sliktāku, daudz atpaliekošāku. Tas dos iespēju paaugstināt viņus, paaugstināt Radītāju un šādā veidā caur viņiem pavirzīties uz priekšu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 8. daļa

Kabalas grupas princips: vienlīdzība

Jautājums: Ir noteikti principi, kurus ievērojot grupā var sasniegt apvienošanos. Viens no tādiem principiem ir vienlīdzība. Kas biedru starpā ir vienlīdzība? Kur mēs esam vienlīdzīgi?

Atbilde: Tajā, ka katrs palīdz viens otram visiem spēkiem, cik iespējams. Tāpat, kā ģimenē – vismazākais patiesībā ir visievērojamākais, vissvarīgākais ģimenē.

Tas ir, grupā mēs vienmēr tiecamies uz to, lai savstarpēji papildinātu viens otru un justu nevis viens otru, bet tikai kopību, tikai desmitnieku.

Jautājums: Tātad katrs pieliek maksimālu piepūli, bet šīs pūles ir dažādas un tajā mēs esam līdzīgi?

Atbilde: Protams. Un tad var uzskatīt, ka mēs esam nevis dažādi, bet līdzīgi.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 7. daļa

Grupa – jauna kopība

Jautājums: Rabaša rakstos sacīts, ka grupas mērķis ir izpētīt un praktiski pārbaudīt savu attieksmi pret tuvāko.

Ja es vēlos iegūt Radītāja īpašību, tad kur es varu to pārbaudīt? Tikai grupā? Un kā es zinu, ka Radītāja īpašība ir atdeves īpašība?

Atbilde: To mēs mācāmies no kabalistu materiāliem: darīt visu iespējamo, lai savstarpēji savienotos, kaut kādā veidā organizēt sevi vienā vienotā veselumā, papildinot citam citu, lai savstarpēji komunicējot sāktu just, ka katrs no mums izšķīst grupā, pazūd tajā.

Tā vietā mūsu apļa centrā, desmitnieka centrā rodas jauna kopība: kopīga vēlme, kopīga tiekšanās, kopīgs mērķis, kopīga savstarpēja saikne. Un tad mēs caur šo stāvokli sākam sajust Radītāja atklāsmi.

Jautājums: Vai grupas mērķim jāattīsta cilvēkā lepnums, ka viņš pie tās pieder?

Atbilde: Dabiski. Lepnums par īpašu grupu, īpašu mērķi, īpašu ideju pasaulē.

Jautājums: Vai tad lepnums nav egoisms?

Atbilde: Skatoties ar ko cilvēks lepojas. Ja viņš lepojas ar to, ka darbojas cilvēces vārdā, tad kāpēc gan nē? Nevienā tieksmē, nevienā kustībā, nevienā stāvoklī nav nekā negatīva, tas vienmēr ir atkarīgs no mērķa.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 6. daļa

Kādā veidā pulcējas grupa?

Jautājums: Katram indivīdam ir noteikta vēlme pēc Radītāja vai pēc tā, ko daba viņā atmodina. Lai kultivētu šo vēlmi, viņam jāsavienojas ar tādiem pašiem cilvēkiem. Kā tas notiek?

Atbilde: Mums nav saprotams, kā savienojas grupa. Cilvēki pēkšņi jūt, ka viņiem tuva šī ideja un tādā veidā atnāk uz grupu.

Tādu cilvēku nevar būt daudz. Viņi atsijājas, viņu paliek arvien mazāk un mazāk, līdz sapulcējas tāds cilvēku daudzums pēc kvantitātes un kvalitātes, kuri var iemiesot savā starpā garīgo ideālu, vienotību.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 5. daļa

Jautājums: No vienas puses, kabalā ar grupu domāti nevis paši cilvēki, bet viņu vēlmju kopums.

No otras puses, tā ir cilvēku grupa, kurus vieno viena ideja, kas nepieciešama, lai palielinātu vēlmi, jo katrs tajā atnāk ar savu mazu vēlmi pēc garīgā. Tāpēc grupas mērķis ir pavairot vēlmi. Kā tas notiek?

Atbilde: Nē, grupas mērķis ir savstarpēji savienoties, lai pārstāvētu vienu vienīgu vēlmi.

Grupu savāc nevis no cilvēkiem, bet no augšienes. Tas ir augstākās gaismas, Radītāja varā. Tāpēc visas grupas locekļu darbības ved pie tā, ka apvienojas un kļūst maksimāli līdzīgi augstākajai gaismai.

Taču tā ir pat ļoti neparasta saikne, jo tā ir pret viņos mītošo lielo egoismu. Tomēr, jo lielāka viņu atšķirtība vienam no otra un, jo lielāka viņu tiekšanās vienam pie otra, ar to viņi gūst noteiktu savienojumu starp egoistisko tumsu un altruistisko gaismu un izveidojas stāvoklis, ka viņi spēj sajust augstāko gaismu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Kabalas grupas mērķis, 4. daļa

Desmitnieka struktūra

Replika: Pēc Ābrama garīgo metodiku turpināja attīstīt Mozus. Viņš sadalīja ebreju tautu desmitniekos – nelielās grupās, kur katrs kaut kādā veidā varēja izpaust mīlestības un atdeves īpašību. Ilgu laiku kabalisti pat grāmatas rakstīja nevis pa vienam, bet desmitniekos, grupās.

Interesanti, ka desmitnieks šeit domāts nevis kā desmit fiziski ķermeņi, bet gan vēlmju kopums. Tāpēc divi cilvēki arī var skaitīties desmitnieks.

Atbilde: Desmitnieks ir pabeigta kopīga vēlme. Tādā veidā tika uzrakstīta Zoar Grāmata. Tāpēc, ka mēs atrodamies pēdējā paaudzē, noslēdzošajā izlabošanā, mums jāpacenšas izveidot tādu pašu grupu, kāda tā bija tiem, kas sarakstīja Zoar Grāmatu.

Jautājums: Jūs ar savu skolotāju arī bijāt desmitnieks, grupa?

Atbilde: Jā, taču tas bija pavisam cits stāvoklis, nevis kā tas ir šodien.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā