Posts

Radīšanas programma: no Nolūka līdz realizācijai

1. stāvoklis. 5 tiešās gaismas izplatīšanās stadijas veido bezgalības pasauli, AVAJa, desmitnieku. Tālāk viss notiek tikai šajā sistēmā. Radītājs ir bezgalības gaisma, kurš piepilda Malhut. AVAJa sastāv no 10 apļiem, sefirot. Nolūks vai Radīšanas programma sastāv no AVAJa novešanas līdz līdzībai ar Radītāju.

2.stāvoklis. Tādēļ 10 apaļas sefirot iziet sašķeltību un katras vēlmes labošanu, no vieglākās uz smagāko līdzībā ar Radītāju.

Sistēma no „integrālas” pārvēršas „diferenciālā”, kur darbs notiek secīgi. Katra Malhut daļa veic savu garīgo darbu, labošanos, savienojoties ar citām daļām, lai atklātu Radītāju.

3. stāvoklis. Rezultātā visas daļas no jauna savienojas 10 apļos, taču pilnā (saliedētībā) līdzībā ar Radītāju. Visa sašķeltība, samazinājums, savienošanās ir nepieciešama, lai katra daļa atklātu savās individuālās īpašībās visu bezgalības gaismu, Radītāju.

1. stāvoklī to nav iespējams sasniegt, jo nav vēlmju integrālas savstarpējās iekļaušanās. Radījumam ir jāatklāj sava pretējība Radītājam – 2. stāvoklis, lai sasniegtu līdzību Viņam – 3. stāvoklis.

Labošanās notiek no desmitnieka organizēšanas un realizējot tajā AVAJa likumus. Sk. Rabaša rakstus par grupu. Radītājs šādā stāvoklī noved katru, kurā dvēsele ir nobriedusi labošanai.

No nodarbības par tēmu „Kabalas zinātnes izplatīšana”, 12.09.2018.

Avots: www.laitman.lv

Izvēlies pats: nomirt vai piedzimt

Mēs visi esam ieslēgti šajā pasaulē, gluži kā vienā zemūdenē, no kuras nav izejas: vai nu mēs viens otru nogalināsim, vai arī katrs anulēs savu egoismu, un tad zemūdene paplašināsies un pārvērtīsies jaunā pasaulē.

Iesākumā šī vieta šķiet biedējoša, tumša, šaura. Taču, ja atceļ savu egoismu, Malhut un atbilstoši tam palielināt Binu, tad šī tumšā, nospiedošā vieta pārvērtīsies mātes klēpī.

Un pēc tam tā vēl vairāk paplašinās, pārvēršoties veselā pasaulē. Tāpēc, ka mēs Malhut pievienojam Binas īpašībām, no kā Bina neizmērāmi paplašinās, aptverot visu realitāti. Mēs sākam radoši izmantot Malhut un Binas spēkus, novedot Malhut līdz līdzībai ar Binu. Malhut, kura kļūst līdzīga Binai, atdevi palielina „620” reizes.

Ciešā, nospiedošā vietā es atklāju sev pretēju varu, kura no manis pieprasa pieliekties, anulēt savu egoismu. Taču es to nespēju izdarīt, kliedzu, lūdzos, tomēr rezultātā tam rodu spēkus. Un šajā sevis anulēšanā attiecībā uz atdeves spēku es redzu, cik šis spēks ir labestīgs.

Līdz tam es šī spēka labestību neredzēju. Man šķita, ka atdevē nav nekā laba un ka labi ir tikai saņemt. Taču dēļ bezizejas, nokļūstot ciešā, tumšā, šausmīgā vietā, gluži kā dzīvs aprakts zemē, es izlemju mainīties, lai pārietu jaunā pasaulē.

Tāpēc, ka kaps ir tas pats, kas mātes klēpis. Es to uztveru kā kapu, līdz atrodu tur Binas spēku un identificēju sevi ar viņu. Un tad tas pārvēršas par mātes klēpi.

Man šajā kapā ir desmit minūtes, līdz es bez gaisa nosmakšu. Vienīgā izeja – pēc iespējas ātrāk atrast Binas spēku un pārvērst kapu mātes klēpī. Nepieciešams pielikt visas pūles, lai atrastu, ka „nav neviena cita, izņemot Radītāju”, kurš mani šajā stāvoklī noveda un tajā slēpjas. Man ar Viņu ir jānodibina saikne, lai sāktu izmantot atdeves vēlmi un tādējādi attīstīties jaunajā pasaulē.

No nodarbības, no grāmatas „Desmit Sefirot Mācība”, 03.09.2018.

Avots: www.laitman.lv

Arvien augstāk un augstāk, un augstāk!

Vissvarīgākais ir pacelties līmenī „lišma”, no kā ir būvētas visas garīgās kāpnes. Proti, arvien vairāk un vairāk gūt ticības spēku, Binas spēku – atdevi virs saņemšanas spēka, virs vēlmes baudīt, kuru Radītājs, augstākā gaisma nepārtraukti mūsos modina.

Tādā veidā Radītājs mūs virza uz priekšu, pamodinot mūsos tumsu, taču mums virs tumsas ir jāturas pie ticības spēka, Hasadim gaismas, atdeves.

Tas nozīmē virzīties ar ticību, kas augstāka par zināšanām. Iegūtās zināšanas pārvēršas līmenī, kur mēs būvējam ticību. Taču iegūtā ticība virs zināšanām kļūst par jaunām zināšanām, virs kurām nepieciešams pacelties augšup – uz vēl lielāku ticību. Tādējādi jauns atdeves, ticības līmenis katru reizi pēc tam pārvēršas jaunā saņemšanas, zināšanu līmenī, virs kura no jauna nepieciešams pacelties.

Pacelšanās augšup notiek, pateicoties tam, ka mēs nepievēršam uzmanību savām sajūtām vēlmē baudīt. Saprotams, ka šajās sajūtās ir jūtama tumsa, bezpalīdzība, izmisums – viss, kas attiecas uz egoismu. Taču, neskatoties uz to, mēs sevi redzam it kā esošus atdevē, Binas īpašībā, ticībā, vienotībā, kā sacīts: „Viņiem ir acis, taču neredz”.

Šādi nepieciešams strādāt – divos līmeņos un, lai viens neatceltu otru. Es savā veselā saprātā precīzi zinu, ka atrodos egoismā un nevēlos ne ar vienu savienoties, un nevienam nevēlos atdot. Mani nesaista visi nosacījumi, kurus iesaka kabalas zinātne. To visu es jūtu savā egoistiskā vēlmē, un sniedzu sev par to pilnīgu aprēķinu, nepieverot acis uz patiesību un nemānot sevi, it kā būtu jau izlabots.

Es ar abām kājām stāvu uz zemes, tāpēc ka „tiesnesim ir tikai tas, ko redz viņa acis”. Un, neskatoties uz to, es paceļu savu galvu virs mākoņiem, proti, iztēlojos garīgo līmeni, it kā būtu atnākusi augstākā gaisma un mani piepildījusi, dodot man atdeves, savienošanās spēku, saliedētību ar grupu un tās iekšienē ar Radītāju.

Tas kļūst par manu jauno otro līmeni, kurš neatceļ pirmo. Es vienlaikus atrodos divos līmeņos, vienam otru neatceļošos, bet eksistējošus katram pašam par sevi. Tādā veidā es būvēju ticības līmeni, kas augstāks par zināšanām: ir zināšanas, Malhut un virs tā ticība – Bina.

Šādi es nepārtraukti dzīvoju. Ja man izdodas noturēties ticībā, kas augstāka par zināšanām, tam pieliekot pilnu pūļu mēru, tad es jūtu, kā mans stāvoklis mainās. Iepriekšējais ticības līmenis pakāpeniski pārvēršas zināšanās, un man ir nepieciešama jauna ticība, jauna atdeve – daudz augstāka līmeņa.

Un tādējādi es paceļos pa pakāpieniem. Tas, kas bija ticība, pārvēršas zināšanās, Bina nodod savu spēku Malhut, un Malhut palielinās un aug. Taču es paceļos virs tās, jaunā Binas līmenī: arvien augstāk un augstāk, un augstāk.

Tāds ir garīgās pacelšanās noslēpums. Vissmagākais ir vienlaikus noturēties divos līmeņos: Malhut un Binā tā, lai neviens līmenis neatceltu otru. Nevajag būt maziem bērniem, kuri ir spējīgi atrasties tikai kādā vienā stāvoklī. Pieaudzis cilvēks stabili stāv ar kājām uz zemes šajā pasaulē un galvu tur augstu nākamajā pasaulē.

Viss mūsu liktenis ir atkarīgs tikai no šī principa apgūšanas: kā pacelties no zināšanu līmeņa ticības līmenī. Šis ir princips, uz kura ir būvēta visa garīgā augšupeja un dvēseles iegūšana.

No nodarbības par tēmu „No kāpņu pakājes līdz nepārtrauktai saliedētībai”, 14.08.2018.

Avots: www.laitman.lv