Posts

Lidot cauri laikam

Jautājums: Ko garīgajā koordinātu sistēmā nozīmē „laiks” un „atpakaļ”? Vai tā ir iemeslu un seku saikne, laiks vai kas cits?

Atbilde: Garīgajā vispār nepastāv kustība atpakaļ, tāpēc ka tā ir regresija. Tikai uz priekšu.

Kustība uz priekšu pamatojas uz lielām saiknēm, savstarpēju apvienošanos, jo vairāk mēs apsteigsim laiku, kas mūs piespiež tuvoties, un centīsimies satuvoties paši, jo spēcīgāk paātrināsim laiku un nonāksim nākotnē pirms visas cilvēces.

Mēs spējam vienkārši atrasties 200–300 gadus priekšā, tai laikā, kad visa cilvēce atradīsies mūsu nelaimīgajā 21.gs.

Tā ka ar to nav problēmu. Vienīgi nepieciešams paātrināt mūsu savstarpējo apvienošanos. Grupa, kura to dara, kļūst līdzīga zvaigžņu kuģim – tā lido cauri laikam, to sajūtot kā vienu no parametriem, ko var mainīt. Šādi arī ir sacīts, ka garīgā pasaule atrodas augstāk, virs telpas un laika.

No nodarbības krievu valodā, 22.12.2019.

Avots krievu valodā

Laiks ir atkarīgs no mums

Laika kategorija nepastāv. Stāvokļu mainīšanās mūsos mums rada laika sajūtu. Ja stāvokļi nemainītos, es laiku nejustu. Laiks ir izmaiņu daudzums, ko mēs pamanām.

Laiks var stiepties un var steigties – viss ir atkarīgs no cilvēkā notiekošo izmaņu iekšējās sajūtas. Taču tiklīdz izmaiņas nav laiks pazūd.

Iekšēji manī griežas mehānisms, kurš manī nepārtraukti modina jaunas īpašības, kurās es jūtu, it kā mainās mana apkārtējā pasaule. Patiesībā pasaule nemainās – mainos es. Eksplodē zvaigznes, skrien cilvēki, visapkārt mutuļo dzīve, taču tās ir īpašības, kuras manī mainās, atbilstoši, kurām es uztveru realitāti.

Cilvēki uzskatīja, ka laiks nav atkarīgs no mums. Taču, lūk, atnāca Einšteins un paziņoja, ka laiks ir relatīvs. Ja es pārvietojos ar ātrumu, kas ir tuvu gaismas ātrumam, tad laiks spēj paātrināties un palēnināties, pat apstāties, tāpēc ka laiks nav noteikt no augšienes, tas ir atkarīgs no novērotāja.

Kabala skaidro, ka laika kategorija ir darbību skaits, kas noris manā vēlmē baudīt. Es varu paātrināt laiku un varu palēnināt. Viss ir atkarīgs no manis, no manas subjektīvās uztveres. Kabalists atrodas vienlaicīgi divos realitātes uztveres līmeņos: materiālais līmenis caur pieciem fiziskajiem maņu orgāniem un garīgais līmenis. Tāpēc kabalists dzīvo divās realitātēs, līdz pilnībā sevi izlabo.

Laiks ir izmaiņas no neizlabota stāvokļa līdz izlabotam. Tāpēc, ja mēs katrā stāvoklī cenšamies nonākt pie apvienošanās, tas nozīmē, ka paātrinām laiku. Laiks tiek skaitīts, nevis pēc sekunžu skaita, bet pēc izmaiņām no viena stāvokļa uz otru. Tāpēc laika vienība var būt minūte, stunda vai gads, taču tā ir viena un tā pati vienība: no krituma līdz pacēlumam.

Izmainot saiknes starp mums, mēs ietekmējam ārējo pasauli un dodam tai formu. Ārējā pasaule ir mūsu izmaiņu projekcija un atspoguļo mūsu desmitnieka stāvokli. Jo vairāk mēs desmitniekā savienojamies, jo tuvāka, labestīgāka, draudzīgāka pret mums kļūst ārējā pasaule. Taču, kad mēs savā starpā strīdamies, ārējā pasaule mums kļūst tāla un draudoša.

No nodarbības, no raksta „Priekšvārds Zoar Grāmatai”, 14.01.2018.

Avots krievu valodā

Laika ātrais tecējums

Jautājums: Vai laika ātrums ir atkarīgs no cilvēka vecuma? Kāpēc bērnībā diena var ilgt bezgalīgi, bet manā vecumā minūtes velkas?

Atbilde: Mums liekas, ka laiks ir objektīvs jēdziens. Patiesībā tas ir pilnīgi subjektīvs, it īpaši, ja ir runa par bērniem. Es atceros, ka bērnībā, kad lūdzu iziet ārā parotaļāties ar bērniem, māte man teica: „Ne vairāk par stundu,” – „Stunda! Tā ir bezgalība!”

Taču, kad es atgriezos, viņa jautāja: ”Kāpēc tevis nebija četras stundas?” Tātad es dzīvoju citā kontinuumā.

Jautājums: Kāpēc vieniem laiks rit ātri, bet citiem lēni?

Atbilde: Tas ir atkarīgs no vēlmes. Ja vēlmes iet manām darbībām pretī, tad laiks rit ātri, tāpēc ka es piepildos, „baudu mirkli”. Kad es esmu laimīgs, laiks lido kā dziesmā „Mīlas stundas skrien, tās ir īsākas par minūtēm”.

Jautājums: Ko nozīmē: egoisms izstiepj laiku mūsu pasaulē?

Atbilde: Principā, ne egoisms stiepj laiku, bet klipa (nešķīstā vēlme), tāpēc ka tā darbojas tā, lai mēs piešķirtu lielu uzmanību laikam kā tādam un nevis tā būtībai.

No nodarbības krievu valodā, 19.03.2017.

Avots krievu valodā